Kwetsbare wijken krijgen geen prioriteit bij besteding Enecogeld

Van de 675 miljoen aan verkoopopbrengst Eneco gaat slechts 24% naar duurzaamheid en energietransitie. Verder is het Eneco-geld vooral politiek verdeeld zodat de wethouders van de verschillende coalitiepartijen ieder een aandeel krijgen. Want naast geld voor duurzaamheid en energietransitie gaat het geld naar mobiliteit, gebiedsontwikkeling, straatverlichting, sportverenigingen, ICT en sociale woningbouw.

De coalitie stelt met de besteding van het Enecogeld sociaal economische doelstellingen te kunnen realiseren, en Den Haag zo sterker uit de coronacrisis te kunnen helpen. Maar het voorstel dat de Haagse Stadspartij samen met de Islamdemocraten deed om dan ook daadwerkelijk extra prioriteit te geven aan investeringen in de kwetsbare wijken die door de crisis het hardst geraakt worden, werd door de coalitie van VVD-D66-GroenLinks-CDA-PvdA verworpen. 

De Haagse Stadspartij heeft tegen het bestedingsvoorstel voor de verkoopopbrengst van Eneco gestemd. Hieronder de inbreng van Joris Wijsmuller:

“Voorzitter, de verkoop van Eneco heeft met 675 miljoen meer geld opgebracht dan verwacht, maar uit duurzaamheidsoogpunt is en blijft blijft het een domme en kortzichtige stap waar de vorige gemeenteraad terecht nog tegen was. Want de belangrijkste partner voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid – dat is de partij die de monopoliepositie op het Haagse warmtenet in handen heeft – is nu in Japanse handen. Niet hier in Den Haag maar daar ergens in Japan wordt nu bepaald of wij kunnen inzetten op hernieuwbare lokale bronnen zoals geothermie, of dat er gesleept gaat worden met vieze fossiele warmte uit Rotterdam via de Leiding door het Midden. De wethouder zegt regie te willen voeren over de stedelijke energietransitie, maar zonder grip op het Haagse warmtenet is ze een tandeloze tijger. Hoe dit monopolie uitwerkt bleek vorige week nog bij de werkbespreking over de ontwikkeling van geothermie die volledig afhankelijk is van Eneco en voorlopig geen stap verder is gekomen.

Nu echter het geld al op de bankrekening van de gemeente staat, is het de vraag of de besteding van de verkoopopbrengst Eneco wel duurzaam is. 309 mln gaat naar duurzame mobiliteit, waarvan inmiddels al 162 mln is belegd voor nieuwe trams en no regret maatregelen voor OV Binckhorst. 122 mln gaat naar gebiedsontwikkeling, waarvan het college bv zodadelijk al 5,5 mln wil pompen in een tunnel voor een parkeergarage. Met duurzaamheid heeft deze besteding geen ene moer te maken. Hoe kan het dat dit college geld wil besteden aan iets wat zo niet duurzaam is als de auto??

160 mln – dat is slechts 24% van de verkoopopbrengst – gaat naar duurzaamheid en energietransitie, en de grote vraag is wat daar nu concreet mee gaat gebeuren. Wat zijn de plannen? Haar collega’s geven het geld al concreet uit, maar welke concrete plannen heeft de GroenLinks-wethouder voor duurzaamheid en energietransitie nu eigenlijk klaarliggen? En waarom mogen uw collega’s het geld wel in onrendendabele investeringen pompen, terwijl volgens het raadsvoorstel alleen de reserve duurzaamheid en energietransitie een revolverend karakter moet hebben? Hoe en wanneer gaat dit college nu eindelijk investeren in de energietransitie, of moeten we nu eerst nog wachten totdat er een nieuw revolverend fonds is opgetuigd waarvan de uitvoering uit handen wordt gegeven aan een externe fondsbeheerder?

Tot slot voorzitter: met het instellen van de reserves beoogt het college een investeringspakket te bieden waarmee we sociaal economische doelstellingen kunnen realiseren zodat de stad sterker uit de Coronacrisis kan komen. De voorgenomen verdeling van de Eneco-opbrengst was echter al voor de Coronacrisis in het coalitieakkoord afgesproken. Uit de Maatschappelijke Impactanalyse blijkt nu dat de wijken Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust, Morgenstond, Moerwijk, Duindorp, Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Groente- en Fruitmarkt en Laakkwartier/Spoorwijk door de cornoacrisis het zwaarst worden geraakt. Dus om sterker uit de Coronacriusis te komen zullen deze wijken bij de besteding van de verkoopopbrengst Eneco nu extra prioriteit moeten krijgen. Mijn collega van Islam Democraten zal zodadelijk mede namens de Haagse Stadspartij dan ook een amendement indienen om bij de investeringen deze wijken prioriteit te geven. Tot zover.”

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.