Bestuurslid

Astrid Zoutenbier

BESTUURSLID

Astrid: “Ik voel mij betrokken bij de bewoners van Den Haag. Zo heb ik 16 jaar lang gewerkt met vrijwilligers van bewonersorganisaties en ondersteuning aan de besturen van deze organisaties gegeven.
Ook heb ik een warm hart voor de leden en het werk van de Haagse Stadspartij. Ik wil een steentje bijdragen aan het welzijn van iedereen met alles wat ik in mijn mars heb.”