Politiek stelt meer dan 400 vragen

In de aanloop naar de bespreking van het stedenbouwkundig plan voor de Scheveningse haven is door verschillende politieke partijen een
recordaantal van ruim 400 vragen ingediend bij wethouder Norder. De Haagse Stadspartij heeft er ruim 100 voor haar rekening genomen.

Update: De vragen zijn beantwoord, maar vraag niet hoe!!

 

Raadslid Joris Wijsmuller: “Al lezende viel ik van de ene verbazing in de
andere. Het plan rammelt aan alle kanten. Op het gebied van verkeer,
natuur, milieu, economie, cultuur, werkgelegenheid, stedenbouw,
haalbaarheid en de kosten is nog zoveel onzeker en onduidelijk. Maar wat
het antwoord van de wethouder ook zal zijn, dit staat voor mij al vast: Er
is geen enkel draagvlak voor dit plan. Niemand wil dit. De hoogbouw, de
kabelbaan, de woningen, dit wordt een rampenplan voor de haven.”

Bedolven onder vragen
(AD/Haagsche Courant, 3 Apr 2012)

Wethouder Marnix Norder kan aan de bak. De gemeenteraad heeft
hem bedolven onder vragen over de grootschalige en controversiële
bouwplannen voor de Scheveningse haven. Een kleine vierhonderd stuks
liggen er klaar. Dat waren er nóóit eerder zo veel.

Een record, noemt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij het aantal
vragen dat onlangs op het bordje van de wethouder werd gedeponeerd. Dit
heb ik nooit eerder meegemaakt, zegt hij. Ook bij de gemeente zijn ze
verbaasd. Natuurlijk levert een technische ronde over zo n groot plan
veel vragen op, maar ruim driehonderd is uitzonderlijk.

Er is dan ook een hoop te doen over de plannen waar veel Scheveningers
zich al jaren tegen verzetten. Door de crisis kwam het project tijdelijk
stil te liggen, maar inmiddels ligt er een vereenvoudigd plan klaar met
daarin iets minder hoge, maar nog altijd controversiële woningbouw
(torens van 40 en 90 meter). Met daarin ook een nieuwe indeling van de
havens, waar veel ondernemers en raadsleden moeite mee hebben.

Volgens Wijsmuller zijn de plannen boterzacht en roepen ze daarom zo
veel vragen op. Irene van Geest van coalitiepartij D66 wijst erop dat de
gemeenteraad al akkoord is gegaan. We kunnen nu niks veranderen, maar
via het stellen van vragen kunnen we wel duidelijkheid verschaffen en
mogelijk wat bijsturen. SP er Ingrid Gyömörei denkt dat de betrokkenheid
van bewoners en ondernemers meespeelt. Die kritische Scheveningers
zorgen er wel voor dat de politiek bij de les blijft, zo meent ze.

En dat blijkt. In de aanloop naar een bespreking van het
stedenbouwkundige plan hebben bewonersorganisaties de politici voor
volgende week dinsdag uitgenodigd voor een fietstocht. Om hun te laten
zien dat de hoogbouw in Scheveningen toch echt de identiteit van de
badplaats aantast.

Ook de ondernemers blijven zich verzetten. Als het aan hen ligt, ziet
de wethouder af van de bouw van appartementen in de Derde Haven. Door de
groei in de haven zou er meer ruimte nodig zijn voor bedrijvigheid.

Vooral het feit dat Norder de meeste activiteiten wil concentreren in
de Eerste Haven schiet de ondernemers in het verkeerde keelgat. Zij
pleiten voor gebruik van de Derde Haven en presenteerden onlangs een
plan voor de bouw van bedrijfsruimten in deze haven. Vooral rederij
Groen heeft dringend behoefte aan bedrijfsruimte en dreigt met een
vertrek naar IJmuiden als zijn activiteiten in de haven beperkt moeten
worden.

Vandaag proberen de ondernemers, verenigd in de BSH (Belangenvereniging
Scheveningens Havengebied), Norder in een gesprek nog op andere
gedachten te brengen. Volgens Gerrit de Ruiter van rederij Vrolijk gaan
ze op zoek naar een compromis. De bedrijfsruimte die we in de Derde
Haven willen ontwikkelen kan kleiner.

“De haven is na het strand de belangrijkste trekpleister van
Scheveningen”

(De Scheveningsche Courant, 15 Mar 2012)

door Jill van Calsteren

SCHEVENINGEN – “Volle bak!”, zo betitelde wethouder Marnix Norder
afgelopen maandag de opkomst van de informatieavond Scheveningen Haven.
Tijdens de avond lichtte de wethouder het stedenbouwkundig plan voor het
Scheveningse havengebied toe en was er ruimte voor vragen.

Rond 19.30 uur was Loods 3 op het Norfolkterrein goed gevuld. Aan de
poort van het terrein was een klein protest gaande waarbij pamfletten
werden uitgedeeld die opriepen om de ‘uitverkoop van de haven’ tegen te
gaan. “Wij demonstreren tegen de asociale en ondemocratische wijze
waarop de gemeente de mooiste plekken.in de haven verpatst aan slechts
op winst beluste projectontwikkelaars”, zo viel op het pamflet te
lezen. Harde woorden die direct de toon van de avond zette. In de loods was
een breed spectrum van Scheveningen vertegenwoordigd: politici,
bewoners, ondernemers, belangstellenden – allemaal nieuwsgierig naar de
uitleg van Norder en velen met brandende vragen over het plan zo bleek
later op de avond.
Wethouder Norder liep nogmaals het stedenbouwkundig plan door en lichtte
de belang belangrijkste punten uit. Hoewel hij zich bewust is van de diverse meningen op
Scheveningen geeft hij aan dat het een plan is wat kan én uitgevoerd
gaat worden. “Het plan is Haags aantrekkelijk, maar niet zo grootschalig dat het
niet bij Scheveningen past”, aldus de
wethouder.

Vragen

Na de toelichting van de wethouder kon het publiek vragen stellen. Een
ondernemer uit het surfdorp FAST trapte af en wilde van de wethouder
weten of het huidige surfdorp in de toekomst een nieuwe plek zal
krijgen, of samengevoegd gaat worden met het nieuwe Beach City. De
wethouder liet weten dat hier nog naar gekeken zal worden, maar dat de ondernemers uiteraard worden betrokken bij het beslissingsproces.
Een bewoner van de oude haven zette zijn vraagtekens bij de extra
ruimte voor de zeilsport en Arno Schoondorp van Rust aan de Kust deed
dit bij de uitvoerbaarheid van het gehele plan.
De haven is immers grotendeels Rijkswaterstaat en dit plan zou een zaak
van nationaal belang zijn. De wethouder liet weten dat de plannen tot op
het hoogste niveau zijn besproken en dat deze akkoord zijn bevonden.
Veel vragen gingen over de verkeersafwikkeling. Volgens wethouder
Norder is het onmogelijk te voorkomen dat op stranddagen de wegen van
Scheveningen vollopen. “De problematiek zal blijven, maar we zullen
zorgen dat het probleem niet vergroot zal worden”, aldus de wethouder.
Om dit te bewerkstelligen wordt ingezet op de fiets en het openbaar
vervoer. Daarnaast worden een aantal wegen aangepakt. Zo zal de Houtrustweg
verbreed worden. Iets wat volgens Duindorper Jaap Spaans wettelijk
onmogelijk is.
Ook is er angst onder bewoners van Duindorp en bezoekers van het stille
Zuiderstrand dat er een grote toeloop van toeristen zal gaan komen en de
daarbij behorende drukte het karakter van de wijk en het strand zal
aantasten.
Wethouder Norder verwachtte dit niet, volgens hem zal de kabelbaan geen
extra drukte naar het Zuiderstrand verplaatsen.
Vragensteller Gerwin van Vulpen dacht hier anders over: “De enige
manier om dat te garanderen is als de kabelbaan een bocht maakt en terug
gaat naar het beginpunt!”
Cees de Jager complimenteerde de wethouder voor zijn vasthoudendheid om
de, volgens hem onhaalbare onzinplannen, maar door te blijven zetten.
“We zien elkaar voor de rechter!”, besloot hij zijn betoog.
De wethouder gaf te kennen de heer de Jager al een aantal jaar te
kennen en niets anders te verwachten en herhaalde nogmaals dat de
plannen wel degelijk uitvoerbaar zijn.
Vlak voor het einde van de publieke vragenronde sprak de oud-directeur
van de Norfolkline, Ton Bronwasser. Hij liet weten geen vraag te hebben,
maar meer een opmerking.
Hij waarschuwde de wethouder niet dezelfde fout te maken als zijn
voorganger, die er voor zorgde dat er geen vierde haven kwam waardoor de
Norfolkline uit Scheveningen moest vertrekken door ruimtegebrek. “Het
zou een schande zijn als rederijen, zoals Groen, naar IJmuiden moeten
vertrekken. De haven is na het strand de belangrijkste trekpleister van
Scheveningen!”
Hoewel er nog veel vragen waren werd het publieke deel van de avond
rond 21.30 uur afgesloten.
Hierna was er nog wel de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan
met de betrokkenen van de verschillende deelgebieden.
Van deze mogelijkheid werd goed gebruikt gemaakt en zo kon men toch nog
een groot aantal vragen beantwoord krijgen.

Dr Lelykade

Hoewel het gepresenteerde stedenbouwkundig plan geen betrekking heeft op
de Dr. Lelykade, bleken hier toch veel vragen over te zijn. Het
braakliggende terrein is al jaren een doorn in het oog en men vindt het
hoog tijd dat hier wat aan gedaan gaat worden.
De wethouder beaamde dat het veel te lang geduurd heeft, maar liet
weten dat AM Wonen inmiddels de bouwvergunning heeft aangevraagd en half
mei start met de verkoop van de te bouwen woningen op het terrein.
De planpresentatie voor ‘De Reder’ is medio maart, maar u kunt nu
alvast een voorproefje krijgen via http://www.derederopscheveningen.nl

Stoppen kost 70 miljoen! Norfolkterrein, wat nu?
(De Posthoorn, 14 mrt 2012)

Als je het de Scheveningers vraagt, komt er geen nieuwe woonwijk met luxe
hotelrand en kabelbaan op het Norfolkterrein. Liever visserij en
beroepsvaart! Een petitie van Politieke Partij Scheveningen die daartoe
oproept, was vorige week een daverend succes. Onder de duizend
ondertekenaars ook reder Henk Groen: “Zodra het mag, wil ik wel
investeren. Dan gaat de schop voor een nieuw bedrijfsgebouw meteen de
grond in.”

Albert Peeters, Den Haag

Stoppen met de ontwikkeling van het Norfolkterrein als woonwijk kost
meteen 70 miljoen euro, dreigt de gemeente in een reactie, ‘en brengt
aanzienlijk juridisch/financieel risico’.
Want als de gemeente de afspraken openbreekt, kan bouwpartner Malherbe bij
de rechter ‘gederfde winst’ claimen.

“Jammer! “, noemt Sandra Abbenhuis van PPS de reactie van de gemeente.
“Maar we zien genoeg aanknopingspunten om vol met de strijd verder te
gaan. “Kijk, er is een crisis gekomen. Malherbe kan nu ook niet bouwen.”
De strijd opgeven is voor haar geen optie. “Anders zit Scheveningen 50 tot
100 jaar met de ellende.”

Na de PPS duikt ook de PVV op de opgelaaide havenstrijd. “Je gaat de
visserij en de beroepsvaart toch niet wegpesten?”, zegt Richard de Mos
gezellig. “Als de sector nou op zijn gat lag, maar het groeit en het is
gezond.” Als Scheveninger voorspelt hij: “Als wethouder Norder deze lijn
vasthoudt, ontdekt hij dat Scheveningers een apart volkje zijn. Koppig!”
Ook wel praktisch: “Je kunt overal in Den Haag woningen bouwen, doe dat
niet in de haven. En als je toerisme wil, knap dan de Pier op.”

Technische vragen Scheveningen Haven (HSP)

1. Waarom is grosso modo gekozen voor een mooi-weerplan met uitbreiding
van mooi-weerfuncties die gemiddeld slechts 30 keer per jaar voorkomen ten
koste van vierseizoenen all weatherfuncties?

2. Waarom is niet gekozen voor organische ontwikkeling van het gebied?

3. Welke concurrerende invloed hebben de plannen op andere bouwplannen in
de stad?

4. De haven blijft een gezoneerd industrieterrein. Hoe lopen de grenzen
precies van de geluidscontouren?

5. Waar is de werkgelegenheidsgroei van 750 arbeidsplaatsen op gebaseerd?

6. Hoeveel arbeidsplaatsen verdwijnen er in de haven door het vertrek van
alle te ontruimen/verwerven bedrijven en functies inclusief de tijdelijke
locaties?

7. Hoeveel vierkante meter bedrijfsruimte staat er nu leeg in het gebied
(Nautisch Centrum, Norfolkkantoor etc)?

8. Het huidige aantal bezoekers van de haven van 3,5 miljoen zal groeien
naar 5,4 miljoen. Betreft het hier ook bewoners en werknemers? Hoe zijn de
huidige en toekomstige aantallen berekend?

9. Hoeveel extra bezoekers worden er verwacht in de Derde Haven, hoeveel
bij het Noordelijk Haven Hoofd en hoeveel daarvan komen er met de auto?

10. Moeten de bezoekers die nu met de auto naar het Zuiderstrand komen
betaald gaan parkeren in ondergrondse garages?

11. Waarom komt er betaald parkeren in Duindorp en de haven?

12. Klopt het dat de Hellingweg een 30 km. gebied wordt? Op het kaartje op
blz. 30 van het Urbis-plan is sprake van een 50 km. hoofdroute.

13. Is er ruimte voor twee rotondes bij de Duindorpbrug?

14. Wat betekent dit voor de geluidshinder en stank voor bewoners van de
Kranenburgweg?

15. Wat voor gevolgen heeft de verbreding van de Houtrustweg t.h.v.
Duindorp voor de geluidhinder op bestaande en nieuwe woningen?

16. Verdwijnt de ventweg/parkeerstrook langs de Kranenburgweg tussen
Westduinweg en Dr. Lelykade?

17. Wat betekent de verlegging van de tram naar de Kranenburgweg voor de
geluidhinder op de woningen?

18. Wat kost de verlegging van de tram?

19. Indien Lijn 11 naar het Norfolkterrein wordt verlegd, vervalt dan de
route naar de boulevard? Wat betekent dit voor de bereikbaarheid aldaar?

20. Waar komt er plek voor fietsenstallingen in het plan?

21. Hoeveel passagiers kan een kabelbaan per uur, per dag en per jaar
vervoeren?

22. Bij welke windkracht moet de kabelbaan uit de vaart worden genomen?

23. Wat kost het doortrekken van de kabelbaan naar de Pier en naar de stad?

24. De Dar Mlodziezy is een Pools zeilschip met een masthoogte van 62
meter. De hoogte van de kabelbaan is 50 meter. De kabelbaan is dus niet
hoog genoeg voor alle tallships. Klopt dit?

25. Hoe gaat de brug over de Pijp worden bediend?

26. Kan er in de toekomst weer een wandelroute gemaakt worden langs de Kom
tot voorbij het nieuwe pand van van der Zwan?

27. Hoe gaat de flaneerroute tussen het Zuidelijk Havenhoofd en de
zwaaikom er uit zien?

28. En hoe de overgang tussen de zwaaikomkade en strandje naar de
Hellingweg? Is dit via de vaste loopsteiger? En wordt het strand in de Kom
dan weer bereikbaar?

29. Waar komen eventueel de nieuwe gebouwen voor Rijkswaterstaat?

30. Is Rijkswaterstaat gekend in de nieuwe plannen en zo ja, hoe staan zij
hier tegenover?

31. Waarop is de draaicirkel van 190 meter gebaseerd mbt de afsluitpier
van de Derde Haven?

32. Hoeveel zeezeiljachten kunnen in de Derde Haven aanliggen?

33. Wie wordt de exploitant voor de Derde Haven?

34. De beachcity is een seizoensgebonden voorziening. Surfen en het FAST
surfdorp zijn echter vier-seizoenen aangelegenheden. Het huidige
succesvolle en zeer attractieve surfdorp verdwijnt echter. Hoe heeft dit
kunnen gebeuren?

35. In de Derde Haven zou opnieuw een clubgebouw voor de jachthaven moeten
komen. Na het Spuigat en de Jachtclub in het Nautisch Centrum dus een
derde clubgebouw voor zeilers. Wie gaat dit exploiteren en wordt dit niet
teveel van het goede?

36. Blijft het Verenigingsgebouw van De Afrit op de Hellingweg?

37. Wat wordt bedoeld met een strandhuis bij de helling in de Kom?

38. Is onderzocht wat de gevolgen zijn van een extra watersportgebouw op
de Hellingweg voor de exploitatie van het bedrijvengedeelte van het
Nautisch Centrum? Wie gaat een watersportgebouw exploiteren?

39. Is de haven met dit plan geschikt voor de Olympische Spelen? Zo nee,
wat gaat het kosten om de haven geschikt te maken voor de Olympische
Watersporten?

40. In eerdere plannen (Masterplan etc) was nog sprake van culturele
functies in de haven. In het huidige plan zit behalve een mogelijk museum
niets cultureels. Vanwaar deze culturele armoede?

41. De plannen zouden mensen moeten aantrekken die iets hips, iets
creatiefs, iets bijzonders zoeken. Wat is er hip aan het plan? Wat is er
creatief aan het plan? Wat is er bijzonder aan het plan?

42. Wat betekent het plan voor Schollenpop?

43. Blijft de voetbalkooi op de Houtrustweg?

44. Hoe kan het dat er een 5-sterren hotel in de plannen is opgenomen dat
direct in zee staat terwijl er nog geen onderzoek is gedaan naar de
juridische en ruimtelijke haalbaarheid?

45. Komt de boulevard bij de Derde Haven bovenop het huidige duin?

46. Wordt de Hellingweg opnieuw ingericht met klinkers in keiformaat
terwijl de Hellingweg onlangs geheel opnieuw is ingericht?

47. Wat gebeurt er met het onbebouwde terrein bij rederij van der Zwan op
de Hellingweg?

48. De zeewatercentrale heeft overcapaciteit. Wat betekent dit?

49. Waarom is er in het plan geen ruimte gereserveerd voor de
zeewatercentrale en waar zou deze dan moeten komen?

50. Kan het Flora en Fauna onderzoek ter inzage worden gelegd?

51. Is rekening gehouden met de bijzondere natuurwaarde in de basalten
kades en in de Kom?

52. Wat moet er gebeuren om de waterberging als gevolg van de plannen te
waarborgen?

53. Er is sprake van veel schaduwwerking door de nieuwe bebouwing langs de
Derde Haven. Hoe gaat dit opgelost worden?

54. Is in het gehele gebied uitputtend bodemonderzoek uitgevoerd?

55. Op welke locaties gaat er bodemsanering plaatsvinden?

56. Wat gebeurt er met het leegstaande kantoorgebouw van de Norfolkline op
de Kranenburgweg? Idem mbt kraanbedrijf en de Dienst Stadsbeheer op de
Hellingweg?

57. Is er een alternatieve locatie voor het zenderpark in de duinen?

58. Hoe kan het dat een groot deel van de marktrisico’s vervallen terwijl
alle opbrengsten en kosten in de grondexploitatie zijn opgenomen? De
opbrengsten blijven toch onderworpen aan marktrisico’s? Is dit geen
cosmetische truc?

59. Is er destijds bij de ontwikkeling van het Nautisch Centrum ook een
afroomregeling afgesproken?

60. Het consortium heeft zich ook uit het Vispact terug getrokken. Waarom?

61. Er is een realisatieovereenkomst afgesloten met ASR en Malherbe voor
een klein gedeelte van het plan. In welke juridisch samenwerkingsvorm gaan
deze partijen de overeenkomst uitvoeren?

62. Zijn beide partijen hoofdelijk aansprakelijk voor het niet nakomen van
de overeenkomst?

63. De twee ontwikkelaars hebben slechts een paar krenten uit de pap
gevist en gaan nu een klein deel van het plan uitvoeren. Waarom is niet
gekozen voor nieuwe ontwikkelaars wegens wanprestatie en afhaken van de
huidige ontwikkelaars?

64. Waarom is een onderhandse overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars?

65. In hoeverre is Vestia nog een betrouwbare en realistische partij na de
derivatenaffaire?

66. Zonder investeerders geen uitvoerbare plannen. Aangezien er geen harde
afspraken zijn gemaakt is het bestemmingsplan economisch niet uitvoerbaar.
Wat betekent dit juridisch?

67. Hoe gaat de flexibiliteit worden vertaald in het bestemmingsplan?

68. Het bestemmingsplan legt functies vast voor de komende tien jaar. De
looptijd van het plan loopt echter tot minstens 2023. Wat betekent dit
juridisch?

69. Wat is het verschil in grondwaarde voor een 3-sterren en een
5-sterrenhotel?

70. Welke grondprijzen zijn er gehanteerd voor de verschillende functies?

71. Is er onderhandeld met ASR Malherbe over de grondwaarden? Hoe veel
wijken deze af van de Nota Uitgifte?

72. Waarom is er geen exploitatieplan opgesteld om de publieke kosten te
verhalen op particuliere ontwikkelaars?

73. Gaarne een specificatie van de beheerkosten van het vastgoed per
pand/terrein.

74. Gaarne een specificatie van de verwervingskosten van het vastgoed per
pand/terrein.

75. Gaarne een specificatie van de sloopkosten van het vastgoed per
pand/terrein.

76. Gaarne een specificatie van alle huur- en bruikleenovereenkomsten van
het te verwerven/ontruimen vastgoed per pand/terrein.

77. Kan bijlage 6 bij de Realisatie-overeenkomst ter inzage worden gelegd?

78. Idem m.b.t. bijlage 12 A, B en C?

79. Zijn de gebruikers van de te verwerven en te ontruimen
terreinen/panden al ingelicht? Zo nee, waarom niet?

80. Worden er nog inspraakrondes en informatieavonden georganiseerd? Zo
nee, waarom niet?

Aanvullende vragen nav werkbespreking klankbordgroep

1. Waarom krijgt ASR/Malherbe de kop van de 3e haven en Vestia de
Kranenburgweg?

2. Waarom zijn de onderzoeken naar een 5e hotel niet openbaar?

3. Waarom is er – als er zo wordt ingezet op zeilevenementen – geen
gedegen oplossing voor stalling van trailers etc.?

4. Is de geluidsoverlast door tegen de mast tikkende touwen in de
jachthaven wel eens gemeten? En zo nee, waarom niet?

5. In het huidige Nautisch Centrum zitten weinig tot geen
watersportbedrijven. Wel o.a. een financieel planner, een uitzendbureau,
technisch speur- en ontwikkelingsbedrijf, een kunstgalerie,
autotuningbedrijf, natuursteenwinkel, feelgoodworkshops, bedrijf op het
gebied van duurzame zonne-energie. Waarom wordt in de plannen vastgehouden
aan uitbreiding van nautische bedrijven terwijl dit totaal niet aanslaat,
danwel verzadigd is, in Scheveningen?

6. De Scheveningen 303, de Ariadne, van rederij van der Zwan wordt nu met
sleepboten de haven in- en uitgetrokken. Daarbij wordt diep de Derde Haven
ingestoken om het schip de haven in te kunnen loodsen. Met de voorziene
afsluitpier wordt het voor dit soort vissersschepen ook niet meer mogelijk
om de haven binnen te komen. Graag een reactie.

7. Volgens de BSH wordt de huidige draaicirkel voor schepen aanzienlijk
kleiner. Hoeveel precies?

8. Is de realisatieovereenkomst met ASR/Malherbe al getekend? En zo ja,
onder voorwaarde van goedkeuring door de raad? Zo nee, waarom niet?

9. Alle leden van de Klankbordgroep klagen over het feit dat er vrijwel
niets gedaan is met hun inbreng. Hoofdpunten betreffen kritiek op de
sprong over de haven, de woningbouw bij de derde haven, de hoogbouw, en de
verkeersafwikkeling. Deze kritiek is vrij algemeen en aangezien de
Klankbordgroep de meeste belanghebbenden vertegenwoordigt kan gesteld
worden dat er voor deze drie punten geen draagvlak is. Is er ruimte om
deze kritiek alsnog serieus te nemen en tot een oplossing te komen?
Hoeveel ruimte biedt de realisatieovereenkomst met ASR en Malherbe nog
voor aanpassingen op deze vier punten?

10. Het bedrijfsleven pleit voor een Derde Haven die niet beperkt mag
worden in gebruik. Daarbij krijgt men de steun van de Kamer van
Koophandel, MKB, VNO/NCW en ook de bewonersorganisaties. Is dit voor het
college geen serieus signaal?

11. Indien er steun is voor de visserij en de havengebonden bedrijven zou
er ook een visie moeten zijn op groei van deze sector in de haven. Dit
houdt o.a. in dat er in de toekomst mogelijk meer kaderuimte en
bedrijfsruimte beschikbaar moet komen. Dit kan echter in de huidige
plannen niet meer in de Derde Haven. Maar waar dan wel?

12. Wat doet u met de kritiek van de zeilorganisaties dat met deze plannen
de veiligheid in het geding is (doorvaart, hoogte, ruk- en valwinden)?

13. In de klankbordgroep is naar voren gekomen dat er 2 hotelketens zijn
die enige interesse hebben, zonder dat ze details van het plan gezien
hebben. Welke ketens zijn dat?

14. Hoe kan een kabelbaan op zo’n kort stuk (over de haven) exploitabel zijn?

15. Wat gebeurt er als de kabelbaan er niet komt? Haken dan de
investeerders af?

16. Het Stadsgewest en de provincie eisen bij dergelijke grote projecten
een uitstekende bereikbaarheid met OV. Dit is in de plannen nog verre van
geregeld. Waarom niet?

17. Voor wie zijn de risico’s van het buitendijks bouwen? Zijn de banken
bereid daar hypotheek en financiering voor te geven?

18. Wat betekent het plan voor de stikstofdepositienormen in relatie tot
het Natura 2000 gebied?

19. Kunt u gedetailleerd aangeven met welke provinciale- en
rijksoverheidsinstanties u heeft gesproken over de plannen? Met daarbij in
ieder geval het ambtelijke en bestuurlijke niveau en de daarmee gemaakte
afspraken. Idem mbt. het Hoogheemraadschap.