Kieslijst 2018

Elly Burgering

28. Elly Burgering

Elly werkt als belangenbehartiger voor dak- en thuislozen en drugsgebruikers bij het Straatconsulaat.
Door mijn werk met daklozen zie ik veel dingen die beter kunnen: voldoende betaalbare woningen, uitkeringen waar je van kunt leven, goede (jeugd-) zorg, samenwerkende overheden, solidariteit in plaats van polarisatie, politiek op inhoud, van en voor de stad. Haagse Stadspartij dus.’