In Den Haag Centraal van vorige week stond een heftig eerste verhaal ( van een serie van drie) over discriminatie in het Haagse uitgaansleven. De Haagse Stadspartij probeert dit probleem al jaren op te lossen. Zo werd eind 2022 onze motie voor een “Three Strikes Out” beleid aangenomen om gelegenheden waar drie keer sprake is geweest van racisme tijdelijk te sluiten. Ook werd onze motie om de trainingen van Safer Clubbing bij de Nachtvisie te integreren aangenomen. Helaas zien wij in praktijk nog te weinig gebeuren. Gezal Karabekir: “Het is schandalig dat een groot deel van de Haagse jeugd 2,3 of 4 keer moet nadenken voor ze uitgaan. Komen ze er wel in?”” . Fatima Faïd: “Dat je blijkbaar wit, cisgender en hetero moet zijn om niet bij de deur geweigerd te worden is schokkend”. Maar het eigenlijk nog erger dat de gemeente veel te weinig aandacht heeft voor dit probleem”. Zij vervolgt: “Dit is de leeftijd waarop jongeren hun vleugels uitslaan, de wereld intrekken en zichzelf ontdekken. En dan sta je opeens vanwege discriminatie voor een dichte deur… “.

We hebben naar aanleiding van dit artikel nieuwe vragen gesteld.

Schriftelijke vragen: Discriminatie in het Haagse uitgaansleven
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 27 juni 2024
Uit verschillende berichtgevingen blijkt dat discriminatie in het uitgaansleven een terugkerend probleem is. Onze fractie ontvangt nog altijd signalen van mensen die hiermee te maken krijgen. Een succesvolle handhavende aanpak lijkt vooralsnog uit te blijven.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd de volgende schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

1. Is het college op de hoogte van het artikel ‘Verkeerde Kleur? Geweigerd aan de Deur’ van Den Haag Centraal (27 juni 2024) en eerdere signalen ( zie artikel Omroep West) van discriminatie in het uitgaansleven?

2. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van deze publicaties?

3. Kan het college de interne correspondentie en de inhoud daarvan, waarin erkend wordt dat discriminatie een wezenlijk probleem is, met de raad delen?

4. Kan het college aangeven hoeveel horecaondernemingen in de afgelopen vijf jaar een waarschuwing hebben ontvangen naar aanleiding van discriminatiemeldingen?

5. In december 2022 is een motie van de Haagse Stadspartij (RIS314243) aangenomen, waarbij na drie meldingen van discriminatie die als terecht worden bevonden, de ondernemersvergunning tijdelijk wordt opgeschort (RIS314243). Bij hoeveel horecaondernemingen is deze regeling toegepast en de ondernemersvergunning tijdelijk opgeschort?

Volgens de afdoening van deze motie (RIS314243) zou de burgemeester de politie en het Openbaar Ministerie vragen extra alert te zijn en met klem verzoeken om meldingen van discriminatie te registreren en waarnemingen van discriminatie in alle gevallen te rapporteren bij de gemeente. (“Dit is noodzakelijk om meldingen te laten leiden tot officiële waarschuwingen die optellen naar een sluiting van bepaalde en uiteindelijk onbepaalde tijd.”)

6. Hebben deze gesprekken al plaatsgevonden? Zo ja, kan het college de gemaakte afspraken en de stand van zaken hierover delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

7. Hoeveel waarnemingen van discriminatie heeft het OM sinds begin 2023 gerapporteerd aan de gemeente?

8. Heeft het college specifieke acties ondernomen tegen horecagelegenheden die vaker in verband worden gebracht met discriminatie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen over ‘Racisme in het uitgaansleven’ (RIS312171) blijkt dat het college eind 2022, in samenwerking met de uitbaters van de uitgaansgelegenheden, een onderzoek zal uitvoeren naar discriminatie en racisme (meerjarige en sectorale praktijktesten naar discriminatie binnen verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder de horeca).

9. Klopt het dat dit onderzoek eind 2022 niet is uitgevoerd vanwege “uitval en wisseling van personeel”? Waarom werd de raad hiervan niet op de hoogte gesteld?

10. Ten aanzien van een verbetering van de handhaving op en sanctionering van discriminatie, is het college voornemens om de mystery guest onderzoeken zo snel mogelijk (uiterlijk Q3) op gang te krijgen en de raad hierover te informeren?

Wat betreft safer clubbing (Motie van ons! RIS313396) werkt het college samen met stichting Sex Matters en de nachtburgemeester om de training safer clubbing bij horecaondernemingen in de stad onder de aandacht te brengen en aan te bieden. Een aantal toonaangevende organisaties waaronder De Grote Markt, PIP en O’Casey’s hebben de training safer clubbing van Sex Matters inmiddels gevolgd.Volgens de beantwoording van het college (RIS312171) zouden in 2022 nog 15 trainingen volgen.

11. Kan het college met de raad delen welke horecaondernemingen de training in 2022, 2023 en 2024 gevolgd hebben?

12. En zijn er plannen om dit initiatief (training safer clubbing) verder uit te breiden gezien de aanhoudende problematiek?

13. Kan het college aangeven hoe het zit met de meldingsbereidheid van discriminatie, en specifiek racisme, in het uitgaansleven? Welke stappen worden genomen om deze meldingsbereidheid te verhogen, gezien de dalende trend in meldingen?

14. Aangezien een dalende trend in meldingen niet noodzakelijk betekent dat er minder problemen zijn, erkent het college dat regelmatige mystery guest onderzoeken essentieel zijn om een volledig beeld te krijgen van de situatie?

15. Wat doet het college om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van meldpunten voor discriminatie te vergroten, gezien dat slachtoffers vaak niet op de hoogte zijn van deze meldpunten?

16. Is het college op de hoogte van de trend dat jongeren de voorkeur geven aan het uitgaansleven in steden zoals Rotterdam en Amsterdam vanwege de tolerantere houding daar? Worden er stappen ondernomen om het imago van het Haagse uitgaansleven te verbeteren en toleranter te maken?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Petitie: 

Kappen met racisme in de horeca

72% van de jongeren in Den Haag heeft meer dan één culturele achtergrond. Het is tijd dat de horeca daar rekening mee houdt. De afgelopen weken verschijnen er op sociale media veel berichten over jongeren die niet welkom zijn in verschillende horecatenten in Den Haag. Elke keer volgt weer een ander smoesje. Verkeerde schoenen, verkeerde instelling, teveel mensen binnen, etc. Ook zijn er klachten over hoe er wordt omgegaan met meldingen over ( seksueel) overschrijdend gedrag. Zo is een deel van de horeca geen veilige plek voor vrouwen, jongeren van kleur of voor de LHBTQ+ gemeenschap. Dit moet anders!

Teken deze petitie en laat de Haagse Horeca en de gemeente zien dat dit onacceptabel is!

Zie: https://haagsestadspartij.nl/kappuh-met-racisme-en-onveiligheid-in-de-haagse-horeca/