Haagse Stadspartij en PvdA: ‘Schaf eigen bijdrage dagbesteding af’

De Haagse Stadspartij en de PvdA willen dat de eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft.
Het initiatiefvoorstel wordt gesteund door oppositiepartijen GroenLinks, Groep De Mos, de SP, Islam Democraten, PvdD en Groep Okcuoglu.
Sinds 2 jaar regelt de gemeente de dagbesteding en begeleiding. Het gevolg hiervan is dat de gemeente zelf mag bepalen hoeveel mensen hiervoor maandelijks betalen. Mensen met een laag inkomen betalen € 17,50 per maand, voor mensen die meer verdienen of meerdere vormen van ondersteuning krijgen, kan dat behoorlijk oplopen. In Den Haag krijgen bijna vijfduizend mensen dagbesteding of begeleiding vanuit de Wmo. De partijen vinden dat de drempel hiervoor zo laag mogelijk moet zijn.

De partijen constateren dat nu 80% van de eigen bijdrage die in Den Haag wordt opgebracht door mensen met een laag inkomen: ‘De eigen bijdrage was ooit bedoeld om de kosten voor de zorg eerlijk te delen en juist de mensen met een hoger inkomen meer te laten betalen. Nu is het: de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is onbegrijpelijk.’

Amsterdam en de zeven Drechtsteden hebben vorig jaar al de eigen bijdrage afgeschaft. De partijen willen dat naast afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt onderzocht of de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp eerlijker kan, met meer oog voor de meest kwetsbaren. De kosten van het afschaffen kunnen voor dit jaar en volgend jaar worden betaald uit de niet opgemaakte budgetten voor zorg en welzijn.