Site pictogram Haagse Stadspartij

Stadslab 17 maart: ‘Klimaatbestendige stad’

klimaatbestendige stadStadslab Klimaatbestendige Stad – Houden we het droog?

Op dinsdagavond 17 maart organiseert de Haagse Stadspartij een Stadslab rondom het thema ‘Klimaatbestendige stad’.

Den Haag wordt in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme hitte kunnen afgewisseld worden door perioden van regen. Wateroverlast levert nu al het nodige ongemak op; door heftige regenval overstromen riolen en kelders en kunnen viaducten vollopen. Den Haag kent als dichtstbevolkte stad van Nederland ook de hoogste temperatuurstijging tijdens warme periodes. Deze risico’s zullen verder toenemen doordat de stad groeit en steeds meer versteend raakt.

In dit Stadslab gaan we samen op zoek naar wat we kunnen doen om de stad klimaatbestendig te maken. Wat zijn de risico’s en welk beleid voert de gemeente om de stad klimaatbestendig te maken? En welke stappen kunnen bewoners hier zelf in zetten? Verschillende experts zullen in het Stadslab nader op de risico’s van klimaatverandering en het gevoerde beleid ingaan, het tweede deel van de avond staat in het teken van discussie met de zaal.
De fractie van de Haagse Stadspartij laat zich graag inspireren door ideeën en kennis uit de stad!

Datum: dinsdagavond 17 maart
Locatie: Zeeheldentheater (Trompstraat 342)
Aanvang: inloop vanaf 19:30 start programma 20:00
Sprekers o.a.: Willem-Jan Goossen (programmamanager Ruimtelijke Adaptatie Deltaprogramma), Niels Al (beleidsadviseur Kust & Water Gemeente Den Haag) & Haags Milieu Centrum

Mobiele versie afsluiten