Kieslijst 2014

Gerwin van Vulpen

Vanaf het begin van mijn raadsperiode in maart 2012 heb ik me ingezet voor het behoud van de bomen op de Laan van Meerdervoort. Wat mij daarbij opviel is dat de gemeente daar een parkeerprobleem aan het oplossen is zonder dat er geluisterd wordt naar de oplossingen van bewoners. Want of het nu om het megalomane Spuiforum gaat of onnodige bomenkap voor je deur, bewoners weten in de meeste gevallen uitstekend wat goed is voor onze stad. In ons verkiezingsprogramma hebben we daarom opgenomen dat bewoners in een veel eerder stadium bij de plannen betrokken worden. De Haagse Stadspartij wil bewoners niet achteraf, maar vóóraf bij de planvorming betrekken. Volgens mij wordt onze stad van plannen met draagvlak alleen maar mooier!