Haagse Stadspartij vraagt om opschorting van kapvergunningen Toussaintkade

Afgelopen donderdag heeft de raad vrijwel unaniem een motie aangenomen die de regels rond bomenkap in Den Haag transparanter moet maken. Na afloop van de raad liet de wethouder weten de gang van zaken rond de bomenkap op het Tournooiveld als een nuttige oefening in transparantie te zien. De volgende dag kwamen we erachter dat daar nog wat meer oefening voor nodig is, want de kapvergunningen voor de linden aan de Toussaintkade en de kastanjes aan de Veenkade werden al verstrekt voordat het toegezegde onderzoek naar de raad gestuurd was. Geen toonbeeld van transparantie. Inmiddels heeft de raad besloten om de bomenkap aan de Toussaintkade op 15 april op de agenda van de commissie leefomgeving te zetten. De Haagse Stadspartij wil het onderzoek van het Waterschap en Monumentenzorg graag bij dat debat betrekken, zodat duidelijk wordt welke afweging gemaakt is.

“Is alles wel uit de kast gehaald om de bomen te behouden?” vraagt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij zich af. Bij een rondvraag in de commissie heeft Van Vulpen de wethouder vanochtend gevraagd of hij bereid is om de verleende kapvergunningen drie weken op te schorten en opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan. Omdat tijdens het broedseizoen tot 15 juli niet gekapt mag worden vindt de wethouder opschorten niet nodig. Wel gaat hij snel met de bewoners in gesprek.

1 Response