Stadspartij: Dr. Lelykade kan zo niet langer

Een motie om het braakliggende terrein aan de Dr. Lelykade in de haven van Scheveningen tijdelijk in te richten voor de buurt is op 14 januari aangenomen door de gemeenteraad.

 

Sinds de sloop van een aantal pakhuizen in de haven door projectontwikkelaar AM Vastgoed ligt een groot deel van de haven er gehavend bij.
Joris Wijsmuller: “Waar het denken uit 2005 anno 2010 toe leidt zien we aan de Dr. Lelykade. Het is een schande dat het terrein al tijden braak ligt, en er niets gebeurt”. Met de motie wordt de gemeente aangespoord om met een tijdelijke invulling te komen.

Motie Dr. Lelykade

De gemeenteraad van Den Haag op 14 januari 2010 in vergadering bijeen ter bespreking van het Masterplan Scheveningen;

Constaterende dat

een groot bouwterrein aan de Dr. Lelykade in de Scheveningse haven al enige jaren braak ligt;

de voorziene nieuwbouw nog lang kan duren;

Overwegende dat

braakliggende terreinen ongewenst zijn voor de leefbaarheid.

Roept het college op

te bevorderen dat het braakliggende terrein aan de Dr. Lelykade tijdelijk wordt ingericht. Bij de planvorming voor tijdelijke inrichting te overleggen met de buurtbewoners.

Joris Wijsmuller