Site pictogram Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij tegen bomenkap Vroondaal Zuid

Vroondaal

De Haagse Stadspartij wil geen massale boomkap in de groene wijk Vroondaal. Een nieuwe villawijk, in de groene buffer aan zuid-westkant van Den Haag (richting Westland). Voor mogelijke bouwplannen van fase 1 van Vroondaal Zuid moeten maar liefst negentachtig bomen gekapt worden.Toen de ontwikkeling deze luxe villawijk door de vastgoedcrisis vastliep, zijn de bouwplannen naar beneden bijgesteld. Hierdoor zijn nu twee-onder-een-kapwoningen op kleinere kavels binnen fase 1 van Vroondaal Zuid mogelijk. Maar de belangstelling voor de woningen is nog steeds niet groot. “Is het kappen van maar liefst 89 bomen dan niet op z’n zachtst gezegd voorbarig? Hartstikke zonde van het groene karakter van Vroondaal! Ik vraag me af of toekomstige bewoners wel op een kale vlakte willen wonen”, aldus Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij. “Laten we tot het uiterste gaan om de bomen zoveel mogelijk te behouden, omwille van natuur en milieu en een gezond leefklimaat in de stad.” Op 18 november 2014 heeft Gerwin van Vulpen heeft het college hierover de volgende vragen gesteld:

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van negenentachtig bomen (stamomtrek 31cm-251cm) ter hoogte van Madepolderweg in verband met Vroondaal Zuid, Fase 1. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college op de hoogte van de grootschalige bomenkap op Vroondaal?

2. Kan het college aangeven of de bomen gekapt gaan worden voor concrete, grootschalige bouwplannen waarvoor de werkzaamheden binnen een jaar starten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met mij van mening dat Vroondaal haar aantrekkingskracht voor een belangrijk deel dankt aan haar groene karakter?

4. Is het college bereid te wachten met bomenkap totdat de bouwplannen, per deel of kavel, concreet zijn en er aantoonbaar sprake is van aanvang van de werkzaamheden binnen een jaar? En de overige bomen zo lang mogelijk te laten staan? Zo nee, waarom niet?

Mobiele versie afsluiten