Succes: Gemeente moet bewoners en ondernemers betrekken bij straatreiniging

Bewoners en ondernemers weten dondersgoed welke problematiek er speelt bij de bijplaatsingen en het zwerfafval op straat. In het programma Schone Stad – van wethouder Bredemeijer ( CDA) werd deze kennis niet gebruikt.

Met de aangenomen  motie “Betrek bewoners bij bepalen prioriteiten straatreiniging” geeft de gemeenteraad de wethouder opdracht om directe contacten te leggen tussen bewoners en de straatreiniging, zodat signalen van bewoners direct op straat terecht komen in plaats van via allerlei andere kanalen door moeten sijpelen.

Zo kan de straatreiniging effectiever ingezet worden – op de juiste tijden bijvoorbeeld – en levert dit dus ook een schonere stad op. Maar ook kan er gekeken worden naar waar bewoners zich het meest aan storen, of op welke plekken er meer inzet moet komen.

 

Motie: Betrek bewoners bij bepalen prioriteiten straatreiniging
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 25 maart 2021, ter bespreking van de brief inzake programma voor een schone stad 2021-2022.

Constaterende, dat:

  • De gemeente data-gestuurd gaat werken bij de bestrijding van afvaloverlast;
  • De gemeente in het plan aangeeft dat de stadsdelen verantwoordelijk zijn voor de vertaling van klachten en suggesties van bewoners naar de uitvoerende organisaties.

Overwegende, dat:

  • De problematiek niet in elke wijk hetzelfde is;
  • Bewoners en ondernemers vaak het beste weten wat de oorzaken zijn van afvalproblemen in hun wijken;

Verzoekt het college:

  • Om in het programma Schone Stad in alle wijken de samenwerking te zoeken met bewoners, bedrijven en collectieven van hen om samen te bepalen waar de prioriteiten van de straatreiniging ( qua inzet en qua tijd van inzet)  in die wijken moet liggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij