Voorzitter

Hubert Jehee

06-53942965

Hubert Jehee

PARTIJBESTUUR

Steun en zorg, daar zijn wij van. Namens de leden zorgen we als bestuur voor een gedragen partijkoers die rekening houdt met de ontwikkelingen om ons heen en met de wensen van de leden die we rijk zijn. Daarvoor stimuleren we de samenwerking tussen de leden, de samenhang met de fractie en organiseren we een paar keer per jaar een Algemene ledenvergadering, een levendige ontmoetingsplaats waar belangrijke besluiten worden genomen. Verder steunen we activiteiten die leden ontplooien ter voorbereiding van verkiezingen of voor de verdere professionalisering van de partij.

Hubert: “Wat mij raakt is de inhoudelijke bewogenheid van de leden van de Haagse Stadspartij, stuk voor stuk mensen die staan voor een groene, sociale en culturele leefomgeving, die met hun hart en ziel verbonden zijn aan de burgers van ons Den Haag, die ook zelf tot deze burgers behoren. Ik voel me vereerd om mijn bestuurlijke talenten te mogen inzetten voor een partij waar de menselijke waarde zo centraal staat, iets waar ik mij sterk voor maak.”