De laatste maanden zijn er vier aanvragen voor nieuwe hotels door de gemeente in behandeling genomen voor de Keizerstraat en omgeving. Peter Bos van de Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over de “hotelisering” van de Keizerstraat en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Peter Bos: “De Keizerstraat is de ruggengraat van Scheveningen. Authentiek en een echte woon-winkelstraat. Maar het toerisme rukt steeds verder op in de straat en bedreigt de sfeer en het woon-winkelklimaat”.

De recente aanvragen voor hotels in de Keizerstraat en verderop in de Prins Willemstraat stuiten het raadslid ook om een andere reden tegen de borst: “De vele woningzoekenden op Scheveningen hebben behoefte aan woningen, niet aan hotels. Met een stop op hotels wordt de kans groter dat er woningen komen in de panden waar het nu om gaat”.

Bos vraagt het college om het bestemmingsplan voor Scheveningen Dorp aan te passen. Bos: “Het bestemmingsplan is in 2013 vastgesteld en biedt volop ruimte voor nieuwe hotels in de Keizerstraat. Wat mij betreft trekken we een streep en stoppen we met nieuwe hotels. Het toerisme heeft al genoeg kapot gemaakt op Scheveningen”.

 

Schriftelijke vragen: Stop de hotelisering van de Keizerstraat!
Indiener: Peter Bos

Datum: 6 juli 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Keizerstraat is de ruggengraat van Scheveningen en het historisch en economisch hart van het dorp. Recentelijk zijn er veel vergunningen aangevraagd voor nieuwe hotels en logies. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

 

 1. Op 8 mei 2020 is er een aanvraag ingediend voor de Keizerstraat 327 met de beschrijving: Het wijzigen van de functie van het pand Keizerstraat 327 tot winkel op de begane grond en 12 logies op de begane grond en op de 1e- en 2e verdieping”. Klopt dat?
 2. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?
 4. Op 11 mei 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor de Keizerstraat 74 met de beschrijving: Het veranderen van de pizzeria Keizerstraat 74 tot logiesfunctie (4 units) en het wijzigen van de gevels”. Klopt dat?
 5. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?|
 6. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?
 7. Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Keizerstraat 71C en Nieuwe Laantjes 44 met de beschrijving: “Het in- en uitwendig veranderen van het kantoor Keizerstraat 71C en het kinderdagverblijf Nieuwe Laantjes 44 tot hotel”. Klopt dat?
 8. Is de gemeente eigenaar (geweest) van dit gebouw? Zo ja, waarom is of wordt dit gebouw afgestoten? En waarom is hier niet gekozen voor reguliere woningbouw?
 9. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?|
 10. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?
 11. Op 22 juni 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Prins Willemstraat 41 met de beschrijving: Het veranderen van het woongebouw Prins Willemstraat 41 door het gedeeltelijk slopen en herbouwen van de begane grond en de bovenliggende verdiepingen en het wijzigen van de functie naar horeca en logies”. Klopt dat?||
 12. In het geval van de Prins Willemstraat 41 is de bestemming volgens het bestemmingsplan ‘Maatschappelijk’. Hoe past een hotel en horeca hierin?
 13. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?
 14. Hoe worden de bewoners betrokken bij dit plan?
 15. Bij welke van de bovenstaande plannen is sprake van het onttrekken van woningen aan de woonvoorraad?
 16. Zijn hiervoor onttrekkingsvergunningen aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
 17. Om hoeveel hotelkamers, logies en/of shortstay kamers gaat het bij de bovenstaande plannen in totaal?
 18. Hoeveel hotels, logies en shortstay-voorzieningen zijn er al in de Keizerstraat en directe omgeving? Om hoeveel kamers gaat het hierbij?
 19. Hoeveel AirBnB en andere vergelijkbare verhuurpanden zijn er in de Keizerstraat en omgeving?
 20. Hoeveel meer plannen kent de gemeente door bijvoorbeeld eerdere contacten van eigenaren of initiatiefnemers met het HIT team of DSO m.b.t. de Keizerstraat e.o.? Om hoeveel hotelkamers gaat daarbij ongeveer?
 21. Hoe hebben de bewoners van Scheveningen een stem in deze grootschalige omzetting van lokale woon-winkelstraat naar hotelwijk?
 22. Klopt het dat bijna de gehele Keizerstraat een gemengde bestemming heeft volgens het bestemmingsplan Scheveningen Dorp, waardoor hotels zich vrijwel ongelimiteerd kunnen vestigen in de Keizerstraat? Zo nee, waarom niet?
 23. Wat is bij de totstandkoming van het bestemmingsplan de overweging geweest om alle ruimte te geven aan hotels in de Keizerstraat?
 24. Waarom is hier niets over te vinden in de toelichting bij het bestemmingsplan?
 25. Welke regels gelden rondom (fiets)parkeren in Keizerstraat bij hotel- of logiesvoorzieningen? Moet dit inpandig worden opgelost? Zo niet, is het college bereid dit af te dwingen?
 26. Door de druk op de woningmarkt is behoud en toevoeging van woningen van urgent belang. Ook in Scheveningen is een groot tekort aan woningen. Woningzoekenden zouden de ruimtes die hotels innemen ook kunnen gebruiken, maar dat is minder rendabel voor de markt. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet?
 27. Veel van de bewoners vrezen door de hotelisering van de Keizerstraat– naast overlast – een Venetië-achtige buurt; een wijk waarin vaste bewoners in de minderheid zijn, een buurt zonder buurtcohesie, zonder lokale winkels, zonder authenticiteit en een straatbeeld van toeristenrestaurants en souvenirwinkels. Begrijpt het college deze vrees? Zo nee, waarom niet?
 28. Is het college bereid vooruitlopend op het nieuwe hotelbeleid een maximaal aantal hotels of hotelkamers vast te leggen voor de Keizerstraat en de Prins Willemstraat en dit aan te passen in het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?
 29. Wanneer kunnen we het nieuwe hotelbeleid van het college verwachten en is het college bereid om daarin maatregelen tegen verdere hotelisering van de Keizerstraat op te nemen? Zo nee, waarom niet?

 

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Zwart = bestaande hotel of logiesvoorziening
Rood = pas vergund, of in procedure.

 

3 Responses
 1. Maartje de Sonnaville

  Relevante vragen! Dank Peter Bos. Ik hoor heel graag reactie en antwoorden…
  Bezorgde bewoner van Scheveningen-dorp

 2. Corine

  Houd het authentiek… de Keizerstraat moet knus blijven, sfeer van weleer oh zo belangrijk.. leent zich niet voor weer een hotel.. houd die elders.

 3. Nancy Vos

  Opmerkelijk dat de vergunning voor Keizerstraat 71c/Nieuwe Laantjes 44 verleend werd voordat deze vragen goed en wel werden beantwoord.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.