Inrichting Grote Marktstraat

3 Jun 2008. Het college heeft ingestemd met het programma van eisen en het voorlopig ontwerp van architecte Lana du Croq voor de herinrichting van de Grote Marktstraat. De Haagse Stadspartij vreest dat in de hang naar prestige eenvoudige, maar essentiële zaken over het hoofd worden gezien.

 

De Grote Marktstraat is, naast centrale en goed bereikbare winkelstraat waar heel veel voetgangers komen, hoofdroute voor fietsverkeer en hulpdiensten. Het is dus geen exclusief voetgangersgebied, en zo moet je het dan ook niet inrichten. Van belang is dat de verschillende verkeersfuncties goed van elkaar gescheiden zijn, wat nu niet het geval is. De ervaring leert dat stoepranden en hoogteverschillen noodzakelijk zijn.

Omdat het een winkelstraat is, moet er een goed bevoorradingsregime zijn. Dit lijkt logisch, maar wordt vaak vergeten. Omdat het zowel hoofdroute als bestemming voor de fietser is, ligt het voor de hand dat er voldoende stallingen zijn, zowel betaald als gratis. Op dit moment is er een ernstig tekort aan fietsenstallingen, met als gevolg dat geparkeerde fietsen nu vaak in de weg staan.

De kwaliteit van de inrichting of de materiaalkeuze voor het ontwerp zijn veel minder belangrijk dan de collegeplannen nu doen voorkomen. Want of het nu zo blijft, of je gooit er miljoenen tegenaan, uiteindelijk gaat het om de vraag hoe je levendigheid organiseert. De tram had daar natuurlijk bovengronds een belangrijke rol in moeten blijven spelen. Nu is er in de avonduren weinig leven en toezicht. Om die reden zou het toevoegen van woningen geen overbodige luxe zijn. Maar in de huidige situatie moet je het voorlal zoeken in eenvoudige dingen als:
– Bankjes. Den Haag wil toch gastvrij zijn?
– Straatmuzikanten en demonstraties. Geen gezeur met vergunningen e.d..
– Koester de ijscomannen, stroopwafelverkopers, bloemen- en hopelijk krantenkiosken e.d..

Tot slot: wil je de Grote Marktstraat werkelijk aantrekkelijker maken, dan moet het afgelopen zijn met de dominantie van de Christelijke colporteurs die er altijd staan te blèren. En als er geen auto’s in de Grote Marktstraat mogen komen, dan mag die gele ‘god-save-us’ bus al helemaal niet.