Haagse Stadspartij zet vraagtekens bij afsluiting Grote Marktstraat voor fietsers als ‘corona-maatregel’

Rond de kerst eind vorig jaar is de Grote Marktstraat – de drukste fietsroute van Den Haag – tijdelijk voor fietsers afgesloten. Het betrof toen een proef om winkelend publiek tijdens de feestdagen alle ruimte te bieden. De wethouder beloofde in januari om een evaluatie over de effecten voor het fietsverkeer naar de raad te sturen. Afgelopen vrijdag kondigde het college nieuwe ‘crowd-control’ maatregelen aan vanwege Corona. Een van die maatregelen betrof het opnieuw afsluiten van de Grote Marktstraat voor het fietsverkeer tijdens het Pinksterweekeinde. Na afloop van het Pinksterweekend wordt bezien of deze maatregel het gewenste effect heeft gehad, terwijl de raad de eerder toegezegde evaluatie van de afsluiting rond de kerst 5 maanden later nog altijd niet heeft gezien.

De Haagse Stadspartij zet grote vraagtekens bij de ratio achter deze maatregel. Grote getalen fietsers moesten nu uitwijken naar de drukke smalle Gedempte Gracht waar de ruimte ontbreekt om anderhalve meter aan te houden. In de veel smallere Spuistraat zijn geen maatregelen getroffen, terwijl daar de ruimte om afstand te houden veel kleiner is dan in de Grote Markstraat inclusief de fietsers.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil van het college weten hoe zij bepaalt of deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad en mogelijk worden herhaald of verlengd. “Fietsen in tijden van corona moet juist worden bevorderd. Corona mag niet misbruikt worden om andere agenda’s door te voeren ten koste van de fietsers.”​

Schriftelijke vragen: Fietsen in tijden van corona?
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Datum: 2 juni 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Rond de kerst eind vorig jaar is de Grote Marktstraat – de drukste fietsroute van Den Haag – tijdelijk voor fietsers afgesloten. Het betrof hier een proef met een evaluatie over de effecten voor het fietsverkeer die naar de raad zou worden gestuurd. Afgelopen weekeinde is vanwege Pinksteren, de zon en corona de Grote Marktstraat opnieuw voor het fietsverkeer afgesloten, maar de eerder toegezegde evaluatie heeft de raad 5 maanden later nog altijd niet gezien.
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stel ik de volgende vragen.

1. Hoe zijn Hagenaars van de maatregel van het afsluiten van de Grote Marktstraat op de hoogte gesteld anders dan in het AD van zaterdag toen de maatregel al van kracht was?

Voorafgaand aan de afsluiting is informatie verspreid via een persbericht, welke is overgenomen door diverse lokale media12, een nieuwsbericht op de gemeentelijke website en berichten op Facebook en Twitter.

2. Waar waren de aangekondigde omleidingsborden behalve het bord “verkeer gestremd”?

Bij aankomst vanaf de Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Spui en Kalvermarkt stonden borden waarop de afsluiting werd aangekondigd met verwijzingen naar omleidingen via de Lutherse Burgwal en Amsterdamse Veerkade. In aanvulling op de bebording zijn verkeersregelaars ingezet om fietsers te woord te staan en te verwijzen.

3. Niet alle fietsers in de Grote Marktstraat komen voor de winkels maar moeten de Grote Markstraat kruisen op hun route zoals bij de Raamstraat. Waarom mogen fietsers de Grote Marktstraat niet oversteken met de fiets aan de hand op de kruisingen?

Het doel was het creëren van ruimte voor voetgangers. Een fietser die loopt met de fiets aan de hand neemt meer ruimte in dan een fietser die fietst. Om die reden werd fietsers met de fiets aan de hand verzocht een andere route te kiezen.

1 Den Haag FM: https://denhaagfm.nl/2020/05/29/grote-marktstraat-fietsvrij-strandcoaches-en-coronacirkels-tijdens-pinksterweekend/
2 Omroep West: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4051655/Zonnig-pinksterweekend-Grote-Marktstraat-fietsvrij-en-maatregelen-vanandere-kustgemeenten

4. Waarom heeft het college de toegezegde evaluatie van de afsluiting rond de kerst nog altijd niet naar de raad gezonden?

De evaluatie is vorige week naar uw raad opgestuurd (RIS305671).

5. Hoe bepaalt het college of deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad en mogelijk worden herhaald of verlengd? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en wat is het door het college beoogde effect van deze maatregel?

Zie de evaluatie van de afsluiting van de Grote Marktstraat rond de kerst.

6. Waarom denkt het college dat het weren van fietsers uit de Grote Marktstraat de riscio’s op corona vermindert?

Het doel was het creëren van ruimte voor voetgangers en zo de anderhalve meter afstand tot anderen beter te kunnen garanderen. 

7. Is het college met mij van mening dat fietsend door de buitenlucht de kans op overbrengen van het virus uiterst gering is? Is het alternatief – rijden met grote aantallen fietsers over andere, nog smallere routes zoals de Gedempte Gracht – dan niet nog onveiliger? Zo nee, waarom niet?

Het is niet aan het college om uitspraken te doen over het genoemde risico op besmetting en daarmee ook niet over de gemaakte vergelijking. 

8. Wanneer de brede Grote Marktstraat niet ruim genoeg is om afstand van elkaar te houden met fietsers erbij, is dan de Spuistraat (die nog drukker bezocht wordt maar veel smaller is dan de Grote Markstraat) niet een groter risico?

Nee. Deze twee locaties zijn wanneer het gaat om publieksstromen niet vergelijkbaar. 

9. Is het college met mij van mening dat maatregelen die worden genomen in deze tijd van corona ook echt dat doel moeten dienen? Zo nee, waarom niet?

Het college verstaat vraag 9 zo dat bij crowd management maatregelen binnen de aanpak van de coronacrisis, het doel en de middel in overeenstemming met elkaar dienen te zijn. Het college kan dat volmondig beamen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i., de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen

 

1 Response

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.