Site pictogram Haagse Stadspartij

Ook noodnummer in tram en bus

Sinds 2020 kunnen reizigers van de NS via een telefoonnummer bellen of whatsappen met de beveiliging wanneer men een onveilig gevoel ervaart in de trein. De HTM heeft soms conducteurs op tram, maar soms ook niet. Deze motie vraag het college met HTM in gesprek te gaan om ook in Den Haag zo’n noodnummer in te stellen. Dit vergroot de sociale veiligheid en geen reizigers die zich onveilig voelen een extra middel om de veiligheid te vergroten. Onveilige situaties zoals seksuele intimidatie zijn soms moeilijk op te merken omdat het heel subtiel kan gebeuren.

De motie is aangenomen!

Motie: Help reizigers gericht (noodnummer HTM)

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2024, ter bespreking van Kwartaalrapportages 2023 HTM sociale veiligheid.

Overwegende, dat:

Constaterende, dat:

Van oordeel, dat:

 Verzoekt het college:

Mobiele versie afsluiten