Partijen roepen op tot Haags Hitteplan voor de bescherming van kwetsbare bewoners

De Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP,  en Groep Ockuoglu hebben het Haagse college van B&W  gisteren schriftelijke vragen gesteld over een Haags Hitteplan. Deze week is er een hittegolf in Nederland en dit brengt risico’s met zich mee voor kwetsbare bewoners van Den Haag. Vooral ouderen, zieken en kinderen moeten goed worden beschermd tegen de gevolgen van de extreme hitte. De partijen pleiten daarom voor extra maatregelen ten tijde van hitte.

Hitte is gevaarlijk voor de kwetsbare bewoners van Den Haag. Daarbij heeft Den Haag veel hitte-eilanden. Dit zijn versteende delen van de stad, waar de temperatuur bij warm weer soms wel acht graden hoger is dan op het platteland. Dit brengt volgens de partijen extra gevaren met zich mee voor de kwetsbare Haagse inwoners. Vooral zelfstandig wonende ouderen vormen een risicogroep.

In 2003 zijn er in Parijs vijftienduizend ouderen omgekomen door het warme weer. Door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel wonen ouderen steeds vaker en langer zelfstandig. Een dergelijke ramp zoals in Parijs, zou in Nederland ook kunnen gebeuren.

De Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en Groep Ockuoglu hebben daarom gevraagd om op zeer korte termijn met een actieplan te komen, waarin onder andere staat dat sociale wijkteams of andere vrijwilligers dagelijks langsgaan bij ouderen, om actief te helpen bij het voorkomen van uitdroging, verbranding en uitputting.

De aanleg van groen is daarnaast een effectieve oplossing oor de lange termijn om de temperatuur naar beneden te brengen. Daarom hebben de partijen het college ook gevraagd om op de locaties waar veel kwetsbare inwoners zich begeven, zoals scholen, verzorgingstehuizen, kinderopvang en ziekenhuizen extra groen aan te leggen.

Door de klimaatverandering wordt de kans op perioden van hitte in Nederland steeds groter. In Den Haag lijken specifieke maatregelen voor kwetsbare inwoners onontbeerlijk; op een hete dag kan het in delen van de stad tot wel acht graden warmer worden dan op het platteland. Sociale wijkteams die langs de deuren gaan en extra groen ter verkoeling van de stad zijn oplossingen die de risico’s van het warme weer beperken.

1 Response