Kieslijst 2018

Tim de Boer

17. Tim de Boer

Tim hecht aan de rechtsstaat, het uitstijgen boven het particuliere belang en luisteren naar de inwoners van de stad. Hij is opgeleid als architect en stedenbouwkundige, maar is al snel gaan schrijven over deze onderwerpen. Tim houdt zich onder andere bezig met een aantal grote opgaven die op de stad afkomen, zoals verdichting, klimaatverandering, energiebesparing en verkeer/vervoer. Tim vindt dat de stad meer oog moet hebben voor kwaliteit en verbetering van het groen bij deze opgaven. Het beschikbaar stellen van alle kennis die de gemeente heeft – als open data – aan haar burgers is voor hem een belangrijke voorwaarde voor een gelijk speelveld tussen overheid en burger, ook op deze ingrijpende thema’s.
Tim is betrokken bij het Haags Architectuurplatform HAAC en was tot voor kort werkzaam bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daar heeft hij veel kennis opgedaan over burgerinitiatieven en wat die kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de stad. Op dit moment werkt Tim voor vakbladen, kranten en doet hij projecten met de Satellietgroep en Platform Stad.

Tim is vader van twee zoons, waarvan er één veel zorg nodig heeft. Hij heeft de problemen, maar ook de mooie dingen van de zorg in ziekenhuis en stad aan den lijve ondervonden. Naast het beste voor zijn kind probeert hij ook steeds weer de ondersteuning van anderen te verbeteren door zijn ervaringen te delen met het ziekenhuis en andere patiënten. Zijn doel is de zorg voor iedereen menselijker te maken.