Ooievaarspas behouden voor huidige gebruikers

Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Den Haag hebben PvdA, GroenLinks en HSP met succes gepleit voor behoud van de Ooievaarspas voor de huidige gebruikers.

 

Het kabinet Rutte heeft de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verlaagd van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Door de verlaging dreigen in Den Haag vanaf 2013 11.000 mensen, waarvan 3500 kinderen, hun Ooievaarspas te verliezen.

Dankzij inzet van de drie fracties deed wethouder Kool de toezegging dat de Ooievaarspas tot en met 2013 gebruikt kan blijven worden door mensen met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum. De wethouder heeft ook goede hoop dat dit vanaf 2014 zo kan blijven, aangezien het nieuwe regeerakkoord daar ruimte voor lijkt te bieden.

“PvdA, GroenLinks en de HSP vinden het belangrijk dat mensen met weinig geld ook kunnen meedoen in onze stad en dat hun kinderen kunnen blijven sporten”, aldus de woordvoerders Kajouane, Vianen en Wijsmuller.

Met de Ooievaarspas krijgen Hagenaars met weinig inkomen korting op onder meer culturele en sportieve activiteiten.