25 Nov 2011. De Haagse Stadspartij is erg blij dat het Masterplan Binckhorst definitief van de baan is. Geen rigoureuze sloop en de bedrijvigheid blijft behouden. Joris Wijsmuller: “Hier hebben we jaren voor geknokt en de crisis heeft een flink handje geholpen. Nu de Rotterdamsebaan nog om zeep helpen”.

 

Gemeente stopt met verbouwing Binckhorst

De gemeente stopt met het verbouwen van de Binckhorst tot een nieuwe woonwijk. Wethouder Peter Smit stopt vanwege de economische crisis met de ontwikkeling. Bedrijven die eerder te horen kregen dat ze moesten vertrekken, mogen nu weer blijven. De gemeente staat wel open voor private partijen die willen investeren in de Binckhorst en de aanleg van de Rotterdamsebaan gaat ook gewoon door.

Bron: Den Haag FM

Masterplan Binckhorst van tafel
(Den Haag Centraal, 2 Dec 2011 )

Voor de herontwikkeling van de Binckhorst zijn in de voorbije jaren een
hoop mooie plannen en plaatjes gemaakt, maar op één na kunnen ze
allemaal richting de lades op het stadhuis. Dat lot wacht de
‘Rotterdamsebaan’ niet. VVD-wethouder Smit vindt het namelijk van
cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de hele Haagse
regio dat het bijna 500 miljoen euro kostende project doorgaat.

Door Theodore Pronk

Als een heel grote verrassing kwam het niet dat de
gemeente bekendmaakte zich ’terug te trekken’ uit de ontwikkeling van de
Binckhorst. Menigeen rekende er namelijk al op dat de bezuinigingen
een definitief einde zouden maken aan alle plannen die de gemeente had
gemaakt voor het gebied. Smit wil echter absoluut niet van ‘definitief’
spreken. Hij legt de ‘rolverandering’ liever uit als een mogelijkheid om
private initiatieven meer ruimte te geven om zich in het gebied te
ontplooien. “Wij zetten geen punt achter de ontwikkeling van de
Binckhorst, maar we gaan het zelf niet doen. We gaan de transformatie
niet meer forceren. Als gemeente gaan we niet meer bijstorten, maar als
partijen willen investeren staan we daar zeker open voor. Ik denk dat
veel partijen blij zijn dat we een andere rol gaan spelen. Door het
masterplan waren er veel restricties. Waarom zou je vasthouden aan
iets wat geen progressie oplevert?”, zegt Smit. De VVD-wethouder denkt
met zijn besluit vooral veel duidelijkheid en ‘lucht’ te verschaffen.
Bovendien is hij naar eigen zeggen al jaren bezig geweest om het
oorspronkelijke masterplan dat uitging van een investering van 2,5
miljard euro ’te downsizen’. Verschillende partijen zouden dit bedrag
moeten ophoesten; het begrotingstekort van 200 miljoen werd echter nooit
ingelopen. Smit: “Toen ik wethouder werd, heb ik het geërfd. Het
masterplan was wel wild en geïnspireerd op het idee dat de bomen tot in de
hemel groeiden. Dat was niet zo erg want iedereen deed dat in die tijd.
Maar ik ben ook degene geweest die het heeft opgeknipt in twee delen”.

Vastgoed
Hoewel de terugtrekkende beweging dus al jaren geleden zou zijn
ingezet, kocht de gemeente wel een hoop vastgoed aan. Ruim tachtig
miljoen werd gespendeerd aan onder andere de Caballero Fabriek en de
Fokker Terminal. Daarbij kostten de plannen die werden opgesteld volgens
Smit in elk geval ‘enkele miljoenen euro’s’. Hoeveel precies zegt hij
niet te weten. Smit: “Het vastgoed levert ons jaarlijks ook 4,5 miljoen
euro aan huur op. De Binckhorst is geen bleader”. Waar het idee om de
Binck in rap tempo om te bouwen tot een bruisende wijk in de lade is
gestopt, blijft het plan voor de aanleg van de Rotterdamsebaan op het
bureauliggen. Smit wil dat de weg tussen Ypenburg en de ‘Centrale Zone’ er
komt om zo het gebied interessanter te maken voor ‘de markt’ die volgens
hem snakt naar het traject. De VVD’er stelt dat de investering van 500
miljoen dan ook is geoorloofd en heeft het geld ervoor gereserveerd.
“Juist in crises moet je investeren in infrastructuur. Het is meer dan
het creëren van werk. We geven het signaal af dat het er beter wordt en
zorgen ervoor dat bedrijven beter bereikbaar worden. Daarbij is het voor
de Haagse regio als geheel ook heel belangrijk, omdat we minder
afhankelijk worden van de Utrechtsebaan. Als daar een ongeluk gebeurt,
staat het helemaal vast. De Rotterdamsebaan zal absoluut de doorslag
geven”. Smit heeft voor dit project zijn middelen al voor elkaar.
Eigenlijk kan niets de komst van de Rotterdamsebaan verhinderen.
Tenminste, als ook de Raad van State groen licht geeft. Die uitspraak
wacht Smit met vertrouwen af. “In 2018 of 2019 moet-ie er liggen, over
drie jaar start de bouw”.

Oppostitieklanken
Vanuit de gemeenteraad wordt wat meewarig gereageerd op het positieve
verhaal dat Smit laat horen. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse
Stadspartij knipte Smit weliswaar het nu verlaten masterplan door
tweeën, maar deed de VVD’er dit op aandringen van de raad. Wijsmuller:
“Hij probeert gezichtsverlies te beperken. In feite is hij er gewoon
niet in geslaagd de financiering van het project rond te krijgen. Als je
ziet dat hij zes ton reserveert voor de ontwikkeling van het gebied is
dat natuurlijk een schijntje bij het bedrag dat wordt uitgegeven aan de
snelweg die vast en zeker meer gaat kosten dan 500 miljoen”. Naast deze
kritische oppositieklanken, laten ook coalitiepartners D66 en PvdA zich
niet razend-enthousiast uit over de ‘keuze’ van Smit. Lobke Zandstra van
de sociaal-democraten: “Dit is een noodzakelijke pas op de plaats, zoals
er wel meer projecten worden stopgezet. Voor de Binckhorst zal dit
betekenen dat er de komende tien jaar niets meer gebeurt. Ik had graag
gezien dat het anders was”. Dat gevoel heerst ook bij D66-raadslid
Martijn Bordewijk die zich heeft voorgenomen om samen met Wijsmuller en
Zandstra op 8 december in een commissievergadering Smit ervan te
overtuigen dat het bedrag voor stimulering van ‘organische ontwikkeling”
omhoog moet. “Ik vraag me af of de Rotterdamsebaan echt zo zaligmakend
zal zijn. Los daarvan vind ik dat er meer geld moet komen voor
initiatieven van onderop. Het zou zonde zijn als het gebied de komende
jaren weer voor iedereen wordt verstopt, bovenal vind ik dat de gemeente
een verantwoordelijkheid heeft naar iedereen die er nu al zit; bedrijven
en bewoners. Ik denk dat Smit best eens iets meer liefde voor de Binck
mag gaan voelen”, aldus Bordewijk.