Vroondaal

Plan Vroondaal spat uiteen

25 Jun 2011. Duizend nieuwbouwwoningen blijken onverkoopbaar. Weer een strop voor de gemeente door casinopolitiek van wethouder Norder.

 

Streep door 600 droomvilla’s
AD/Haagsche Courant, 25 Jun 2011

DEN HAAG De duizend droomvilla’s in de luxe expatwijk Vroondaal komen er niet. Het ambitieuze bouwplan uit 2003 blijkt onhaalbaar en kampt met een tekort van twaalf miljoen euro.

Sinds 2005 gaan er twintig bouwkavels per jaar van de hand in het
Haagse deel van de zogeheten Westlandse Zoom, op de grens van Den Haag
en Westland. Dat hadden er honderd tot tweehonderd moeten zijn.

Vroondaal is veel te groot voor zoveel luxe villa’s in het miljoen
plus-segment stelt bouwwethouder Marnix Norder. Zelfs in de hoogtijdagen
was de afzet veel lager dan bedoeld.

In het Westlandse deel van de Zoom is de situatie nog veel slechter.
Daar zijn tot nu toe niet meer dan 30 van de 2400 geplande bouwkavels en
luxewoningen verkocht. De gemeente Westland houdt er rekening met een
tekort van een kleine 30 miljoen euro en zet het mes in de bouwplannen.

Dat is ook wat wethouder Norder doet voor Vroondaal. In de nieuwe
plannen haalt hij een dikke streep door 600 van de 1000 geplande
droomvilla’s.

In plaats daarvan komen er vanaf 2013 zo n 1600 tot 1800 goedkopere
huizen bij. Vanaf 275.000 euro. Door fors in te grijpen, lopen de
tekorten niet verder op, denkt de wethouder. Met dit plan hebben we weer
een gezonde exploïtatie.

Dat de Westlandse Zoom zo moeizaam van de grond komt, is niet zo heel
vreemd, meent Norder. Hij suggereert dat het originele plan voor een
tweede Wassenaar in en ten zuiden van Den Haag al bij de start in 2003
tot mislukken was gedoemd. Zoveel luxewoningen, dat was gewoon
onrealistisch, zegt hij. Ik heb ook nooit een goede berekening achter de
oorspronkelijke bouwplannen kunnen vinden.

Sterker, een evaluatie uit 2005 bevatte forse waarschuwingen. Zo zouden
de expats die massaal in de Westlandse Zoom moesten gaan wonen, echt
niet komen. Buitenlandse werknemers die een paar jaar in Den Haag
werken, laten niet massaal een huis bouwen, erkent Norder.

Het evaluatierapport schatte de vraag naar zeer luxewoningen dan ook
laag in: zeventig per jaar in heel Haaglanden. Ter vergelijking: de
planning voor alleen al de Westlandse Zoom ging uit van 300 verkochte
kavels of luxehuizen per jaar.

Oppositie kritisch over Vroondaal
AD/Haagsche Courant, 27 Jun 2011

DEN HAAG Binnen de Haagse gemeenteraad hebben vooral oppositiepartijen
kritiek op de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders
om de plannen voor de Westlandse Zoom drastisch aan de passen.

Wethouder Norder heeft oogkleppen op. Hij is naïef, zegt
fractievoorzitter Ingrid Gyömörei van de SP, die altijd al tegen het
megalomane bouwplan was. Die duizend extra huizen gaan we niet verkopen.
Ik zou zeggen: ontbind met alle partijen het convenant Westlandse Zoom
en pak je verlies.

Zaterdag werd bekend dat de geplande duizend droomvilla’s in de luxe
expatwijk Vroondaal er niet gaan komen. Er is te weinig belangstelling
voor. Daarom komen er relatief goedkope woningen voor in de plaats.
Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vreest dat er voor de extra
woningen in Vroondaal geen kopers te vinden zijn. Het gaat om huizen
vanaf 275.000 euro. Dat middelhoge segment zit nu ook enorm in het slop.

Massale bouw op grens
AD/Haagsche Courant, 25 Jun 2011

DEN HAAG Ook Den Haag krijgt de villa’s in de Westlandse Zoom niet
verkocht. De gemeente schrapt daarom 600 luxewoningen en kavels en bouwt
in plaats daarvan 1700 goedkopere huizen op de grens met Westland. Vanaf
275.000 euro.

We stoppen massa in het gebied Vroondaal, zegt wethouder Marnix Norder.
Door zo zwaar in te grijpen, verwacht hij dat de Haagse tekorten op de
bouwplannen beperkt blijven tot de twaalf miljoen euro waarmee de
gemeente nu al rekening houdt.

En zo gaat dus de hele Zoom op de schop. Want in het Westlandse deel
worden zo’n 600 van de ruim 2400 geplande woningen geschrapt, stelt
wethouder Theo Duijvestijn. Dat komt overeen met 33 van de 163 hectare.
Vooral de locaties Poeldijk en De Kreken krijgen straks bovendien
goedkopere huizen (vanaf 200.000 euro).

Qua verkopen doet Westland het nog minder goed dan Den Haag. Van de
2400 geplande huizen en kavels zijn er nu zo’n 34 verkocht, bevestigt
ontwikkelingsmaatschappij De Westlandse Zoom. Den Haag bracht er tot nu
toe ruim 130 aan de man.

Over de oorzaken van de moeizame ontwikkeling van het gebied
verschillen de meningen. Volgens wethouder Duijvestijn is vooral de
economische crisis er verantwoordelijk voor. Sinds een paar jaar zit in
het hoogste segment woningen de klad.

Maar collegawethouder Norder denkt dat de verklaring dieper ligt. Hij
suggereert dat het plan voor een tweede Wassenaar in de regio vanaf de
start in 2003 gedoemd was te mislukken. Qua omvang was de Westlandse
Zoom gewoon niet realistisch, stelt hij. Ik heb ook nooit een goede
berekening achter de oorspronkelijke bouwplannen kunnen vinden.

Pijnlijk: Bouwen zonder te rekenen
AD/Haagsche Courant, 25 Jun 2011

Niet de economische crisis, maar een onrealistisch plan uit 2003 blijkt
de oorzaak van het uiteenspatten van een droom: de bouw van 3400 villa’s
op de grens van Den Haag en Westland. Er zijn er tot op heden nauwelijks
200 gebouwd. De Haagse wethouder Norder geeft zijn collega-voorgangers
uit die tijd een veeg uit de pan. Ik heb nooit een goede berekening
achter de oorspronkelijke bouwplannen kunnen vinden, zegt hij
onomwonden, terwijl hij daar nu zelf toch politiek verantwoordelijk voor
is. Kort gezegd: er bleek helemaal geen markt te zijn voor de kapitale
woningen. Destijds werd geschermd met de woonwensen van expats, maar zij
bleken nauwelijks geïnteresseerd. De uitlating van Norder is schokkend,
zowel voor de bestuurders als de gemeenteraden en ambtenaren van toen.
Hoe kon dit gebeuren? Dat schreeuwt om een diepgaand onderzoek en zo
nodig sancties. Zeker omdat zowel Westland als Den Haag een
miljoenenverlies lijden. Verstandig is dat het roer nu omgaat. Maar de
steven had eerder moeten worden gewend. Ook door kapitein Norder.

Politiek Westland boos: Den Haag schopt ons in de rug met Vroondaal

AD/Haagsche Courant, 27 Jun 2011

De Westlandse coalitiepartij Gemeentebelang is woedend op de
gemeente Den Haag.

Het plan van wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) om in de
villawijk Vroondaal tegen de grens met het Westland ruim duizend extra
(en goedkopere) woningen te bouwen, noemt fractievoorzitter Frank
Rijneveen een schop in onze rug . Dit is Haagse arrogantie. Ze trekken
eigengereid hun plan en wij mogen er een beetje achteraan fietsen.

Hij is vooral boos omdat de Westlandse Zoom nadrukkelijk een gezamelijk
project is van Westland en Den Haag. En nu gaat Den Haag rechtstreeks
concurreren met de Westlandse bouwplannen in de Zoom. Frank Rijneveen:
Voor ons is dit reden om het convenant open te breken en naar onze hand
te zetten. Dus met het Westlandse belang voorop.

Ook andere coalitiepartijen zijn niet blij met de Haagse plannen. Den
Haag zit niet op een eiland en wij ook niet, zegt Jan Prins van
Progressief Westland. En Arie Wijten van het CDA: De gemeenten moeten er
niet op uit zijn om de verliezen voor zichzelf zoveel mogelijk te
beperken. Denk groter, doe het samen.