Kieslijst 2014

Kees Schrijver

Kees Schrijver

Als Hagenees bepaal ik zelf wat er in mijn buurt nodig is, samen met mijn buren. We beheren samen het groen en de bibliotheek. De Haagse Stadspartij is onze stem in het gemeentebeleid. Wie de stad wil uitverkopen aan projectontwikkelaars en Hagenaars alleen ziet als personeel of consument vindt de Stadspartij op haar pad. Geef ons de sleutels terug!