”Stadhuis Spui schrijft al haar kantoorbureaus af”

6 Okt 2011. In tijden van bezuinigingen worden alle nog goede bureaus in het IJspaleis vervangen. Raadslid Constance Bogers van de Haagse Stadspartij roept het college ter verantwoording.

Update 1: de vragen zijn beantwoord.

Update 2: de vervolgvragen zijn ook beantwoord.

 

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om alle huidige kantoorbureaus in het Stadhuis aan het Spui te vervangen. De te vervangen bureaus zijn ca. 15 jaar oud en afgeschreven.

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W omdat zij het afschrijven van de kantoorbureaus kapitaalvernietiging vindt en bovendien zeer ongepast om in deze tijd van verschrikkelijke bezuinigingen dit verkeerde signaal af te geven. Raadslid Constance Bogers: “Het college strooit te pas en te onpas het woord duurzaamheid door alle beleidsstukken. Nu toont het college wat dat in eigen huis betekent.”

‘Geen nieuw meubilair in Haags stadhuis’ (Telegraaf, vr 07 okt 2011)

DEN HAAG – Oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad maken zich boos over de aanschaf van nieuw kantoormeubilair in het Haagse stadhuis. PVV, GroenLinks en SP sluiten zich aan bij vragen die de Haagse Stadspartij (HSP) hier vrijdag over heeft gesteld.

Volgens HSP-raadslid Constance Bogers worden er binnenkort zo’n 1600 nieuwe bureaus geplaatst in het stadhuis. Het oude meubilair is inmiddels 15 jaar oud en afgeschreven. Maar toch vindt de partij het ongepast om „in deze tijd van verschrikkelijke bezuinigingen dit verkeerde signaal af te geven”.

Raadslid Bogers stelt „dat het college te pas en te onpas het woord duurzaamheid door alle beleidsstukken strooit. Nu toont het college wat dat in eigen huis betekent.” Zij noemt de aanschaf van nieuwe bureaus „kapitaalvernietiging”.

De PVV, de grootste oppositiepartij van de Haagse raad, deelt het ongenoegen van hun collega. „In Oekraïne werken ambtenaren nog uitstekend op bureaus die 80 jaar oud zijn”, aldus fractievoorzitter Machiel de Graaf. „Dus ik zie niet in waarin de gemeente Den Haag na 15 jaar perfect spul op straat zou moeten gaan zetten. Dat is verspilling van kostbaar belastinggeld.”

Ook GroenLinks en de SP sluiten zich bij de vragen aan. „De gemeente Den Haag schuift meer dan 1000 ambtenaren de straat op”, stelt fractievoorzitter Ingrid Gyömörei. „Dan kan je niet verkopen dat je nieuw duur meubilair gaat aanschaffen. Liever een extra ambtenaar achter een oud bureau dan een lege prachtige nieuwe flexplek.”

De gemeente zei vrijdag in een reactie dat het college de oppositie volgende week van repliek dient.

Collegepartijen PvdA, VVD en D66 stellen dat er niets vreemds is aan het aanschaffen van nieuw meubilair als de oude bureaus zijn afgeschreven. „We hebben hier in de stad toch wel belangrijker dingen om ons mee bezig te houden”, aldus VVD-fractieleider Boudewijn Revis.

‘Burgemeester krijgt geen nieuw bureau’
(Spitsnieuws, 7 oktober 2011)

Het college van Burgemeester en Wethouders zit, als het aan de Haagse Stadspartij ligt, voorlopig nog aan oncomfortabele, 15 jaar oude bureautjes. Het college zelf wil heel graag nieuwe werktafeltjes, maar raadslid Constance Bogers gooit roet in het eten.

Het raadslid heeft inmiddels al schriftelijke vragen gesteld over de 1600 bureaus die binnenkort geplaatst worden in het stadhuis. Haar partij vindt het namelijk ongepast “in deze tijd van verschrikkelijke bezuinigingen dit verkeerde signaal af te geven’’.
Raadslid Bogers stelt “dat het college te pas en te onpas het woord duurzaamheid door alle beleidsstukken strooit. Nu toont het college wat dat in eigen huis betekent.’’ Zij noemt de aanschaf van nieuwe bureaus “kapitaalvernietiging’’.

Stadspartij weigert nieuwe bureaus
Bron: www.westonline.nl

woensdag, 9 november 2011

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij (HSP) weigert de bureaus op de fractiekamer te laten vervangen. In het stadhuis worden voor zo’n 800.000 euro 1600 bureaus vervangen.
Volgens de Haagse Stadspartij is dit onzin en zijn de oude bureaus nog prima te gebruiken. Ze noemen het vervangen van de bureaus kapitaalvernietiging en zeer ongepast in deze tijden van bezuinigingen.

De gemeente laat weten dat de oude bureaus worden gerecycled. In het stadshuis worden zo’n 1600 bureaus vervangen. De oude zijn zo’n vijftien jaar oud. Omdat de tweedehands markt is verzadigd, worden de bureaus hergebruikt. Wat er precies gaat gebeuren als de HSP weigert, is nog niet helemaal duidelijk.

De gemeente gaat er van uit dat het vervangen in goed overleg gaat met de gebruikers. ‘We zien wel wat er gaat gebeuren’, aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

Nieuwe bureau: 500
AD/Haagsche Courant, 9 nov 2011

DEN HAAG Het vervangen van de 1600 bureaus in het Haagse stadhuis, blijkt acht ton te kosten, oftewel bijna 500 euro per stuk. Dat blijkt uit antwoorden op vragen raadslid Constance Bogers van de Haagse Stadspartij. Zij wilde weten waarom de op zich nog prima bureaus de deur uit moeten. Volgens het college bieden de nieuwe betere mogelijkheden voor flexwerken en kunnen ze door ambtenaren zelf in hoogte worden versteld: dat bespaart jaarlijks 80.000 euro aan inzet van medewerkers. De HSP wil zelf graag de oude bureaus houden. Bogers krijgt geen antwoord op de vraag of de politie wordt ingezet om – als de partij niet meewerkt – het kantoor leeg te ruimen.

Nu al strop aan Leyweg
(AD/Haagsche Courant, 11 Nov 2011)

Het twee maanden geleden opgeleverde stadsdeelkantoor van de
gemeente Den Haag aan de Leyweg moet nu alweer onder handen worden
genomen. Kosten: 100.000 euro.

Kantoor aangepast

Een groot deel van de gloednieuwe rolgordijnen wordt vervangen. Ook
komen er in bepaalde ruimten nieuwe lampen. Dat leidt tot woede bij
sommige ambtenaren van de gemeente. Zij vinden het onbegrijpelijk dat er
wegens bezuinigingen 1200 banen worden geschrapt, terwijl er wel geld is
voor het vervangen van gordijnen in een nieuw gebouw. ,,Van dat geld kan
in ieder geval één collega een jaar zijn baan houden, aldus een boze
werknemer, die anoniem wil blijven.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er in het nieuwe
stadsdeelkantoor aanpassingen nodig zijn. ,,We zijn nu bezig met het
fijnslijpen, het definitief goed inrichten van het gebouw.

Een van de problemen met het nieuwe gebouw is dat een aantal kamers was
bestempeld als multifunctioneel . Ze worden echter meestal gebruikt als
werkplek, waardoor de verlichting moet worden aangepast. Het andere
probleem betreft de rolgordijnen in het zonnige deel van het pand. De
zonwering werkt niet goed, waardoor ambtenaren geen goed zicht op de
computer hebben.

Het markante pand aan de Leyweg wordt ook wel het tweede stadhuis
genoemd. Het gebouw van zeventien verdiepingen biedt onderdak aan het
stadsdeelkantoor Escamp, een bibliotheek, diverse gemeentelijke diensten
en 49 appartementen. Het kostte de gemeente in totaal 84 miljoen euro.
Volgens de woordvoerder vallen de aanpassingen binnen de post onvoorzien
en is er daarom geen extra geld nodig.

Deze week werd ook bekend dat alle ambtenaren in het stadhuis aan het
Spui in een periode van bezuinigingen en ontslagen een nieuw bureau
krijgen. Dat kost de gemeente acht ton, bijna 500 euro per bureau. De
Haagse Stadspartij, die de kwestie aankaartte, is woedend. ,,Pure
kapitaalvernietiging, zegt raadslid Constance Bogers.

Een van de redenen dat de 1600 bureaus worden vervangen is dat de
nieuwe beter kunnen dienen als flexplek en omdat de oude beschadigd
zouden zijn. Dat laatste noemt Bogers onwaar . Zij verwijt de gemeente
wangedrag in crisistijd. De partij is niet van plan de eigen bureaus in
te leveren.

Zie ook: Haags Allerlei

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid mevrouw C. Bogers

Den Haag, 8 november 2011

Inzake: vervanging kantoorbureaus

Het raadslid mevrouw C. Bogers heeft op 6 oktober 2011 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het stadhuis Spui zullen ongeveer 1600 kantoorbureaus worden vervangen. De te vervangen bureaus zijn ca. 15 jaar oud en afgeschreven. Hierover heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college:

1. Wat kost het aanschaffen en plaatsen van 1600 nieuwe kantoorbureaus?

De kosten van aanschaf en plaatsen van de 1600 bureaus bedragen € 796.800 excl.BTW.

2. Wat gebeurt er met de oude bureaus?

Over de oude bureau’s zijn met een bedrijf in het kader van duurzaamheid afspraken gemaakt voor hergebruik. Inmiddels worden de bureau’s vanwege verzadiging van de 2e hands markt afgevoerd voor recycling.

3. Is het juist dat de oude bureaus door Richard Meier zijn ontworpen?

Richard Meier heeft wel een voorkeur uitgesproken bij de keuze van de bureaus maar hij heeft ze niet ontworpen.

4. Wat vindt Richard Meier van de nieuwe bureaus?

Er is geen aanleiding geweest om Richard Meier te betrekken bij de vervanging van de bureaus. Overigens zijn de nieuwe bureaus qua kleurstelling gelijk aan de oude bureaus.

5. Wat is er mis met de oude bureaus?

De nieuwe zelf instelbare bureaus bieden betere mogelijkheden voor flexwerken. Door de bureaus te vervangen door bureaus met een handslinger, is er voor het aanpassen van de hoogte van de bureaubladen bij wisseling van werkplekken geen inzet van personeel meer nodig. Dit levert een structurele besparing op van jaarlijks € 80.000. De oude bureaus zijn niet door de medewerker zelf in hoogte te verstellen. Daarnaast zijn de oude bureaus afgeschreven en vooral de bureaubladen zijn versleten.

6. De nieuwe bureaus zijn kleiner. Waarom zijn de nieuwe bureaus kleiner?

Bij de aanschaf van de oude (200×80) bureaus in 1995 werd rekening gehouden met de plaatsing van grote monitoren op de bureaus. Nu overal platte schermen geplaatst zijn, kan volstaan worden met kleinere (160×80) bureaus. Bijkomend voordeel is dat de kleinere bureaus meer indelingsmogelijkheden bieden op de kamers waardoor meer werkplekken per m2 te realiseren zijn. Dit zorgt voor een verlaging van de huisvestingskosten.

7. De fractie van de Haagse Stadspartij is tevreden met de oude bureaus op onze fractiekamer. Als de fractie weigert om de oude bureaus weg te laten halen, zal het college dan de hulp in roepen van de sterke arm van de politie of andere maatregelen treffen? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

Wij gaan er vanuit dat het vervangen van de bureaus in goed overleg met de gebruikers van het stadhuis zal plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Vervolgvragen:

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid mevrouw C.H.C. Bogers

Den Haag, 3 februari 2012

Inzake: vervolgvragen inz vervanging kantoorbureaus

De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw C.H.C. Bogers heeft op 10 november 2011 een brief met daarin zeven vervolg vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 8 november 2011 heeft u mijn vragen inzake vervanging kantoorbureaus beantwoord. Hierover heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college:

1. Is de aanschaf van de 1600 nieuwe bureaus aanbesteed? Zo nee, waarom niet en welk bedrijf levert de bureaus?

Ja, de aanschaf van de bureaus is aanbesteed. Ze worden geleverd door de fa. Gispen.

2. Over de oude bureaus zijn met een bedrijf in het kader van duurzaamheid afspraken gemaakt voor hergebruik. Wat zijn dat voor afspraken?

Via een initiatief van Gispen (Gispen second life) en een opvolgend ander initiatief (Schröder van der Kolkstichting) is getracht de bureaus een tweede leven te geven. Hierdoor werden 50 resp. 30 bureaus om niet afgevoerd. De gemeente bespaarde daarmee kosten van demontage, afvoer, logistiek en opslag.
Beide initiatieven strandden daarna omdat er geen markt bleek te zijn voor tweedehands bureaus.
Ook is een advertentie geplaatst op Rijksmarktplaats.nl. Hieraan waren kosten verbonden, echter er is geen reactie op gekomen. Uiteindelijk is een recyclingbedrijf ingezet voor de afvoer van de bureaus.
Dit bedrijf scheidt de materialen waarna deze weer hergebruikt kunnen worden. De gemeente ontvangt (net als in de hiervoor genoemde constructie) geen vergoeding voor de bureaus maar het recyclingbedrijf bespaart de gemeente Den Haag wel de kosten van demontage, afvoer, logistiek en opslag van de resterende bureaus.

3. Inmiddels worden de bureaus vanwege verzadiging van de 2e hands markt afgevoerd voor recycling. Wat ontvangt de gemeente van het recyclingbedrijf? En waarop baseert u het standpunt dat de tweedehands markt verzadigd is?

Deze vraag is al beantwoord bij vraag 2.

4. Waarom zijn de bureaus niet op bijv. Marktplaats aangeboden?

Waar bij de inzet van het recyclingbedrijf de gemeente Den Haag kosten bespaart, zal aanbod van bureaus op marktplaats de gemeente geld kosten. Dit betreft kosten van demontage, afvoer, logistiek en opslag van bureaus evenals de personeelsinzet die nodig is voor de bezichtiging van de bureaus. Gezien de eerdere ervaringen met de tweedehands markt en het huidige aanbod van bijna 7.000 bureaus op marktplaats in relatie tot het kostenaspect, is dit geen alternatief.

5. De nieuwe bureaus leveren een structurele besparing op van jaarlijks € 80.000. Kan het college een berekening geven van deze besparing?

De besparing is als volgt berekend:
– Doordat medewerkers zelf hun bureau op hoogte kunnen instellen en het volume van kleine verhuizingen afneemt heeft het IDC ervoor gekozen één vacature op logistiek niet in te vullen;
– Daarnaast is het bij grotere verhuizingen niet meer nodig om ook de bureaus te verhuizen. Het te verhuizen volume is daardoor kleiner en resulteert in minder verhuiskosten.
Bij de berekening zijn andere voordelen – die ontstaan doordat het mogelijk is meer bureaus te plaatsen (vanwege de kleinere bureauomvang) en meerdere medewerkers de bureaus kunnen gebruiken door de flexibele instelbaarheid – hierin niet meegenomen.

6. De oude bureaus zijn afgeschreven. Afschrijven is een boekhoudkundige term. Is het college met mij van mening dat bureaus pas vervangen mogen worden als deze ook technisch en economisch aan het einde zijn van hun levensduur? En zo ja, waarom is in dit geval alleen de boekhoudkundige afschrijvingstermijn gehanteerd?

Ja, het college is het hiermee eens. De binnen de gemeente gehanteerde afschrijvingstermijn voor kantoormeubilair is 10 jaar. De bureaus die nu vervangen worden zijn 17 jaar oud. Met deze bijna dubbele gebruikstermijn is de tijd aangebroken dat onderhoudskosten (o.a. het ad hoc vervangen van beschadigde bureaubladen en bureaus) niet meer opwegen tegen kosten van algehele vervanging.
Daarnaast sluit de aanschaf van deze flexibel instelbare bureaus aan bij het door het college op 7 december 2010 vastgestelde strategisch huisvestingsplan waarin o.a. tot flexibilisering van de strategische kernvoorraad is besloten.

7. Kunt u aantonen dat de bureaubladen dusdanig zijn versleten dat er niet meer mee te werken valt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Zie de beantwoording van vraag 6.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen