Site pictogram Haagse Stadspartij

Kantoorpuist in Park Sorghvliet van de baan

Op 16 juli 2021 wilde het college van B&W een vergunning afgeven voor het bouwen van een kantoorgebouw op het terrein bij het Catshuis in Park Sorghvliet. Dit bleek uit de beantwoording van vragen die we samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks hadden gesteld.

Op het laatste nippertje, tijdens de raadsvergadering van 15 juli, hebben we dit weten te voorkomen door samen met deze twee partijen een motie in te dienen die unaniem werd aangenomen. Wethouder Anne Mulder (VVD) probeerde dit uit alle macht te voorkomen. Volgens hem kon de vergunning niet geweigerd worden, omdat het plan zou passen binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Maar iedereen begreep dat dit onzin was. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, met het beschermde stadsgezicht, met de beschermde stedelijke groene hoofdstructuur en met de monumentenstatus van het Catshuis.

De Rijksoverheid was de initiatiefnemer van dit plan, omdat het vervangende huisvesting zoekt voor de kantoren van het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “De gemeenteraad heeft hier terecht een stokje voor gestoken. Er staan nog genoeg kantoren leeg en bovendien bouw je geen nieuw kantoor op zo’n beschermde plek. De Rijksoverheid dient het goede voorbeeld te geven en niet met dit soort onzalige plannen te komen die volledig in strijd zijn met haar eigen beleid”.

Inmiddels heeft ook staatssecretaris Knops definitief besloten om het plan in te trekken.

Mobiele versie afsluiten