Legendarisch zendschip Radio Veronica mogelijk naar Scheveningen

De gemeenteraad van Den Haag heeft de motie van de Haagse Stadspartij aangenomen om te kijken of het zendschip Norderney van Radio Veronica naar Scheveningen kan komen.

 

Het legendarische schip ligt momenteel te verroesten in de haven van Antwerpen. De haven van Scheveningen speelde een belangrijke rol bij de uitzendingen van de illegale zeezender Veronica, een station dat sterk bijdroeg aan de opkomst van de Haagse beat in de jaren ’60. Er bestaan initiatieven om het schip naar Nederland te halen. Met de motie wordt het college van b&w opgeroepen om onderzoek te doen naar een ligplaats voor het schip in de Scheveningse haven.

motie Norderney

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 maart 2009 ter bespreking van het voorstel inzake vaststelling Verordening Scheveningen Haven 2008 (RV 37);

Constaterende dat

– de ontwikkeling van een Nationaal Popmuseum in de Scheveningse Tweede Haven onlangs een stap verder is gekomen;
– Scheveningen haven een belangrijke rol speelde bij de uitzendingen van Radio Veronica en andere zeepiraten;

Overwegende dat

– de betekenis van een Nationaal Popmuseum in de Scheveningse haven versterkt kan worden met de komst van de Norderney, het Veronicaschip;
– er particuliere initiatieven zijn om de Norderney aan te kopen en Scheveningen als thuishaven een gewenste mogelijkheid is;

Verzoekt het college te onderzoeken of een ligplaats van het Veronicaschip Norderney in de nabijheid van het Nationaal Popmuseum in de Scheveningse haven tot de mogelijkheden behoort en de gemeenteraad hierover te berichten.