Site pictogram Haagse Stadspartij

‘Stoppen met gescheiden zwemmen is symboolpolitiek’

zwemmen

Wethouder Dekker (VVD) heeft het op zijn heupen, en wil gescheiden zwemmen plotseling afschaffen. In een open brief pleit Joris Wijsmuller voor gezond verstand en wetenschappelijke onderbouwing.

 

Open brief aan Rachid Guernaoui (raadslid D66)

Den Haag, 6 december 2009

Beste Rachid,

De afgelopen raadsvergadering is er gestemd over een motie om het gescheiden zwemmen toch te handhaven. Bij jouw afwezigheid staakten de stemmen op 22 tegen 22, zodat de komende raadsvergadering opnieuw zal worden gestemd. Het is nu in jouw handen of het gescheiden zwemmen wordt afgeschaft.

De aanleiding voor de motie is het voornemen van sportwethouder Sander Dekker (VVD) om de gescheiden zwemuurtjes in gemeentelijke zwembaden af te schaffen. De wethouder werd daarin gesteund door de fracties van VVD, SP, CDA, D66, PPS en Groep van der Velden. De verwachting is dat ook jij de wethouder zal steunen, en donderdag tegen de motie gaat stemmen. Toch richt ik me tot jou, in de wetenschap dat D66 zich verzet tegen polarisatie in het integratiedebat, jullie je profileren als een kosmopolitische partij (website in het engels!) en er prat op gaan dat D66 een redelijke partij is die open staat voor argumentatie. Welnu, ik heb sterk de indruk dat het debat over gescheiden zwemmen niet goed is gevoerd en wil je wijzen op deskundig en gefundeerd onderzoek waaruit blijkt dat gescheiden zwemmen wel degelijk nut heeft.

Namens de Haagse Stadspartij heb ik het debat proberen te nuanceren door erop te wijzen dat gescheiden zwemmen geen doel is, maar een middel. Een middel dat de gemeente heeft ingezet om sportdeelname van allochtone vrouwen te bevorderen. Bekend is ook dat kinderen eerder gaan zwemmen wanneer hun moeders die stap gezet hebben. De wethouder lijkt aan deze aantoonbare positieve effecten ineens geen boodschap meer te hebben, en heeft zijn doel verzet: gescheiden zwemmen zou moeten leiden tot gemengde sportdeelname van mannen en vrouwen. En op basis van ervaringen in zwembad de Houtzagerij (wat hij ‘onderzoek’ noemt) meent de wethouder het gescheiden zwemmen nu resoluut te kunnen stoppen. Ik heb Dekker opportunisme verweten, en gesteld dat deze rigoureuze stap contraproductief is: het leidt juist tot meer scheiding, in plaats van integratie.

Wanneer je, zoals wethouder Dekker, gemengde sportdeelname nastreeft en je denkt dat gescheiden zwemmen daar niet aan bijdraagt (wat ik betwijfel), dan ligt het voor de hand om eerst te kijken, b.v. in overleg met moslimvrouwen, hoe je dit dan wel bereikt. Hoe je het ook doet, het is per definitie een proces wat tijd kost. Maar de wethouder heeft geen geduld, geen boodschap aan overleg, en gooit liever het kind met het badwater weg. Ik vind dit bestuurlijk onverantwoord, en voel mij in hierin gesterkt door een artikel van Ester Wisse, een onderzoeker verbonden aan het W.J.H. Mulier Instituut – centrum voor sociaal wetenschappelijk sportonderzoek – te Den Bosch. Dit instituut heeft onderzoek verricht naar vraagstukken rondom zwemmen en zwemvaardigheid en de relatie tussen sport en integratie. Zij stelt onder meer:

“Het stimuleren van gemengde sportdeelname is over het algemeen gericht op etnische diversiteit, niet op het samen laten sporten van mannen en vrouwen. Gescheiden uren zijn juist een mogelijkheid om de participatie en integratie van allochtonen en in het bijzonder van allochtone vrouwen te bevorderen. Door te (leren) zwemmen nemen vrouwen deel aan de samenleving, waardoor ze mogelijk ook gezondheidswinst boeken en vrouwen met andere etnische achtergronden ontmoeten. Dit draagt bij aan hun bredere maatschappelijke integratie.”

(…)

“Er zijn namelijk vele voorbeelden in de sport (ook Haagse sportverenigingen!) waar gescheiden participatie leidde tot structurele participatie met een hogere tolerantie voor gemengd sporten.”

(…)

“Gescheiden zwemmen als opmaat tot gemengde participatie en brede maatschappelijke integratie is bovendien niet het enige argument dat gescheiden uren in het zwembad legitimeert. Uit onderzoek dat het Mulier Instituut in 2007 uitvoerde, onder andere in de gemeente Den Haag, bleek namelijk dat er een sterke relatie is tussen de participatie van name allochtone moeders aan zwemvaardigheidslessen en andere activiteiten in
het zwembad en de zwemvaardigheid van hun kinderen.”

Het artikel van Ester Wisse is te lezen op de website van Sportknowhow. Ik hoop dat je het hele artikel leest, en je nog eens afvraagt of jij je steun verleent aan symboolpolitiek. Want dat is het wanneer de meerderheid zich schaart achter het kortzichtige voornemen van wethouder Dekker. In het artikel staat trouwens een foutje: de schrijfster veronderstelt dat jij de vorige raad ziek was. Het tegendeel is echter waar: jij zat in het buitenland en bent kerngezond! En goed in staat om je eigen afweging te maken. Ik ben heel benieuwd wat je donderdag a.s. gaat doen.

Vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller
Fractievoorzitter Haagse Stadspartij

De reactie van Rachid Guernaoui lees je hier:http://d66denhaag.nl/page/downloads/reactie_op_open_brief_HSP_over_gescheiden_zwemmen.pdf

Reacties:

1. Op 2009-12-11 18:09:17 schreef Rachid Guernaoui:

Beste Joris,

Dank voor je brief; ik zie dat jij mijn antwoord nog niet geplaatst hebt. Ik neem aan dat je die – in het kader van de openbare uitwisseling van argumenten – snel op jullie site zet?

En anders kunnen je bezoekers het ook teruglezen op www.d66denhaag.nl.

Met vriendelijke groet,

Rachid Guernaoui

(is nu gebeurd, red.)

2. Op 2009-12-14 13:08:30 schreef Jan Karelse:

Geachte heer Wijsmuller,

nu het gescheiden zwemmen is verboden, is er ongelijkheid ontstaan.
Gaat D66 nu ook alle andere vormen van doelgroep-zwemmen in de gemeentelijke zwembaden afschaffen? Ik denk aan babyzwemmen, ouderenzwemmen, discozwemmen, aqua-jogging en dergelijke?
Of gaat het hier alleen om het plagen van allochtone vrouwen?

Jan

3. Op 2009-12-15 09:39:30 schreef jose:

Werkelijk de gekte ten top.
Als mensen willen zwemmen en dat liever gescheiden doen ,laat ze zwemmen.
Aan een kant wil men het sporten promoten en aan de andere kant haalt men EEN uurtje gescheiden zwemmen weg.
EEN uurtje en daar is zoveel ophef over . Laat mensen zwemmen apart of samen.

4. Op 2010-02-14 04:20:53 schreef Crapula:

Wat is volgens HSP de reden om ‘gescheiden zwemmen’ gesubsidieerd te laten gebeuren? Ik kan me geen reden bedenken.

5. Op 2010-02-14 14:41:23 schreef Joris Wijsmuller:

De reden om het te doen is stimulering sportbeoefening. Door het gescheiden aan te bieden wordt het toegankelijker, en zetten vrouwen eerder die stap. Het heeft ook neveneffecten: voor de kinderen van die vrouwen is het stimulerend om te gaan zwemmen, en het helpt sommige vrouwen ook een beetje uit hun isolement en is dus integratiebevorderend. Maar dat is bijzaak; het gaat primair om sportbeoefening. En gescheiden sportbeoefening is niets bijzonders in NL, ook al is korfbal een mooie Nederlandse uitzondering.

6. Op 2010-03-04 18:31:47 schreef Vincent Laros:

In hoeverre is er extra subsidie nodig voor gescheiden zwemmen t.o.v. gemengd zwemmen? Verliest het zwembad bijvoorbeeld inkomsten als mannen één uurtje geen kaartjes kopen, of is er extra begeleiding nodig voor onbeweeglijke allochtone vrouwen op leeftijd?

Je zou denken dat zo’n zwembad toch wel draait, verschillende cursussen en ‘zwem-uren’ aanbiedt. Dat de overheid hier deels kan bepalen & betalen wat absoluut nodig is voor een goede volksgezondheid lijkt me logisch. Maar waarom zouden die uurtjes voor vrouwen zoveel duurder zijn qua ‘zwembad(gebruiks)kosten’?

Ik mis de onderbouwing van de extra subsidie helemaal, maar goed, misschien ‘had je erbij moeten zijn’…

7. Op 2010-06-18 06:56:44 schreef Tedje van Es:

Degenen die in dit land gescheiden zwemmen willen promoten moeten dat maar in de regio Mekka gaan doen.
hetvrijevolk.com/?pagina=11504
P.S. geen gezeik, iedereen rijk, samen voor ons eigen!

Mobiele versie afsluiten