vissersvrouw Scheveningen

Scheveningse Vissersvrouw van uitzicht beroofd

Voor de vernieuwing van de Scheveningse boulevard zijn futuristische
lantaarnpalen geplaatst die overlast veroorzaken bij de bewoners. Eén van de palen staat in het vrije uitzicht van de Scheveningse Vissersvrouw, het monument op de Kalhuisplaats. Na vragen van de de Haagse Stadspartij belooft het college om deze domme fout te herstellen.

 

Het bronzen monument is een eerbetoon aan alle op zee omgekomen Scheveningse vissers. Ontwerper Gerard Bakker stelde uitdrukkelijk dat het beeldhouwwerk over zee moet uitkijken, omdat de zee een onmisbaar element van het kunstwerk is: de vissersvrouw staart uit over zee in afwachting van de terugkeer van haar man. Fractievoorzitter Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “De plaatsing van de lantaarnpaal is tegen alle afspraken in en een grove belediging van Scheveningen”.

Gemeente gaat de mist in met masten
(De Telegraaf, 8 Mar 2012)

Van onze Haagse redactie

SCHEVENINGEN, donderdag

De recente plaatsing van de omstreden lichtmasten in Scheveningen is uitgelopen op een miskleun. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de Haagse
Stadspartij (HSP) aan het college van B en W heeft gesteld.

Eén van de blunders heeft te maken met de plaats waar de ‘Scheveningse
vissersvrouw’ zou komen te staan. Een vrij uitzicht over de zee is een
onmisbaar element van dat bronzen monument, dat een eerbetoon is aan de
Scheveningse vissers die op zee zijn omgekomen. Maar door de nieuwe
lichtmasten werd de vissersvrouw beroofd van dat uitzicht.
Onbegrijpelijk, vindt de HSP, die het college op deze flater aansprak.
Die gaat dan ook diep door het stof en laat weten dat
gemeentemedewerkers bij het plaatsen van de masten ‘helaas voorbij
hebben gezien aan het monument’.
“Onmiddellijk na plaatsing werd de omissie duidelijk en is actie
ondernomen om de situatie te herstellen”, zo stelt de gemeente. “In
verband met het benodigde verlichtingsniveau heeft dat geleid tot
verplaatsing van drie lichtmasten.”

Knullig
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de HSP is verheugd. “Het
monument heeft een sterke symbolische functie en als je daar niet
zorgvuldig mee omgaat, trap je Scheveningers op hun ziel. Dat is nu dus
ook gebeurd. Dit is ongelofelijk knullig gegaan, maar ik ben blij dat
het college de fouten toegeeft en actie onderneemt, want daar gaat het
natuurlijk om.”
Ook het te felle licht dat de masten volgens omwonenden verspreiden,
wordt op verschillende manieren aangepakt. Zo worden twee lichtmasten
vervangen door lagere exemplaren, krijgt een schijnwerper ‘een lagere
intensiteit’ en wordt de Beeldentuin van museum Beelden aan Zee voorzien
van een tijdschakelaar. “Daardoor kan het verlichtingsniveau later in de
nacht verlaagd worden”, aldus het college.

Stadspartij: lantaarnpaal pal voor Vissersvrouw storend
(Westonline, 6 Feb 2012)

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij wil dat een nieuwe lantaarnpaal op de Scheveningse boulevard wordt verplaatst. Voor de vernieuwing van de Scheveningse boulevard zijn ‘futuristische lantaarnpalen’ geplaatst, waarvan er volgens de partij een pal voor het standbeeld van de Scheveningse Vissersvrouw staat.
De partij wil graag dat deze lantaarnpaal wordt verplaatst, omdat deze ‘in het vrije
uitzicht van de Visservrouw’ staat. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het
College van B en W. Het monument is een eerbetoon aan alle op zee omgekomen
Scheveningse vissers.

Vissersvrouw kijkt bijna tegen lantaarnpaal aan
(AD/Haagsche Courant, 4 Febr 2012)

MAARTEN BRAKEMA

DEN HAAG De bedoeling is dat ze over de zee staart, in afwachting van haar man.

Maar de vrees bestaat dat de Scheveningse vissersvrouw, als ze straks eenmaal terug
is op haar vertrouwde plek op de Kalhuisplaats, niet over zee kijkt, maar tegen een
futuristische lantaarnpaal. ,,Het lijkt iets subtiels, maar het geeft aan dat de
gemeente bij de herinrichting van de boulevard toch weinig rekening houdt met de
bestaande belangen, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (Ja, ook wij
hebben een achterban in Scheveningen) die de kwestie aan de kaak stelde. Hij wijst
erop dat de gemeente bij het maken van de plannen had beloofd om het beeld een goede plek te geven. Maar net naast haar sokkel is een lantaarnpaal geplaatst. ,,Zo’n modernistische ufo die op het traditionele Scheveningen wordt neergelaten, aldus
Wijsmuller.

En nu? Moet het vrouwtje worden verplaatst of de lantaarnpaal? ,,Hallo! De
lantaarnpaal natuurlijk, zegt het raadslid. Hij wijst erop dat er in Scheveningen
toch al veel kritiek is op die dingen. Ze zouden veel te fel zijn.

Een woordvoerder van de gemeente erkent dat er iets niet is goed gegaan. ,,Het
lichtplan is op het laatste moment veranderd en daardoor is die lantaarnpaal op een
andere plek geplaatst. Maar wij hebben ook geconstateerd dat hij daar niet handig
staat. Dus wordt hij weer verplaatst als het vissersvrouwtje terugkomt.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 6 maart 2012

Inzake: Scheveningse Vissersvrouw

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 3 februari 2012 een brief met daarin
zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38
van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

In het kader van de herinrichting van de Scheveningse Boulevard zijn nieuwe
futuristische lantaarnpalen neergezet.

1. Ter hoogte van de Kalhuisplaats is een nieuwe kraan-lantaarnpaal geplaatst. Is
het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Volgens het definitieve ontwerp zou de Scheveningse Vissersvrouw, het monument op de Kalhuisplaats, vrij uitzicht over zee krijgen zonder gehinderd te worden door
lantaarnpalen. Hiervan zijn gemeentelijke ontwerptekeningen op de website van de
gemeente geplaatst en aan bewoners getoond. Ook in alle media-uitingen van de
gemeente is bij het tijdelijk verplaatsen van de Scheveningse Vissersvrouw gesteld
dat de Vissersvrouw na de herinrichting weer vrij uitzicht over zee zou krijgen. In
overleg met bewoners is dit ook steeds beloofd door de gemeente. Is dit
juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

3. Het bronzen monument is een eerbetoon aan alle op zee omgekomen Scheveningse vissers. Ontwerper Gerard Bakker stelde uitdrukkelijk dat het beeldhouwwerk over zee moet uitkijken, omdat de zee een onmisbaar element van het kunstwerk is: de vissersvrouw staart uit over zee in afwachting van de terugkeer van haar man. Waarom is de Scheveningse Vissersvrouw beroofd van het vrije zicht op zee en hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Bij het plaatsen van de lichtmasten is een fout gemaakt. Op een aantal plekken bleek
het fysiek onmogelijk om op de beoogde locatie een mast te plaatsen. De masten zijn
daarom herschikt, rekening houdend met de benodigde lichtopbrengst. De medewerkers hebben hierbij helaas voorbij gezien aan het monument.

4. Is het college bereid deze gevoelige en domme fout te herstellen. Zo nee, waarom
niet?

Ja. Onmiddellijk na plaatsing werd de omissie duidelijk en is actie ondernomen om de
situatie te herstellen. In verband met het benodigde verlichtingsniveau heeft dat
geleid tot verplaatsing van drie lichtmasten. De Visservrouw heeft daardoor nu een
vrij blikveld van ca. 120 graden.

5. Eerder al klaagden bewoners langs de boulevard over te fel licht van de nieuwe
lantaarnpalen. Is het college bereid ook deze fouten te herstellen? Zo nee, waarom
niet?

Ja. Overleg met de betreffende bewoners die uitkijken op de Beeldentuin heeft er toe
geleid dat:
– een lichtmast, die op korte afstand voor Scheveningseduijn zou worden geplaatst,
wordt vervangen door twee van een lager type en deze worden uit het zicht geplaatst;
– de lichtmast die het meest in het uitzicht van de bewoners van Princelandt staat,
zal vervangen worden door een lager exemplaar;
– een schijnwerper die gericht is op de buskeerlus krijgt een lagere intensiteit;
– de verlichting van de Beeldentuin wordt voorzien van een tijdschakeling, waardoor
het verlichtingsniveau later in de nacht verlaagd kan worden.
Verdere aanpassingen zijn binnen de eisen voor de aanlichting van de beelden en de
verlichting van de openbare ruimte aldaar niet, of slechts tegen zeer hoge kosten,
mogelijk.

6. Bezwaren van bewoners op de Zeekant tussen de Naald en de Vuurtoren over
lichtvervuiling werden in 2010 door het gemeentebestuur weggewoven. Er werd beloofd dat de lantaarnpalen niet richting woningen zouden schijnen, maar juist de andere kant op. Kan het college garanderen dat dit wel conform de afspraken gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen