HTM: laat reizigers niet in de kou staan!

Naar aanleiding van de vele klachten die  binnenkomen over uitval van Randstadrail 3 en 4 heeft raadslid Gerwin van Vulpen vandaag een vijftal schriftelijke vragen gesteld:

Inzake: Storingen RandstadRail 3 en 4

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 10 december 2014 een brief met daarin vijf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De afgelopen weken zijn door sein- en wisselstoringen HTM Randstadrail lijnen 3 en 4 regelmatig
uitgevallen. Voor reizigers die voor hun werk of studie afhankelijk zijn van Randstadrail lijnen 3 en 4 is dit heel vervelend. Zie de brief van een voormalige HTM-reiziger hieronder. Uit onderstaande brief blijkt ook dat de communicatie naar reizigers over uitval en vertraging nog steeds te wensen over laat.

“Brief van HTM-reiziger die voortaan de auto neemt:

L.S.,
De maat is voor mij vol. Na 7 jaar ergernis met Randstadrail heb ik vandaag besloten dat ik geen
gebruik meer maak van dit onbetrouwbare vervoermiddel. En dat terwijl ik aan RR een ideaal
vervoermiddel zou hebben. Station Leidsewallen bevindt zich op minder dan 5 minuten lopen van mijn
huis. Mijn werk bevindt zich op minder dan 5 minuten lopen van halte Van Speijkstraat van lijn 3. Ik
heb dus een directe verbinding. En ik heb een bloedhekel aan autorijden, omdat ik het stompzinnig
vind als dagelijks duizenden mensen hetzelfde traject tussen Zoetermeer en Den Haag met de auto
afleggen. Maar HTM RR dwingt mij tot dit besluit. Vanmorgen was het voor de verandering weer eens
een kapot voertuig dat het tramverkeer tussen Zoetermeer en Den Haag lamlegde. Op andere dagen
(en dat gebeurt helaas echt veel te vaak) zijn het wisselstoringen of seinstoringen, of vallen – vooral ’s ochtends, door bestuurders die zich hebben verslapen? – zomaar trams uit. En dat alles nog naast de ‘echte’ gevallen van overmacht, zoals ongelukken op het tramtraject. Ik sta voor de klas en kan om die reden niet te laat op mijn werk komen, anders staan er 30 kinderen te schreeuwen op de gang en vinden hun ouders terecht dat ze te weinig les krijgen. Daarom vertrek ik altijd al een half uur eerder dan nodig zou zijn, ca. 7.00 uur, zodat ik om ca. 7.40 uur op school ben, terwijl de lessen om 8.15 uur beginnen. Dat er wel eens vertraging is, kan ik namelijk best begrijpen. Maar het gemak, waarmee de HTM het de reizigers aandoet om meerdere keren per maand of zelfs per week, de reizigers niet adequaat en op tijd te vervoeren, is hemeltergend. Aan alle kanten straalt HTM een gebrek aan ambitie uit om een betrouwbare vervoerder van reizigers te zijn. Het wissel- en seinmateriaal is zo kapot, dat het op marktplaats aangeschaft moet zijn. Voertuigen zijn zo vaak kapot, dat adequaat preventief onderhoud bij HTM een onbekend begrip moet zijn. Adequate informatie wordt lang niet altijd gegeven. Voor een ritje van ca. 20 km betaal ik 3,92 (en dat 2x per dag!), voor die prijs mag ik echt véél meer kwaliteit verwachten. Maar de HTM laat slechts aan haar reizigers voelen: Jullie zijn er voor ons, wij zijn er niet voor jullie.
(En als de tram wel rijdt, staan er meteen 3 controleurs om je een om te checken of je ingecheckt hebt, wat een gênante vertoning.) Ik zou er niet rouwig om zijn als marktaanbieders van openbaar vervoer de klus van HTM gaan overnemen. Het kan alleen maar beter worden. Zo gauw een ander –
passagiersvriendelijk – bedrijf het vervoer tussen Zoetermeer en Den Haag overneemt, zal ik graag
weer van deze verbinding gebruik maken.
Met vriendelijke groet,
Marcel den Hollander”

Begin dit jaar heeft de HTM in de commissie Verkeer en vervoer en economische ontwikkeling (VVEZ)
van Stadsgewest Haaglanden beweerd dat zij de problemen onder controle had. In de commissie
VVEZ is op vragen uit Zoetermeer (vraag van heer Lobel) toegezegd dat “Haaglanden komt met een
rapportage” waarom de technische storingen niet te verklaren zijn. De storingen blijven daarna nog
aanhouden. En ook op dinsdag 9 december 2014 heeft de HTM op lijn 3 en 4 weer te kampen gehad
met vertragingen door wisselstoringen.

1. Is het college bekend met de aanhoudende overlast op RR lijnen 3 en 4 door storingen? Zo nee,
waarom niet?

Ja

2. Is het college met mij van mening dat alleen met een betrouwbare dienstverlening het aandeel OV in de mobiliteitsindex kan groeien?

Ja. Een betrouwbare dienstverlening is een belangrijk aspect. Uiteraard zijn er ook andere aspecten van invloed op het gebruik van openbaar vervoer, zoals de kwaliteit van materieel, haltevoorzieningen, toegankelijkheid, het gemak van overstappen, de doorstroming en de uitstraling van het openbaar vervoer als geheel.

3. Is het college bekend of Haaglanden de door het toenmalige DB en VVEZ voorzitter Smit
gevraagde rapportage heeft uitgebracht omtrent de technische storingen? Zo nee, waarom niet? En
zo ja, wordt in die rapportage een verklaring gegeven voor de storingen?

Een integrale rapportage is ons niet bekend. Navraag bij HTM en Haaglanden leerde dat naar
aanleiding van klachten de HTM een toelichting heeft gegeven in de raadscommissie van de gemeente
Zoetermeer. Ook geeft de HTM kwartaalrapportages over het aantal verstoringen.
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie VVEZ in februari 2014 heeft het stadsgewest
Haaglanden in een brief de HTM opgedragen om maatregelen te treffen en het aantal storingen te
verminderen. HTM rapporteert sindsdien regelmatig aan het Stadsgewest Haaglanden. Navraag
onzerzijds maakte duidelijk dat het aantal verstoringen is afgenomen, maar dat nog extra inspanningen
nodig blijven. Oorzaken voor verstoringen zijn storingen in wissels, maar ook het uitvallen van trams
of het onwel worden van een passagier. Als gewacht moet worden op hulpdiensten, kan dit ook een
forse verstoring opleveren. Binnen Den Haag gaat het verder ook wel om fout geparkeerde auto’s
langs het tramspoor die de tram blokkeren of laden & lossen wat te dicht langs het tramspoor
plaatsvindt en aanrijdingen. Ook achterstallig beheer en onderhoud van traminfrastructuur kan een
oorzaak zijn van verstoringen.

4. Wat denkt het college op korte termijn te kunnen ondernemen om de dienstverlening van de HTM weer op orde te krijgen?

Wij dringen er regelmatig bij het Stadsgewest Haaglanden op aan om de benodigde maatregelen te
nemen om de infrastructuur betrouwbaar te maken en te houden. Bij realisatieprojecten voor
traminfrastructuur werken wij intensief samen met HTM en het Stadsgewest Haaglanden om de
kwaliteit en betrouwbaarheid tegen redelijke kosten zo hoog mogelijk te laten zijn.

5. Is het college bereid om op korte termijn aan de HTM te vragen om vertragingen en storingen inzichtelijk aan reizigers te melden voor dat zij op pad gaan? Zodat men niet voor niets staat te wachten. Zo nee, waarom niet?

Ja. Navraag bij HTM leert het volgende. HTM werkt aan het verbeteren van de communicatie. Een
actueel informatiekanaal is de e-mailservice van HTM-actueel en Twitter. Bij verstoringen van de
dienstregeling gaat HTM met Info-actueel aan de reizigers en de trambestuurders dezelfde informatie
geven over de actuele omstandigheden en oorzaken. Verder kan HTM dankzij een technische
verbetering binnenkort op de halten via de dynamische reizigersinformatiepanelen (DRIS borden)
sneller informatie geven over verstoringen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen