Bestuurslid

Ilse Valkering

BESTUURSLID

“Alles is politiek. Daarmee wordt bedoeld dat ons dagelijks leven vorm wordt gegeven door het beleid dat door politieke partijen wordt vormgegeven. Met dat besef, ben ik hier bij de Haagse stadspartij om bij te dragen aan de representatie van onze gedeelde waarden in Den Haag. Om alle leden te betrekken en mee te laten doen zijn transparantie en egaliteit belangrijke waarden die het bestuur moet garanderen.”