Kieslijst 2014

Miguel Sloendregt

Werkzaam in de Haagse thuiszorg word ik dagelijks geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van landelijk beleid in de zorg. Dat moet en kan anders, als we de zorg van uit een lokaal perspectief gaan bekijken en de cliënten in de zorg weer de centrale plek geven waar ze recht op hebben. De Haagse Stadspartij is voor toegankelijke, betaalbare en kleinschalige zorg dicht bij de mensen met meer aandacht voor preventie. Niet langer bezuinigen op de thuiszorg, stop de verkokering en de bureaucratie. Aanbesteden van zorg door de gemeente moet niet op prijs, maar op basis van kwaliteit. Den Haag kan wel voor zichzelf zorgen, wij zorgen voor de Hagenaars.”