Raadslid

Gerwin van Vulpen

06 42271033

Gerwin van Vulpen

RAADSLID
WOORDVOERDER: VERKEER, OPENBAAR VERVOER, LEEFOMGEVING, NATUUR, VOLKSHUISVESTING en WONEN, STEDELIJKE ONTWIKKELING en BOUWPROJECTEN STADSDELEN: LOOSDUINEN en KIJKDUIN, SEGBROEK, HAAGSE HOUT, YPENBURG/LEIDSCHEVEEN
Alle berichten van Gerwin

Gerwin van Vulpen heeft gestudeerd aan de KABK en is freelance communicatieadviseur. Hij woont in de Vruchtenbuurt en houdt zich met name bezig met het groen, stadsbeheer, bouwen en wonen en verkeer. Gerwin houdt van de duinen en het strand en roeit in zijn vrije tijd op zee. Hij ziet de natuur en het groen als belangrijke kwaliteiten van de stad en vindt dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan.

Ook wil Gerwin graag de knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit aanpakken omdat alle Hagenaars recht hebben op schone(re) lucht. Om te beginnen zou hij graag zien dat we voor korte ritten in de stad vaker de fiets pakken, ook wil hij het doorgaand verkeer weren uit woonwijken. “Den Haag voldoet maar net aan de norm, maar dat wil nog niet zeggen dat de gezondheidsrisico’s zijn verdwenen!”. Verder ziet hij graag dat Hagenaars meer invloed krijgen op hun leefomgeving.

ode aan de fiets

Een avondje fiets!

De fiets is voor de Haagse Stadspartij het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Er zijn de afgelopen jaren veel goede maatregelen genomen, zoals nieuwe doorgaande fietsroutes (“sterroutes”). Maar er zijn ook knelpunten. Zoals in de Grote Marktstraat met onveilige situaties voor voetgangers en fietsers en gedoe met fietsparkeren. Reden om hierover op 27 februari een...
verder
SVTG Botenwerf

Botenwerf SVGT blijft op de Binckhorst!

Eén van de karakteristieke rafelrandjes van de Binckhorst, jachtwerf SVGT aan de Broekslootkade, moest van wethouder Revis (VVD) verdwijnen omdat zij zich in een ecologische verbindingszone zou bevinden. Dat deze vereniging daar al 60 jaar een stukje kade van de gemeente pacht en de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming) van oordeel is dat de ecologie...
verder
Papaverhof

Stadsgesprek Beschermd Stadsgezicht

Donderdag 22 februari organiseert de Haagse Stadspartij het Stadsgesprek Beschermd Stadsgezicht Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt. We beginnen om 20.00 uur in ons prachtige Campagnepand (het Rijksmonument De Volharding) in het hart van de stad, Grote Markt 24 Den Haag. Sprekers zijn Dick Valentijn (Monumentenzorg), Stefan van Tol (Monumentenzorg), Marcel Teunissen (Het Nieuwe Instituut), Miel Karthaus...
verder
Lightrail

Snelle lightrail-verbindingen van groot belang voor stad!

Voor veel Hagenaars loopt de reistijd voor een openbaar vervoerritje naar Rotterdam al snel op tot anderhalf uur. De Haagse Stadspartij vindt het onverteerbaar dat inwoners uit het zuidwestelijk deel van de stad hierdoor op een te grote afstand staan van economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in de regio. Vrijwel alle politieke partijen hebben snelle lightrailverbindingen...
verder
Regentesselaan

Eind aan overlast woningsplitsing in zicht

Den Haag is de afgelopen jaren met bijna 5.000 inwoners per jaar gegroeid. Deze groei leidde tot een toename van de vraag naar vooral kleinere woningen, waardoor veel nieuwkomers in gesplitste woningen in kwetsbare wijken terecht kwamen. Uit onderzoek blijkt dat in wijken als het Valkenboskwartier, het Regentessekwartier, Transvaal en Laak bij elkaar honderden woningen...
verder
Valkenboskade Den Haag

Tekort aan volgroeide straatbomen dreigt

Volgroeide bomen spelen een belangrijke rol bij de geleidelijke afvoer van neerslag en bij de opname van fijnstof en CO2. In Den Haag staan 116.500 straatbomen. Jaarlijks wordt 2% tot 3% van de Haagse straatbomen in verband met onderhoud vervangen. Voor elke gerooide boom wordt een jonge boom teruggeplant. Het duurt 10 tot 15 jaar...
verder
Debat Van duurzaamheid naar ecologische rechtvaardigheid

Debat Van duurzaamheid naar ecologische rechtvaardigheid

Woensdag 6 december organiseert de Haagse Stadspartij het vierde Haags Stadscafé ‘Van duurzaamheid naar ecologische rechtvaardigheid’. Een avond waarin we met elkaar in gesprek gaan over de manieren waarop we iedereen kunnen betrekken bij de transitie naar een duurzame wereld. Het debat begint om 19.30 uur in Theater De Vaillant. De avond wordt ingeleid door...
verder
Daktuin

Stadslandbouw en stadstuinen op Haagse daken

Dit wil toch iedereen: Stadslandbouw en stadstuinen op Haagse daken. Donderdag 2 november is de motie van de  Haagse Stadspartij aangenomen waarin de partij vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om daken die geschikt zijn te gebruiken voor stadslandbouw, stadstuinen en stadsparken. Te veel stenen, te weinig groen De steden van tegenwoordig hebben...
verder
fietsbuurtstalling

Meer betaalbare fietsbuurtstallingen

Afgelopen donderdag 2 november is een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen waarin we het college hebben gevraagd om een plan te maken voor meer betaalbare fietsbuurtstallingen. De Haagse Stadspartij wil dat er een vaste lage prijs komt voor het stallen van een fiets in een fietsbuurtstalling. Momenteel hebben we te maken met de bizarre situatie...
verder
Plein 1813

Maak Plein 1813 groen

Afgelopen donderdag 2 november  is een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen waarin het college wordt gevraagd om in overleg met de wijk bij de herinrichting van Plein 1813 ook te kijken naar de mogelijkheden om Plein 1813 te vergroenen. Bij de inventarisatie voor de wijkaanpak hebben de bewoners van Archipel Willemspark eerder aangegeven dat...
verder
genderneutraaltoilet

Haagse Stadspartij wil meer openbare toiletten

De Haagse Stadspartij dient samen met GroenLinks donderdag 2 november een motie in tijdens de begrotingsbehandeling waarin gevraagd wordt om binnen een half jaar met een plan te komen (in overleg met winkels en bedrijven) om meer openbare vrouwen toiletten in de Haagse binnenstad te realiseren. Eerdere aangenomen moties voor meer openbare toiletten in het...
verder
Haagse kust

Wie is de baas op het strand?

Scheveningse strandpaviljoens langs de boulevard moeten uiterlijk 1 oktober van het strand af. Terwijl strandpaviljoens en strandhuisjes op het Stille Strand tot 1 november mogen blijven staan. Maar liefst vier bestuurslagen, Rijk, Provincie, Hoogheemraadschap en gemeente, hanteren regels voor het strand. Probleem is dat een aantal regels voor tijdelijke bouwwerken op het strand met elkaar...
verder
luchtvervuiling door auto's

Luchtkwaliteit heeft topprioriteit

Donderdag 7 september heeft de rechtbank een opvallende uitspraak gedaan in het kort geding dat Milieudefensie had aangespannen. De overheid moet onmiddellijk maatregelen treffen om de luchtvervuiling aan te pakken op locaties waar de Europese norm wordt overschreden. Voor de Haagse Stadspartij is het glashelder. Wethouder Tom de Bruijn (D66) moet nu echt zo snel...
verder
Haagse tram

Langere wachttijden tramlijnen 6, 12 en 16 van de baan

Na 2018 mag de HTM van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op de tramlijnen 6, 12 en 16 de frequentie in het weekend en ’s avonds terugdraaien naar 3x per uur. Dat betekent dat bewoners van Zeeheldenkwartier, Schilderswijk en Transvaal straks 20 minuten moeten wachten op de tram. Donderdagavond 21 september is tijdens de raadsvergadering...
verder
wateroverlast fietstunnel Hollands Spoor

Haagse Stadspartij: ‘Pak wateroverlast in de stad snel aan’

In een groot aantal Haagse wijken – o.a. Vogelwijk, Bomenbuurt, Benoordehout, Centrum – is er in toenemende mate sprake van wateroverlast. Vooral in periodes van hevige regenval, in onze stad geen uitzondering, lopen kelders en tunnels vol en staan straten blank. Als het aan de Haagse Stadspartij ligt wordt de waterlast serieus en structureel aangepakt....
verder
Gerwin van Vulpen tijdens Park(ing)Day

Haagse Stadspartij presenteert Vijf Puntenplan Parkeren

De stad groeit waardoor onze schaarse openbare ruimte verder onder druk komt te staan. De stad is vol? Niet als we de auto eruit halen! Een eerlijke verdeling van de openbare ruimte vraagt om een integraal en evenwichtig parkeerbeleid. Om de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden moeten we principiële keuzes maken! Wat de Haagse...
verder
Zuiderstrandtheater

Haags Stadscafé: Over toekomst Zuiderstrandtheater

​De Haagse Stadspartij heeft de discussie geopend over de toekomst van het Zuiderstrandtheater. Het tijdelijke theater in de Scheveningse Haven is zo’n groot succes dat het zonde zou zijn om het na een paar jaar weer te slopen. Over de toekomst van het Zuiderstrandtheater organiseert de Haagse Stadspartij op dinsdag 3 oktober een Haags Stadscafé...
verder
AMG Schmidtschool

Nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool flink duurder

‘Bouw nooit een nest van kauwgum’ Het bestuur van de Annie M.G. Schmidtschool in de Haagse wijk Zorgvliet heeft na veel discussie gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Het bestuur baseerde haar besluit onder andere op een onderzoek van bouwadviesbureau Alphaplan. Uit een second opinion van Bremen Bouwadviseurs blijkt dat er vraagtekens zijn te...
verder
fietsers en scooters in druk verkeer

Effect luchtvervuiling op fietsers zwaar onderschat

Fietsers krijgen in vergelijking met andere verkeersdeelnemers maar liefst 2 tot 5 keer zoveel (vervuilde) lucht binnen. Naar aanleiding van een artikel in het Parool van zaterdag 19 augustus jl. over het effect van luchtvervuiling op fietsers heeft raadslid Gerwin van Vulpen schriftelijke vragen gesteld. Fietsers krijgen meer vervuilde lucht binnen omdat zij tijdens het fietsen een verhoogde hartslag en...
verder
bomen

Den Haag groene stad aan zee?

Den Haag profileert zich graag als groene stad aan zee. Ondanks de maatregelen uit het nieuwe groenbeleid ‘Agenda groen voor de stad’ blijkt uit nieuw onderzoek en een kaart van het RIVM over de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom dat Den Haag van de 388 onderzochte gemeenten op een schamele 372e plek staat. Aanleiding...
verder

Dankzij Haagse Stadspartij terugkeergarantie voor bewoners gerenoveerde huurwoning

Donderdag 6 juli is tijdens de raadsvergadering de motie ‘Terugkeergarantie’ van de Haagse Stadspartij met ruime meerderheid aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd om te onderzoeken om in het Sociaalplan ook huurders met een minimuminkomen garanties te bieden dat ze na renovatie terug kunnen keren in het vernieuwde wooncomplex. Gerwin van Vulpen: ‘Het...
verder
München,_Avenio_am_Orleansplatz,_1

Steeds meer klachten over trillingen en geluidsoverlast Avenio’s

Er wordt door omwonenden steeds meer geklaagd over trillingen en geluidsoverlast van de nieuwe Avenio’s (tramvoertuigen). In München, waar een smallere versie van de Haagse Avenio rijdt, ervaren omwonenden ook geluids- en trillingsoverlast. Inmiddels heeft het stadsbestuur van München bij Siemens en vervoerder MVG om een onderzoek gevraagd. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en hieruit komt naar voren dat...
verder
Tram op Scheveningse Weg

Smalle lichte trams om de gezonde bomen te behouden

De Haagse Stadspartij is voorstander van de aanschaf van nieuwe smalle lichte trams ter vervanging van de huidige voertuigen zodat de gezonde bomen behouden kunnen blijven langs het traject van lijn 1 op de Scheveningseweg. Gerwin van Vulpen: ‘Deze unieke historische bomenrijen zijn onlosmakelijke verbonden met de Scheveningseweg. We moeten alles in het werk stellen...
verder
Madurodam

Vragen en antwoorden over Madurodam

De plannen voor Madurodam zijn gepresenteerd. Naast veel jubel, ook kritiek en zorgen. De Haagse Stadspartij gaat hieronder in op een aantal stellingen en vragen. Stelling: De uitbreiding gaat ten koste van 4,5 hectare natuur Madurodam wilde in eerste instantie 4,5 hectare groen om uit te breiden. Door de protesten van buurtorganisaties, groenliefhebbers en politieke...
verder
Madurodam

Uitbreiding Madurodam teruggedrongen naar 0,6 hectare

Woensdag 7 juni is het Planuitwerkingskader voor Madurodam gepresenteerd door het college. De Haagse Stadspartij heeft na een lange en harde strijd veel binnen kunnen slepen voor het groen. Raadslid Gerwin van Vulpen: ‘De uitbreiding van Madurodam is teruggedrongen naar 0,6 hectare en we krijgen er 1,65 hectare nieuw bos voor terug. Daar bovenop hebben...
verder
Bloemenwei

Meer zoemende bijen- en vlinderparadijsjes

Vlinders en bijen hebben het lastig in Nederland. Dicht betegelde tuinen, pesticiden, niet aan elkaar sluitende natuurgebieden en te weinig diversiteit aan planten en bloemen. Al deze factoren samen zorgen voor een hoge bijensterfte. Niet alleen de bijen hebben het zwaar ook veel vlindersoorten zijn al uit Nederland verdwenen. Voor vlinder en bij is een...
verder
Mauritskade autoverkeer

Haagse Stadspartij wil 2e meetstation luchtkwaliteit voor Archipelbuurt

Op een aantal plekken in de stad wordt nog steeds de EU-normen voor luchtkwaliteit overschreden. De bekende knelpunten zijn: Mauritskade, Javastraat, Hoefkade, Vaillantlaan en Raamweg. Den Haag heeft slechts één mobiel meetstation voor de luchtkwaliteit en die staat op de Vaillantlaan. Als door de uitstoot van fijnstof en roet de norm wordt overschreden, dan kan...
verder
Binckhorst

Watersportvereniging SVGT vreest voor bestaan

Watersportvereniging SVTG heeft na 61(!) jaar te horen gekregen dat de huur wordt opgezegd. SVGT – een actieve watersportvereniging op de Binckhorst – is verbijsterd over deze mededeling van de gemeente. Als argument voor de opzegging voert de gemeente aan dat de activiteiten van SVGT niet in een ecologische zone passen. Volgens het bestuur van...
verder
Scooters

Haagse Stadspartij wil scooters weren uit winkelgebied centrum

Veel fietsers ergeren zich dagelijks aan scooters op het fietspad. Ze rijden vaak te hard en vooral tweetakt scooters stoten veel meer fijnstof uit dan vrachtwagens. Veel Nederlandse steden overwegen maatregelen om scooters te weren van de fietspaden. Zo zijn in Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oude scooters verboden in de milieuzone. Naast het vervuilende...
verder
luchtvervuiling

Belangrijke stap naar verbetering luchtkwaliteit

Dankzij het initiatiefvoorstel ‘Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid’ (maart 2017 aangenomen) van de Haagse Stadspartij verandert de komende jaren het hele gebied binnen de centrumring in een groot autoluw stadsleefgebied. De eerste stappen om het doorgaand verkeer te weren uit de Hoefkade en de Parallelweg worden binnenkort al gezet. Een pakket aanvullende...
verder
Strandhuisjes Kijkduin

Strandhuisjes opnieuw niet goed geplaatst

Vorig jaar heeft de rechter met terugwerkende kracht de vergunningen voor alle strandhuisjes op Kijkduin vernietigd omdat deze niet zorgvuldig ingepast waren. Zo passen de strandhuisjes volgens de rechter niet binnen het gemeentelijk beleid en zijn de belangen van het aangrenzende Sailcenter 107 niet voldoende meegenomen. Niet goed geplaatst Vorig jaar stelde de Haagse Stadspartij...
verder
Afval

Afval onder asfalt nieuwe fietspaden Westduinpark

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft donderdagmiddag 9 maart schriftelijke vragen gesteld over afval onder het asfalt van de nieuwe fietspaden in het Westduinpark. Buurtbewoners maken zich grote zorgen. In het puin onder het asfalt van deze nieuwe fietspaden lijkt nu afval te worden verwerkt. Buurtbewoners hebben zakken afval uit het puin voor de fundering van...
verder
Strandhuisjes Kijkduin

Opnieuw vragen over strandhuisjes Kijkduin

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van 35 strandhuisjes op het strand bij Kijkduin. Ondanks het feit dat de provincie Zuid-Holland in bezwaar is gegaan en er nog allerlei procedures lopen tegen de plaatsing van de huisjes. De Haags Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen ingediend over de werkzaamheden....
verder
Groene middenberm

Sterfietsroute Juliana van Stolberglaan: bomen blijven én brede fietsstrook

Dankzij een motie van de Haagse Stadspartij krijgen de kastanjes en platanen op de Juliana van Stolberglaan meer kans om uit te groeien. Met steun van o.a. D66, CDA, Partij voor de Dieren en Groen Links komt er bij de aanleg van de sterfietsroute naast meer ruimte voor de fietsers ook een groenere middenberm. Middenberm...
verder
Fietsen

Verdwenen lijnen keren terug bij fietsvakken

Het college heeft in antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij toegezegd dat de witte belijning terug komt bij de fietsvakken voor de centrale bibliotheek. De Haagse Stadspartij is van mening dat handhaving op fout geparkeerde fietsen alleen zin heeft als er genoeg kort parkeerplekken aanwezig zijn en deze duidelijk aangegeven zijn. De belijning bij...
verder
Madurodam

Uitbreiding Madurodam past niet in groenbeleid

Het college heeft voorafgaand aan de uitbreidingsplannen van Madurodam in een brief vier randvoorwaarden gesteld. Het nieuwe compromis, dat vorige week aan de wijken werd gepresenteerd voldoet nog niet aan de drie belangrijkste randvoorwaarden; 1: uitbreiding mag niet ten koste gaan van het groen, 2: het groen moet vrij toegankelijk blijven en 3: er moet...
verder
Smogalarm

Onduidelijk zicht op smogalarm

Afgelopen dagen is er een smogalarm afgegeven door het RIVM. Op de Haagse Vaillantlaan had de lucht zelfs de RIVM score “zeer slecht”. Voor kwetsbare groepen zoals kinderen en longpatiënten kan deze smog ernstige gevolgen hebben. De waarschuwing was alleen te lezen op de site van de RIVM waardoor veel mensen zich niet bewust waren...
verder
Bellen

Kamerbewoners de dupe door nieuwe wet?

De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen om de gevolgen die de nieuwe wet Doorstroming Huurwet heeft voor Haagse kamerbewoners. Kamerbewoners dreigen de dupe te worden van deze nieuwe wet. Tot 1 juli vorig jaar kregen kamerhuurders, net als andere huurders, een contract voor onbepaalde tijd. Door de nieuwe wet krijgen verhuurders nu de mogelijkheid om...
verder
Fietsvakken

Haagse Stadspartij trekt duidelijke lijnen

Haagse Stadspartij raadslid Gerwin van Vulpen heeft samen met PvdA, CDA en D66 zaterdag met krijtverf fietsvakken gemaakt bij de bibliotheek en het stadhuis op het Spui. Door het duidelijker neerzetten van de lijnen hopen de raadsleden dat fietsen niet meer onverwachts weg worden gehaald. De Haagse Stadspartij is van mening dat handhaven op handhaving...
verder
Cargo Trike London

Eenmanszaken niet langer uitgesloten van subsidie­regeling

Naar aanleiding van vragen van de Haagse Stadspartij heeft het college nu toegezegd dat ZZP’ers en zelfstandigen voortaan óók aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling om schone elektrische scooter(s), high speed elektrische fiets(en) en bakfiets(en) met trapondersteuning te kopen of te leasen. Deze subsidie regeling komt voort uit de wens om oude vervuilende bromfietsen te...
verder
Groen

Haagse Stadspartij zet groen op de kaart

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij heeft in de laatste raadsvergadering voor de kerst aandacht gevraagd voor een groener Den Haag. Met name de Stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt hier door nu goed in kaart gebracht en kan daardoor beter beschermd worden. Afgelopen raadsvergadering werd de agenda “Groen voor de stad” vastgesteld. Een belangrijk moment, want...
verder
luchtvervuiling

Flinke stappen richting betere luchtkwaliteit

De Haagse Stadspartij is blij dat het college verdere stappen gaat zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat blijkt uit de reactie van het college op een initiatiefvoorstel van Gerwin van Vulpen (Haagse Stadspartij). Het weren van doorgaand verkeer uit het gebied binnen de centrumring is één van de opvallendste zaken uit het voorstel. Van...
verder
Fietsen

Waar blijven de fietsenrekken?

Sinds het handhavingsbeleid op verkeerd geparkeerde fietsen is ingevoerd in de Grote Marktstraat en omgeving is de chaos er niet minder op geworden. Er is bij de fietsers vooral onduidelijkheid over waar zij nu wel en niet hun fiets mogen parkeren en hoe lang. Zo zijn bij de bibliotheek de omlijningen van de fietsparkeervakken zwart...
verder
Madurodam

Plan Madurodam voldoet niet aan voorwaarden

Madurodam heeft aangekondigd dat zij wil groeien. Omdat het in de Scheveningse Bosjes ligt heeft het college daar vooraf een aantal voorwaarden aan gesteld: – De groei mag niet ten koste van het groen gaan. – Het groen moet openbaar toegankelijk blijven. – Er moet draagvlak zijn onder wijken en belangenorganisaties. – De toename van...
verder
Mariahoeve

Politiek debat in Mariahoeve

Het politiek debat in Mariahoeve op 22 november jl. begon met een kort debat over de positie bewonersorganisatie in de wijk. De Haagse Stadspartij vindt dat de wijkorganisaties de ogen en oren in de wijk zijn. Zonder deze vrijwilligers is het lastig om de Haagse Kracht te mobiliseren. Wijkorganisaties moeten wel een platform voor alle...
verder
Spinozaboom

Helaas geen groene parels voor Spinoza

Deze week worden twee prachtige beeldbepalende populieren bij de Nieuwe Kerk gekapt. De Haagse Stadspartij is van mening dat populieren niet zo maar lawaaibomen zijn.Door een onlangs aangenomen motie van de Haagse Stadspartij is het nu mogelijk voortaan ook beeldbepalende populieren te betrekken bij het Groene Parels programma. Hierdoor kan nu door intensief beheer de...
verder
GvV en CT

Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

De gemeenteraad heeft vandaag, 17 november, ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen, een initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren. In het plan staan een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden...
verder
Sociale woningbouw

Maak sociale huurwoningen weer betaalbaar!

Het aantal mensen dat van een minimum inkomen moet rondkomen in de stad groeit. Terwijl het aantal goedkope huurwoningen in rap tempo afneemt. Om toch betaalbare woningen te kunnen bouwen legt Den Haag daarop geld toe en draagt zij ook bij aan een lage grondprijs. Toch blijven de huren in de sociale nieuwbouw vaak te...
verder
Werk van groen

Den Haag maakt werk van groen!​

Meer kwalitatief groenonderhoud én meer banen in de stad. De Haagse Stadspartij zag bij de raadsbehandeling van de begroting een mooie kans om dit met elkaar te combineren. Een motie die hiertoe oproept werd vrijdagavond met een ruime meerderheid door de raad aangenomen. Raadslid Sanne van der Gaag: “Er ligt veel werk in het groenbeheer...
verder
Voldersgracht

Vóór de feestdagen fietsenrekken in de Grote Marktstraat!

De afgelopen jaren zijn alle nietjes uit de Grote Markstraat en omgeving verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn fietsparkeervakken gekomen. Op verzoek van de Haagse Stadspartij zijn daar de recent nog een aantal fietsvakken bijgekomen. Nadeel van deze fietsparkeervakken is dat er minder fietsen in de passen dan in een fietsenrek. Ook kunnen de fietsen...
verder
Groene parels

Maak groene parels van populieren

Komende vijf jaar worden 800 Haagse populieren vervangen. Een deel van deze populieren is beeldbepalend voor de stad. Zo waren de populieren aan de President Kennedylaan karakteristiek voor deze laan en had het kappen van deze populieren grote gevolgen voor het straatbeeld. De gemeente Den Haag kent een programma voor beeldbepalende bomen, de zogenoemde groene...
verder
milieuzone

Weer doorgaand verkeer

De Haagse Stadspartij concludeert op basis van het recente TNO-rapport over de Utrechtse milieuzone dat de effecten van zo’n milieuzone voor de luchtkwaliteit beperkt zijn. Dit komt volgens de onderzoekers omdat er per saldo evenveel verkeer blijft rijden waardoor files en opstoppingen niet zullen oplossen. Het weren van doorgaand verkeer zorgt volgens hen juist wel...
verder
Lindoduin

Terugkeergarantie voor huurders na renovatie

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft het college aanvullende vragen gesteld over het huurbeleid van de corporaties waardoor huurders na renovatie door de hoge huur niet meer kunnen terugkeren naar de oude woning. De voorraad betaalbare sociale huurwoningen neemt in Den Haag door huurverhogingen fors af. Het college en de corporaties hebben om die reden in...
verder
Populieren

Veiligheid voorop bij vervanging populieren

In Den Haag moeten de komende jaren 7000 populieren vervangen worden. 889 populieren daarvan moeten, vaak vanwege een veiligheidsrisico, binnen nu en een jaar al om. De Haagse Stadspartij onderkent dat deze bomen op leeftijd zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, maar heeft altijd betoogd dat we meer tijd en vooral budget vrij...
verder
Strandhuisjes

Raad beslist: Geen strandhuisjes op het Stille Strand

Een motie op ons initiatief om geen strandhuisjes meer toe te staan op het Stille Strand (het strand tussen het havenhoofd en Kijkduin) heeft vanavond een meerderheid gehaald. Tijdens de behandeling van het Strandbeleid door de gemeenteraad pleitte raadslid Gerwin van Vulpen voor behoud van de rust en natuurbeleving van het Stille Strand. Strandhuisjes passen...
verder
fietsparkeren

Haagse Stadspartij blij met 350 extra kortparkeerplekken en fietsmetro Grote Marktstraat

Eerst voldoende kortparkeerplekken regelen en dan pas fietsen verwijderen”, riep raadslid Gerwin van Vulpen over het plan van het college om per 3 oktober as. te gaan handhaven. Het college is met die eis van de Haagse Stadspartij aan de slag gegaan en we zijn blij dat er voor maandag 3 oktober nog 350 kortparkeerplekken...
verder
Niet spreken met den bestuurder

HTM zat fout

Den Haag, 23 september 2016 – De Haagse Stadspartij is niet te spreken over de weigering van de HTM om mee te werken aan de campagne van VluchtelingenWerk. Door vluchtelingen als controversieel te bestempelen, bedrijft de HTM directie zelf politiek, vindt de HSP. De bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland was om rond Prinsjesdag in Den Haag...
verder

Betaalbare studentenwoningen zijn hard nodig

De Haagse Stadspartij is niet blij met de hoge huurprijzen die worden gevraagd in het Student hotel aan de Hoefkade. De huurprijzen voor een studentenkamer liggen tussen de € 720 en de € 980 per maand. Raadslid Gerwin van Vulpen: “Dat zijn absurd hoge prijzen die gevraagd worden, studenten die niet meer in aanmerking komen...
verder
fietsparkeren

Niet handhaven maar faciliteren!

Vanaf 3 oktober fietsen in en rond de Grote Marktstraat verwijderen? “Dat vind ik veel te vroeg. Zolang er onvoldoende kortparkeerplaatsen zijn moeten we dat niet doen!”, zegt raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “Wij pleiten al jaren voor meer veilige, goede plekken waar fietsers hun fiets kort kunnen parkeren als zij even...
verder
reclamebord

Het strand is voor iedereen!

De twintig vakantiehuisjes die nog op het strand van Kijkduin geplaatst moeten worden, zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Zo maakte kustzeilvereniging Sailcenter107 bezwaar tegen deze huisjes omdat een deel van deze huisjes gebouwd zou worden op een stuk grond dat volgens de vereniging door hun gehuurd wordt van de gemeente Den Haag. Tot...
verder
van der Duijnstraat

Knip in Hoefkade geeft Stationsbuurt eindelijk weer lucht

De route van het Station Hollands Spoor naar het oude centrum wordt heringericht. De bedoeling is dat deze nieuwe “Rode Loper” de route voor voetgangers en fietsers aantrekkelijker en veiliger maakt. Voetgangers en fietsers op het Stationsplein ondervinden nu nog veel hinder van doorgaand verkeer dat dagelijks vaststaat op de Hoefkade en Parallelweg. De Haagse...
verder
kap populieren

Kap populieren tast het groene karakter aan

Een flink aantal van de 7000 populieren die Den Haag na de oorlog heeft geplant staat langs drukke wegen en moeten vanwege het risico op takbreuk binnenkort gekapt worden. Een belangrijk deel van de 800 populieren die straks gekapt gaan worden staat in de Internationale Zone langs de President Kennedylaan en de Segbroeklaan. Omdat het...
verder
Madurodam

Uitbreiding Madurodam mag niet ten koste van groen

Madurodam wil haar activiteiten gaan uitbreiden. Naast miniatuur Nederland wil men straks met beeld en geluidspresentaties de hoogtepunten van Nederland gaan vertellen. In de plannen voor een Internationaal Park werd al voorgesorteerd op een mogelijke uitbreiding en het college liet vorig jaar al in een brief (RIS 285875) weten in principe welwillend tegenover een uitbreiding...
verder
schimmelflat

Werkbespreking over schimmel in huurwoningen

De Haagse Stadspartij is tijdens een rondgang in Moerwijk geschrokken van het slechte binnenklimaat in sociale huurwoningen. Raadslid Gerwin van Vulpen trof in de huurwoningen van verschillende corporaties in de wijk bouwtechnische zaken aan die een vochtig en ongezond binnenklimaat kunnen veroorzaken. Uit een inventarisatie onder een aantal actieve bewoners blijkt dat het om minstens...
verder
wegdek Spui

Gevaarlijke situatie door slecht wegdek Spui

De bestrating van het Spui, tussen en rond de tramrails, is heel slecht. Gedeeltes zijn verzakt en stenen sluiten niet meer goed aan waardoor er een onregelmatig wegdek ontstaat. Voetgangers zijn op het Spui gefocust op het ontwijken van het overige verkeer en komen zodoende eerder op het hobbelige wegdek ten val. Ook voor fietsers...
verder
Teldersweg-djheuff

Onderzoeksmotie om Teldersweg te verdiepen aangenomen!

De Haagse Stadspartij heeft samen met D66 en op initiatief van Groen Links een motie ingediend waarmee de haalbaarheid van het verdiept aanleggen van de Prof. Teldersweg onderzocht gaat worden. De motie werd tijdens de Algemene Beschouwingen van 9 juni 2016 aangenomen. Ook is toegezegd dat de reeds ingediende zienswijzen op het plan voor het...
verder
Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Denktank komt met integrale visie

De Haagse Stadspartij is blij dat de wethouder na alle protesten en bezwaren heeft besloten voor de Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark opnieuw in samenspraak met de stad een parkvisie tot stand te laten komen. De vraag is wat dit participatietraject toe gaat voegen aan de 3000 zienswijzen die ingediend zijn. Uit de zienswijzen kwam...
verder
lusthof

Meer buurtparticipatie bij groen

Wat is precies het belang van buurtparticipatie voor de buurt, het groen en de gemeente? Alleen een win-win insteek is vaak niet voldoende om op een succesvolle manier de buurt bij het groenbeheer te betrekken. Winst voor de buurt is een mooi onderhouden park of groenstrook of eigen groente op tafel. Winst voor de gemeente...
verder
Ockenburgh

Bestemmingsplan onderstreept behoud villa Ockenburgh

Op aandringen van de Haagse Stadspartij gingen de commerciële plannen voor een massief vijflaags nieuwbouw hotel pal achter landgoed Ockenburgh van tafel. De mensen op Loosduinen hebben de handen in een geslagen en zijn zelf met een breed gedragen plan gekomen. Verschillende organisaties gaan samen de historische buitenplaats duurzaam en kleinschalig ontwikkelen. Er zullen culturele-,...
verder
lusthof

Haags Stadsdebat “Groen participatie”

Groen, zelf doen?! Wat kun je zelf doen om je buurt te vergroenen? Hoe betrek je je buurtgenoten en hoe pak je een dergelijk initiatief aan?. In Den Haag komen wijkbewoners in actie om hun leefomgeving te vergroenen. Braakliggende terreinen worden omgetoverd tot buurtgroentetuinen. Hagenaars nemen zelf het groenbeheer ter hand in hun straat. De...
verder
Groen? Zelf doen!

Laat het zoemen met bloemen, zaaiactie 30 April

Vlinders en bijen hebben het lastig in Nederland. Dicht betegelde tuinen, pesticiden, niet aaneen sluitende natuurgebieden en te weinig diversiteit aan planten en bloemen zorgen voor een te hoge bijensterfte. Ook vlinders hebben het zwaar en veel soorten zijn al verdwenen uit Nederland. Voor vlinder en bij geld dat een goede leefomgeving met een grote...
verder
Javastraat

Goed op weg!

Uit de voortgangsrapportage over de luchtkwaliteit blijkt dat er drie extra knelpunten met de luchtkwaliteit bijgekomen zijn: Raamweg, Lekstraat en Neherkade. Mogelijk zal het nog jaren duren voordat Den Haag aan de EU-normen voor de luchtkwaliteit voldoet. De Haagse Stadspartij heeft, om deze knelpunten serieus aan te pakken, onlangs het initiatiefvoorstel “Op weg naar een...
verder
trams HTM

Reizigersaantallen HTM vallen tegen

In de tijd dat de eerste serie brede trams aangeschaft werden ging de HTM voor de periode van 2005 tot 2020 nog uit van een groei van het aantal passagiers van 40%. Volgens de officiële HTM tellingen stapten er in 2005 285.000 passagiers per dag in de tram. In 2014 komt het aantal trampassagiers echter...
verder
fietsparkeren

Méér plekken voor kortparkeren fietsers Grote Marktstraat

De Haagse Stadspartij verwacht protesten van fietsers als er straks strenger gehandhaafd gaat worden op het fout parkeren in de Grote Marktstraat. Dit gebeurde ook bij vergelijkbare maatregelen op de Grote Markt .Onlangs zijn er duizenden langparkeerplekken achter de Bijenkorf en in de Stille Veerkadegarage gecreëerd op grotere afstand van de winkels . Ideaal voor...
verder
Strandhuisjes

Eerste strandhuisjes Kijkduin slaan afspraken in de wind

Sinds begin maart zijn de eerste twintig strandhuisjes neergezet op een zandtalud op het strand van Kijkduin. Omdat de huisjes pal voor het beschermd duingebied Solleveld- en Kapittelduinen staan vraagt de Haagse Stadspartij zich af welke consequenties dit heeft voor de duinvorming. “Wind en zand moeten vrij spel hebben om natuurlijke duinvorming mogelijk te maken,”...
verder
Scheveningse Weg

Haagse Stadspartij wil second opinion over Scheveningseweg

De kaarsrechte Scheveningseweg was in 1655 door haar lengte en de kenmerkende bomenrijen een bezienswaardigheid in Noordwest Europa. De Haagse Stadspartij vraagt zich af of de karakteristieke bomenrijen en het lommerrijke karakter van de Scheveningseweg behouden kan blijven nu er plannen zijn de tramrails te vervangen. Al eerder stelde zij schriftelijke vragen over het behoud...
verder
Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Heel goed dat er overleg komt over de parken

Nadat de plannen voor een internationaal park werden gepresenteerd trokken bewoners, actiecomité’s en natuur- en belangenorganisaties massaal aan de bel. Het bos moest het bos blijven en mocht geen pretpark worden was het devies tijdens een drukke demonstratie in de Scheveningse bosjes.En met succes zo blijkt nu! Wethouder Revis laat weten dat hij samen met...
verder
Javastraat

Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Op weg naar schonere lucht!Meer dan de helft van al het doorgaand verkeer in Den Haag maakt gebruik van de Utrechtsebaan. Hierdoor staat het verkeer aan die kant van de centrumring onnodig vaak vast. Metingen van bewoners en Milieudefensie tonen aan dat op een aantal plaatsen langs de centrumring en om de hoek in woonstraten...
verder
leegstand

Onzinnige kritiek PvdA op Joris Wijsmuller

Rajesh Ramnewash, raadslid voor de PvdA, heeft kritiek op woonwethouder Joris Wijsmuller. Deze zou te weinig doen aan goede en betaalbare huisvesting in Den Haag naar aanleiding van de woonproblemen in Moerwijk. Je moet maar lef hebben. Was het niet dezelfde Partij van de Arbeid van Rajesh Ramnewash, die de woningcorporaties sinds de bruteringsoperatie in...
verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij: “Onderzoek of bomen Toussaintkade verplant kunnen worden”

De Haagse Stadspartij vindt het teleurstellend dat de onderzoeken naar behoud van de bomen langs de Toussaintkade uiteindelijk niets opgeleverd hebben. Amsterdamse ingenieurs zijn diep in de techniek gedoken, er zijn zelfs verbetervarianten opgesteld van Varianten A en B die eerder door de ingenieurs van de gemeente Rotterdam waren voorgesteld. De ingenieurs vonden de conditie...
verder
Grote Markstraat

Haagse Stadspartij wil duidelijkheid over maximum snelheid

De huidige verkeerssituatie in de Grote Marktstraat wordt door bezoekers en fietsers niet als veilig ervaren. Regelmatig bereiken klachten de Haagse Stadspartij over de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers door het ontbreken van belijning en oversteekplaatsen. Afgelopen zondag was er weer een ongeval te betreuren waarbij een oudere man werd aangereden door een scooter...
verder
Avenio

Uit de lengte of de breedte?

In de eerste helft van 2016 gaat de raad een besluit nemen over de aanschaf van smalle of brede tramstellen op de HTM lijnen 1, 6, 12, 17. Gezien de grote investeringen die nodig zijn om de knelpunten op te lossen en de mogelijke kap van bomenrijen langs de Scheveningse weg vindt de Haagse Stadspartij...
verder
Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Denktank moet pretpark voorkomen

De plannen om de Scheveningse Bosjes, en het Westbroekpark met elkaar te verbinden tot een groot Internationaal Park stuiten in de stad op veel weerstand. Ook de Haagse Stadspartij ziet tot haar grote verbazing in de plannen weinig terug van oorspronkelijke uitgangspunten als het versterken van de natuurwaarden door de parken te verbinden. “Integendeel, als...
verder
Circustheater

Tijdelijke halte Stevinstraat voorkomt kilometers lopen!

Halte Stevinstraat van tramlijn 9 wordt volgens de plannen opgeheven als de halte Circustheater is verplaatst naar een plek voor de Lourdeskerk . Maar nu de halte Circustheater voorlopig gehandhaafd blijft bij de Gevers Deynootweg, omdat de halte bij de Lourdeskerk nog niet klaar is, ontstaan er voor reizigers hele grote loopafstanden tussen de halte...
verder
Scheveningse Weg

Smalle trams kunnen bomenkap voorkomen

De karakteristieke bomenrijen langs de Scheveningseweg die deze historische verbindingsweg tussen Den Haag en Scheveningen in de zomer haar lommerrijke karakter geven moeten mogelijk gekapt worden voor de bredere trams die ingezet gaan worden op lijn 1. Om mogelijk te maken dat de brede trams elkaar kunnen passeren moeten de rails verder uit elkaar komen...
verder
luchtvervuiling

Luchtvervuiling aanpakken bij de bron!

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft het gehad met symptoombestrijding en wil dat luchtvervuiling eindelijk eens aangepakt wordt bij de bron, zo stelde hij woensdag 10 december bij een commissiebespreking over de luchtkwaliteit. Dit is ook hard nodig want de luchtkwaliteit in Den Haag voldoet in 2015 nog steeds niet aan de normen voor stikstofdioxide. Vervuilde...
verder
afvalscheiding

Afvalscheiding dichter bij huis werkt!

Den Haag formuleert in haar Huishoudelijk Afval Plan 2016 2020 (HAP) een veel te bescheiden doelstelling als het gaat om afvalscheiding. Het teleurstellende percentage van 31% wordt ook nog eens geflatteerd doordat hier ook het aangeboden grofvuil als afvalscheiding wordt meegenomen (het werkelijke percentage ligt op 17%). In het HAP stelt de wethouder dat voor Den Haag, als dichtbevolkte stad...
verder
verdichting stad

Verdichten: een vloek, een zegen of allebei?

Uitnodiging voor een gesprek over de verdichting van de stad Met de leden van de Haagse Stadspartij gaan we op dinsdag 15 december onderling in gesprek over nut, noodzaak of (on)wenselijkheid van het verdichten van de stad. Het platteland ontvolkt en er is onmiskenbaar een trek naar de grote stad. Het aantal één- en tweepersoons...
verder
Zonnepanelen

Een innovatief initiatief!

Particuliere huiseigenaren, woningcorporaties en energie-collectieven in de stad zijn op zoek naar vierkante meters om met zonnepanelen energie op te wekken. Wat raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij betreft wordt alles uit de kast getrokken om de woonlasten omlaag te brengen voor mensen met een laag inkomen.   Tijdens de discussie in de gemeenteraad afgelopen donderdag over de prestatieafspraken met de woningcorporaties, diende hij een...
verder
Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Analyse van het plan voor een Internationaal Park

Den Haag dankt haar groene karakter voor een groot deel aan de groengebieden tussen Scheveningen en Den Haag. Dit grote aaneengesloten groengebied wordt doorsneden door een aantal drukke wegen, maar vervult ook een belangrijke ecologische functie. Ook het plangebied is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) waar een behoud- en verbeterdoelstelling voor geldt en...
verder
woningen

Haagse Stadspartij wil meer goedkope sociale huurwoningen

Om het bouwen van goedkope woningen te stimuleren wil raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij creatieve middelen inzetten. Raadslid van Vulpen: “De kosten van parkeervoorzieningen bij de bouw van woningen maken circa 30% van de totale bouwkosten uit. Zo wordt het bouwen van sociale huurwoningen onnodig duur. Wij willen een onderzoek naar experimenten...
verder
oude kiosk

Wisselkiosken brengen reuring in de wijk!

De Haagse Stadspartij heeft een notitie ingediend waarin de Wissel Kiosk (WiKi) wordt geïntroduceerd, een kiosk van en voor de wijk! De wijkbewoners bepalen zelf waar hun WiKi komt te staan. Misschien kan dat groene plein nog activiteit gebruiken, of kan een WiKi reuring brengen op de hoek van die nog wat saaie straat. De...
verder
groenbeheer

Haagse Stadspartij maakt zorgvuldig groenbeheer mogelijk

De Haagse Stadspartij heeft, tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, donderdag een motie ingediend waarin gevraagd wordt om meer geld vrij te maken voor het onderhoud van het groen. Het geld hier voor moet gevonden worden in de voorjaarsnota 2016 en begroting 2017. Deze motie werd met grote steun van de raad aangenomen en leidt...
verder
luchtvervuiling

‘Houdbaarheid Schenkviaduct allang over de datum!’

Den Haag Centraal, 22 okt 2015 Door Gerwin van Vulpen Recent onderzoek heeft aangetoond dat het Schenkviaduct niet is afgeschreven, maar bouwtechnisch nog tot 2040 meekan. Helaas is in dat onderzoek de verkeerstechnische houdbaarheid van het viaduct niet meegenomen. Een gemiste kans, want het Schenkviaduct past al meer dan 25 jaar niet meer in de...
verder
populieren

Komt er extra geld voor groenbeheer op niveau?

Den Haag gaat binnen twee jaar 989 populieren op leeftijd kappen die volgens onderzoek overwegend nog in goede conditie zijn. Reden voor de kap is het risico dat eventueel afbrekende doorgezakte takken vormen voor het verkeer. Deze populieren moeten eigenlijk intensief onderhouden worden en dat kost te veel geld. De afdeling groenbeheer geeft zelf aan...
verder
wegomlegging

Sluipverkeer zo veel mogelijk beperken op Bankastraat

De Haagse Stadspartij vindt dat sluipverkeer de leefbaarheid in woonwijken onder druk zet. En om die reden zou het sluipverkeer zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Nu de Laan Copes van Cattenburch door werkzaamheden afgesloten is, wordt het doorgaand verkeer via de Bankastraat naar de snelweg geleidt. De rustige Bankastraat is hierdoor veranderd in een drukke...
verder
populieren

Kap populieren vanwege doorgezakte takken?

Raadslid Gerwin van Vulpen blijft zich druk maken over de grote aantallen gekapte bomen in de stad. De meeste van in totaal 7000 populieren in Den Haag zijn op leeftijd en worden, na een incident met afgebroken tak, jaarlijks geïnspecteerd. Uit een recente kwaliteitsbeoordeling van 1535 populieren blijkt dat er binnen 2 jaar actie ondernomen...
verder
fietsparkeren

Samen met ondernemers op zoek naar betere fietsparkeerplekken

Deze week wordt het meerjaren programma fiets besproken in de commissie Leefomgeving. Fietsgebruik draagt bij aan een leefbare, bereikbare en gezonde stad. In dit fietsprogramma wordt ingezet op een groei van het fietsgebruik in de periode 2010-2020 met 30%. Deze ambitie wordt echter nog lang niet gehaald. De Haagse Stadspartij denkt dat we meer mensen...
verder
Gerwin van Vulpen

Beter zicht op Doornpark

Het Doornpark is een uniek stuk duingebied tussen Scheveningen en Den Haag, dat onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Vanaf de duintop kon men in het verleden de zee zien, maar door achterstallig groenonderhoud is dat helaas niet meer mogelijk. Nu zitten er in het dichtbegroeide duinpark ’s avonds hangjongeren op de hekken langs...
verder
Julianakazerne

Julianakazerne blijft groen

Het Rijk zet haar leegstaand vastgoed in de verkoop waaronder de Prinses Juliana Kazerne in het Benoordenhout. Om de verkoop van de kazerne aantrekkelijk te maken had de gemeente aan het Rijk toegezegd dat een uitbreiding met nieuwbouw zou worden toegestaan. Dit alles was vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten die de afgelopen weken uitvoerig...
verder
Gerwin van Vulpen

Prestaties corporaties beneden peil

De Haagse Stadspartij vindt het teleurstellend dat de prestatieafspraken die gemaakt zijn met de Haagse woningbouwcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen nauwelijks nieuwe sociale woningen opleveren. De voorraad betaalbare sociale huurwoningen staat door de afbraak van flats in Den Haag Zuidwest en de almaar stijgende huurprijzen al jaren onder druk. Voor betaalbare flats kwamen onder...
verder
Gerwin van Vulpen

Behoud fietssnelweg op de Mient!

De Haagse Stadspartij en de PvdA in de Haagse gemeenteraad willen dat de fietssnelweg op de Mient behouden blijft. Zo blijkt uit schriftelijke vragen van de raadsleden Gerwin van Vulpen (HSP) en Lobke Zandstra (PvdA). Londen en Parijs dromen hardop van een fietssnelweg in hun stad. In Den Haag dreigt echter één van de weinige...
verder
Gerwin van Vulpen

Alweer bomenkap?

De Haagse Stadspartij vindt dat er de laatste tijd veel te veel bomen worden gekapt. Alleen in 2014 zijn er al 617 kapvergunning verleend. Op dit moment ligt er een aanvraag voor een kapvergunning voor 9 bomen op het achterterrein van de Hendrik van Deventerstraat. De bomen zouden moeten wijken ten behoeve van een nieuw...
verder
Schooljeugd

Schone lucht voor leerlingen Haagse scholen!

Raadsleden Gerwin van Vulpen en Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij willen van het college weten welke maatregelen er worden genomen om de kwaliteit van de lucht rondom de Annie M.G. Schmidtschool te verbeteren. De Annie M.G. Schmidtschool, die vlakbij de drukke autowegen President Kennedylaan en Stadhouderslaan ligt, wil flink gaan uitbreiden met nieuwbouw. De school zal in...
verder
Gerwin van Vulpen

Fietsenstallingen beter benutten

Bewoners uit de Archipelbuurt trekken aan de bel over het feit dat er dicht bij huis te weinig veilige fietsparkeerplaatsen zijn. Daardoor staan veel fietsen tegen de gevels waardoor mensen met een rolstoel of wandelwagen er niet of nauwelijks langs kunnen. Ook is er weinig ruimte om meer fietsnietjes te plaatsen. Bewoners uit de Batjanstraat...
verder
fietsbel

De Haagse Stadspartij stond zaterdag 15 augustus op het Fietsbelfestival

Op zaterdag 15 augustus 2015 organiseerde de gemeente Den Haag op het Plein het allereerste gratis Fietsbelfestival. Het doel van het festival was om bezoekers op een leuke manier bewust te maken van de voordelen en het gemak van de fiets. Het Plein was van 11.00 tot 17.00 uur omgetoverd tot een waar fietswalhalla. Zo...
verder
Werk van groen

Zorgvuldig onderhoud van het Haagse Groen!

Wijkpark de Horst in Mariahoeve is een veel bezocht buurtpark dat tevens onderdeel is van de ecologische verbindingszone. Daarom is er ook een ecotunnel in het park gelegen. Bij het laatste groenonderhoud, het maaien van het gras, is er schade ontstaan aan deze tunnel. Ook diverse struiken sneuvelden door de machines. De Haagse Stadspartij vindt...
verder
fietstrommel

Schilderswijk wil fiets ook veilig stallen

Schilderswijkers die graag een fietstrommel in hun wijk willen om hun fiets veilig te kunnen stallen krijgen bij de gemeente geen gehoor. Het geld voor fietstrommels is op en de regeling voor het plaatsen van de fietstrommels is niet op hun wijk van toepassing, zo wordt hen verteld. De Haagse Stadspartij en de PvdA willen...
verder
Gerwin van Vulpen

Oplossing voor de Anemoonstraat!

De Haagse Stadspartij wil dat er in goed overleg met bewoners naar een constructieve oplossing gezocht wordt voor de inpassing van een parkeerplaats van de Jumbo aan de Anemoonstraat. De bewoners hebben in het proces van de inpassing van deze parkeerplaats het gevoel gehad dat er niet goed geluisterd is naar hun argumenten. Zij maken...
verder
hitteplan

Partijen roepen op tot Haags Hitteplan voor de bescherming van kwetsbare bewoners

De Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP,  en Groep Ockuoglu hebben het Haagse college van B&W  gisteren schriftelijke vragen gesteld over een Haags Hitteplan. Deze week is er een hittegolf in Nederland en dit brengt risico’s met zich mee voor kwetsbare bewoners van Den Haag. Vooral ouderen, zieken en kinderen moeten goed worden beschermd...
verder
Gerwin van Vulpen

De Haagse Stadspartij vraagt om een bomenprotocol

Om ongelukken zoals met de acacia’s op het Korte Voorhout te voorkomen heeft Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij, gepleit voor een bomenprotocol dat voor iedereen inzichtelijk is. Daarin zouden de standaard beschermingsmaatregelen uit het handboek, aangevuld met specifieke bouwtechnische voorschriften moeten komen te staan. “Een stad als Lelystad, die nauwelijks monumentale bomen...
verder
Toussaintkade

Kans op behoud bomen Toussaintkade door innovatieve opknapmethode

De Haagse Stadspartij en D66 zijn blij dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar een innovatieve manier om de Toussaintkade op te knappen. Met een nieuwe methode wordt de kans veel groter dat de bomen op de kade kunnen blijven staan. Haagse Stadspartij-raadslid Gerwin van Vulpen: “We zijn blij dat wethouder Revis deze alternatieve technieken nader gaat uitwerken! Als de uitkomsten gunstig zijn dan...
verder
Gerwin van Vulpen

Veilig oversteken op de Beeklaan

In het brede deel van de Beeklaan tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat bestaat nu nog een erg gevaarlijke verkeerssituatie. De Edisonstraat en Galileïstraat zijn in de spits belangrijke en drukke fietsroutes en het is voor fietsers nu lastig de Beeklaan over te steken. De Haagse Stadspartij vindt dat er een veilige oversteek...
verder
hitteplan

Hitte-eilanden tegengaan met groen in de stad

De PvdA, D66, de HSP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hitte-eilanden in de stad. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen. Die warmte wordt in stedelijk gebied opgeslagen in steen en asfalt. Daardoor wordt het extra warm in de stad...
verder
Gerwin van Vulpen

Illegale verhuur in dakopbouwen aan de Thomsonlaan

De Haagse Stadspartij heeft vragen aan het college gesteld over het zonder toestemming verhuren van appartementen in dakopbouwen. Bij het verstrekken van een vergunning voor dakopbouwen stelt de gemeente als voorwaarde dat er geen zelfstandige wooneenheden in gebouwd mogen worden. De reden hiervoor is dat dakopbouwen bedoeld zijn om gezinnen in de stad te houden. ‘Gewone’ kamerbewoning...
verder
Groen

Beter beheer van het groen in de stad

Naar aanleiding van vragen die de Haagse Stadspartij hier vanmorgen in de commissie over stelde heeft wethouder Revis toegezegd het Haagse groen nauwkeuriger te gaan omschrijven in het nieuwe Groenbeleidsplan. Het groen is wel geïnventariseerd maar wordt tot nu toe vrij summier benoemd. “Met een grasveldje ga je natuurlijk anders om dan met een park of landgoed!” aldus raadslid Gerwin van...
verder
Toernooiveld

Bomen sneuvelen door prutswerk van bouwer

De Haagse Stadspartij is verontrust door de schade die de bomen aan het Tournooiveld door werkzaamheden hebben opgelopen. Juist om schade aan de bomen te voorkomen heeft de Haagse Stadspartij in de debatten over de bouw van de parkeergarage meerdere keren om het boombeschermingsplan en het beeldkwaliteitsplan gevraagd. Dat heeft de wethouder wel toegezegd, maar...
verder
Gerwin van Vulpen

Beter luisteren naar fietsers

De Haagse Stadspartij wil dat we, om automobilisten te verleiden om vaker de fiets te pakken, een aantrekkelijker fietsbeleid ontwikkelen. Meer fietsers is van groot belang voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de gezondheid van de Hagenaars. Een uitnodigend beleid begint bij het goed luisteren naar wat fietsers willen. Bijvoorbeeld, welke fietsroutes hebben hun voorkeur, welke plekken vinden zij onveilig, waar parkeren zij graag hun fiets en op...
verder
Kerkplein

Behoud alle bomen op het Kerkplein

De Haagse Stadspartij is blij met de voorgenomen herinrichting van het Kerkplein. De gladde keitjes zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties en valpartijen van fietsers. In overleg met bewoners en ondernemers rond de Grote kerk is nu een schetsontwerp tot stand gekomen waarin er meer ruimte komt voor fiets- en wandelroutes, terrassen, banken, een fontein en speelvoorzieningen. Ook zou er meer ruimte komen...
verder
Gerwin van Vulpen

Veiligheid fietsers en voetgangers voorop !

Veiligheid fietsers en voetgangers voorop ! De Beeklaan is tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat een geliefde plek om het gaspedaal eens flink in te trappen doordat er geen enkele snelheidsbelemmeringen zijn. De Edisonstraat en Galileistraat zijn in de spits belangrijke en drukke fietsroutes en door de hoge snelheid van het auto verkeer...
verder
Niet spreken met den bestuurder

Dienstverlening HTM moet beter!

Op het Randstadrail-traject van Den Haag Centraal Station naar Zoetermeer moet men bij de HTM met de OV-chipkaart inchecken bij de automaat in de tram, maar bij de RET moet dat bij een automaat op het perron. Er zijn meerdere halten waar zowel HTM als RET trams stoppen en beide OV-chip systemen naast elkaar bestaan....
verder
wegwerkzaamheden

Zicht op wegopbrekingen

Zicht op wegopbrekingen Alle bij de gemeente bekende wegopbrekingen komen mogelijk op de gemeentelijke site te staan. Nu staan daar alleen nog grote wegwerkzaamheden van de gemeente zelf op vermeld. Op vragen van de Haagse Stadspartij antwoord het college te gaan onderzoeken of zij deze gegevens digitaal kan ontsluiten via www.denhaag.nl.” Hier zijn wij heel...
verder
Toussaintkade

Bomen aan de Veenkade en Toussaintkade blijven voorlopig staan

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de bomen aan de Veenkade en de Toussaintkade te behouden bij het vervangen van de kademuur. De Haagse Stadspartij heeft hier in de commissievergadering samen met alle coalitie- en oppositiepartijen bij wethouder Revis om gevraagd. In Rotterdam heeft men wel kans gezien om oude platanen te behouden...
verder
Gerwin van Vulpen

Zet VVE niet buitenspel bij kamerbewoning

De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente voortaan bij vergunningaanvragen voor kamerbewoning of woningsplitsing actief vraagt om een bewijs van instemming van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Raadslid Gerwin van Vulpen heeft hier schriftelijke vragen over ingediend. Een grote samenwerkende VVE aan de Azaleastraat werd onlangs geconfronteerd met de komst van een kamerverhuurbedrijf. In de...
verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij vraagt om opschorting van kapvergunningen Toussaintkade

Afgelopen donderdag heeft de raad vrijwel unaniem een motie aangenomen die de regels rond bomenkap in Den Haag transparanter moet maken. Na afloop van de raad liet de wethouder weten de gang van zaken rond de bomenkap op het Tournooiveld als een nuttige oefening in transparantie te zien. De volgende dag kwamen we erachter dat...
verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij plaatst vraagtekens bij kapvergunning bomen Toussaintkade

De Haagse Stadspartij vindt het zorgvuldiger wanneer de kapvergunning voor de linden aan de Toussaintkade was verleend nádat de raad en bewoners het onderzoek naar mogelijkheden om de bomen te behouden onder ogen hadden gekregen. Nu ontstaat er opnieuw onrust in de stad over bomenkap. “Het is heel belangrijk dat er goed en open met...
verder
Bomen Laan van Meerdervoort

Eindelijk meerderheid voor zorgvuldige regels rond bomenkap!

D66 en de Haagse Stadspartij diende vandaag met de andere coalitiegenoten een succesvolle motie in om de publicatie van vergunningen veel gebruiksvriendelijker te maken. De aanleiding voor de motie is de commotie die was ontstaan rond de kap van bomen op het Tournooiveld. ”Ik ben ontzettend blij dat mijn inzet voor meer inzichtelijke regels nu...
verder
klimaatbestendige stad

Creatieve ideeën en enthousiasme voor een klimaatbestendige stad!

Op dinsdagavond 17 maart organiseerde de Haagse Stadspartij een Stadslab rondom het thema Klimaatbestendige stad – houden we het droog? Alhoewel het Stadslab plaatsvond op de avond voor de Provinciale Staten verkiezingen waren er veel geïnteresseerden op de avond afgekomen en was het een gezellige drukte in het Zeeheldentheater. Raadslid Gerwin van Vulpen van de...
verder
Gerwin van Vulpen

Duur nachtnet moet beter!

De Haagse Stadspartij en de SP willen het gebruik van openbaar vervoer zoveel mogelijk stimuleren, ook ’s nachts moet er goed openbaar vervoer beschikbaar zijn. Zeker als men gedronken heeft is het belangrijk dat Hagenaars een veilig alternatief voor de auto wordt geboden in de vorm van openbaar vervoer. De Haagse Stadspartij en de SP...
verder
Toernooiveld

Vraagtekens bij snelle kap Toernooiveld

De Haagse Stadspartij is geschrokken van de snelle kap van de bomen op het Tournooiveld en heeft hier schriftelijke vragen over ingediend. Vanwege de gevolgen voor de bomen en het historisch stadsgezicht heeft de Haagse Stadspartij in 2014 tegen de aanleg van de Tournooiveldgarage gestemd. Ook vonden wij nieuwe parkeergarages in het centrum onwenselijk. Eind...
verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij vraagt om fonds voor o.a. behoud bomen Toussaintkade

De mooie oude lindes langs de Toussaintkade dreigen gekapt te worden als gevolg van renovatie van de kademuren. Op vragen van de Haagse Stadspartij heeft wethouder Revis laten weten dat er serieus onderzoek naar behoud van de bomen is gedaan, maar dat dit niet haalbaar is. Op verzoek van raadslid Gerwin van Vulpen komt er...
verder
RandstadRail

Extern onderzoek naar storingen RandstadRail

De HTM laat een extern bureau onderzoek doen naar de storingen van RandstadRail 3 en 4 tussen Den Haag en Zoetermeer. Dit heeft Wethouder Tom de Bruijn (D66) woensdag gezegd in een debat in de Haagse gemeenteraad over de aanhoudende problemen bij RandstadRail. De Haagse Stadspartij (HSP) had gevraagd om het debat omdat de partij...
verder
rolstoel

Maak Den Haag toegankelijk voor alle Hagenaars !

Hagenaars met een beperking stuiten in Den Haag nog steeds op veel problemen. Stoepen en straten zijn onverwachts opgebroken, fietsen moeten soms honderden meters van de bestemming geparkeerd worden en bij het Zuiderstrand theater zijn geen invalide parkeerplaatsen. De Haagse Stadspartij kreeg hierover vragen van bezorgde Hagenaars en stelde het college schriftelijke vragen. Zij willen...
verder
klimaatbestendige stad

Stadslab 17 maart: ‘Klimaatbestendige stad’

Stadslab Klimaatbestendige Stad – Houden we het droog? Op dinsdagavond 17 maart organiseert de Haagse Stadspartij een Stadslab rondom het thema ‘Klimaatbestendige stad’. Den Haag wordt in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme hitte kunnen afgewisseld worden door perioden van regen. Wateroverlast levert nu al het nodige ongemak op; door...
verder
Javastraat

Krijgen we schonere lucht in Den Haag?

De eindeloze stroom auto’s die dagelijks door het centrum haar weg zoekt naar de snelweg zorgt ervoor dat de Javastraat en Hoefkade in de top tien van smerigste straten van Nederland staat. Bewoners langs drukke wegen die roet en fijnstof inademen leven gemiddeld een half jaar korter en hebben een verhoogde kans op ziektes als...
verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij strijdt voor behoud bomen op de grachten

Op de bewonersbijeenkomst in het Zeeheldenkwartier over de restauratie van de kades bleek gisteravond dat alle bomen op de Touissantkade en Noordwal gekapt zullen worden. Er komen jonge boompjes voor terug. De bewoners en de Haagse Stadspartij vinden de bomenrijen juist enorm beeldbepalend voor de kades en zijn erg geschrokken van het voornemen de bomen...
verder
Noordeinde

Gerwin van Vulpen trekt aan de fietsbel

Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen gesteld over de chaotische situatie met de fietsen op het Noordeinde. Omdat de stoepen te smal zijn om een fiets te parkeren, worden de meeste fietsen op het bredere deel van het Noordeinde op de hoek met de Oranjestraat neergezet, bij de fietsnietjes. Hier dijdt de berg geparkeerde fietsen...
verder
trams HTM

Tramrit flink duurder

Per 1 januari is de prijs van een los kaartje van de HTM weer verhoogd, van 3 euro naar 3,50 euro. De Haagse Stadspartij vindt dat te duur. Voor de invoering van de OV-chipkaart kon men nog voor 1.60 een kaartje kopen bij de chauffeur. Hiermee kon binnen een zone vrij gereisd worden. Nu betaalt...
verder
Kerkplein

Hoop voor fietsers en hooggehakte vrouwen

De slechte bestrating van het plein rond de Grote Kerk gaat aangepakt worden. Gerwin van Vulpen, raadslid van de HSP, stelde hierover begin december 2014 vragen aan het college. Deze zijn op 30 december 2014 beantwoord en er lijkt gewerkt te gaan worden aan verbetering. Het AD wijdde er op 3 januari j.l. een artikel...
verder
Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij maakt weg vrij voor schone lucht Archipel!

Met een succesvol amendement heeft raadslid Gerwin van Vulpen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 december over het bestemmingsplan Archipelbuurt de weg vrijgemaakt voor schone lucht in de Archipelbuurt. Het amendement was ingediend samen met D66, CDA, VVD en Christen Unie/SGP en kreeg de steun van een raadsmeerderheid. De Haagse Stadspartij maakt zich al langer zorgen...
verder
Kijkduin

Haagse Stadspartij ziet kans voor groen Kijkduin!

Op initiatief van de Haagse Stadspartij heeft een meerderheid in de gemeenteraad vanavond ingestemd met het toevoegen van 1,5 hectare duingebied, ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden in Kijkduin. Gerwin van Vulpen, raadslid HSP: “Hier ligt een belangrijke kans voor het groen in Kijkduin! Het weghalen van de buslijnen en het doorgaande verkeer en het...
verder
Roggeveenstraat

Haagse Stadspartij presenteert: Stadslab ‘Nieuwe kansen voor huurders’

Datum: dinsdagavond 16 december 2014 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Theater Dakota (studio), Zuidlarenstraat 57 Den haag Welkom op ons Stadslab “Nieuwe kansen voor huurders” op dinsdagavond 16 december in Theater Dakota! De overheid trekt zich steeds meer terug. Woningcorporaties zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen met huurders. Bewoners willen vaker zelf regie over hun eigen (woon)situatie. Mooi...
verder
RandstadRail

HTM: laat reizigers niet in de kou staan!

Naar aanleiding van de vele klachten die  binnenkomen over uitval van Randstadrail 3 en 4 heeft raadslid Gerwin van Vulpen vandaag een vijftal schriftelijke vragen gesteld: Inzake: Storingen RandstadRail 3 en 4 Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 10 december 2014 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht....
verder
Gerwin van Vulpen

Maak een eind aan die gevaarlijke verkeerssituaties!

De Haagse Stadspartij wil dat de binnenstad van Den Haag voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger wordt.Goede bestrating en veilige oversteekplaatsen Het nu al onoverzichtelijke kruispunt Spui-Grote Marktstraat wordt straks met de opening van de Primark nog veel drukker. “Het verkeer komt daar van vier kanten op je af “zegt raadslid Gerwin van Vulpen...
verder
Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij voorziet problemen huurvaststelling 2015

Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij, heeft vragen gesteld over te verwachten problemen rondom de vaststelling van de WOZ-waarde van huurwoningen. Het bestaande puntensysteem voor het bepalen van de huurprijs gaat veranderen. Per 1 juli 2015 wordt ook de WOZ-waarde medebepalend voor de maximale huurprijs. “We verwachten dat woningverhuurders de huren fors zullen...
verder
fietsnietje

De eerste schop in de grond voor de fietsnietjes!

Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij was er bij en maakte een foto van een gravende wethouder Tom de Bruijn. Het begin is er: de eerste fietsnietjes zijn maandag 24 november teruggeplaatst op het Spui! Afgelopen weekend zijn voor de HEMA al dubbele fietsrekken geplaatst. Dankzij de motie van de Haagse Stadspartij e.a...
verder
Vroondaal

Haagse Stadspartij tegen bomenkap Vroondaal Zuid

De Haagse Stadspartij wil geen massale boomkap in de groene wijk Vroondaal. Een nieuwe villawijk, in de groene buffer aan zuid-westkant van Den Haag (richting Westland). Voor mogelijke bouwplannen van fase 1 van Vroondaal Zuid moeten maar liefst negentachtig bomen gekapt worden.Toen de ontwikkeling deze luxe villawijk door de vastgoedcrisis vastliep, zijn de bouwplannen naar...
verder
Gerwin van Vulpen

Vogelwijk kan opgelucht adem halen!

Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) heeft besloten om een streep te zetten door de grootschalige nieuwbouwplannen op het HALO terrein in de Vogelwijk. Sportacademie HALO vertrekt naar de Sportcampus in het Zuiderpark. Op het terrein aan de rand van de duinen moesten zoveel huizen komen dat sportvereniging Haag Atletiek en handbalvereniging Hellas moesten inschikken. De...
verder
Ockenburgh

Plan B: nieuwe kans voor Ockenburgh

De Haagse Stadspartij is blij dat wethouder Joris Wijsmuller binnenkort gaat praten met de initiatiefnemers van Plan B voor het landhuis Ockenburgh. De Haagse Stadspartij heeft altijd gepleit voor een kleinschalige ontwikkeling van dit fraaie landgoed. Dit biedt namelijk de beste kansen op het behoud van het historische karakter en het Natura 2000 gebied. Een...
verder
Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij stelt vragen over omkoperij Groenbedrijf

  Vorige week stond er bij TVwest een bericht op de site dat twee groenbeheerders jarenlang gefraudeerd hebben. Het OM onderzoekt de omvang inmiddels en de groenbeheerders zijn op nonactief gesteld.  Raadslid Gerwin van Vulpen stelde hierover de volgende vragen:   Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den Haag, 24 september 2014 Geachte voorzitter, Naar...
verder
fietsparkeren

Fietschaos op en rond Grote Markt houdt aan

  Fietschaos levert gevaarlijke situaties op!  De Grote Marktstraat moet de uitstraling van een balzaal krijgen en daarvoor moeten alle kiosken en geparkeerde fietsen van de wethouder verdwijnen. Daarom zijn ook alle fietsnietjes uit het centrum verwijderd. Speciaal aangestelde handhavers sturen fietsers al een half jaar naar de zijstraten om daar hun fiets te stallen. Het Haagse Fietsparkeerbeleid maakt echter geen duidelijk onderscheid maakt tussen lang- en kortparkeren....
verder
groenbeheer

HSP: bomenkap Begoniastraat aanslag op het groen

Op 27 augustus j.l. heeft  Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij vragen gesteld over het kappen van 34 grote bomen in de Begoniastraat in Den Haag.  Er zullen maar 8 bomen voor in de plaats komen, wat weer een aantasting van het groene karakter van de stad zou betekenen.   Den Haag, 27...
verder