Site pictogram Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij steunt vreedzame studentenprotesten

De Haagse Stadspartij is solidair met de vreedzame studentendemonstraties over het hele land. Ze staan daarmee in een traditie van studenten die opkomen voor vrede, rechten en gelijkheid. De studenten maken zich – terecht – hart voor het verbreken van de banden met een staat die zich schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten, internationaal recht en oorlogsrecht. Een staat die inmiddels al bijna heel Gaza met de grond gelijk heeft gemaakt. We kunnen niet blijven wegkijken, doen alsof onze neus bloed. Wij dienden daarom eerder al een motie in bij de Haagse gemeenteraad met de oproep tot een permanent staak het vuren te komen

Het is niet voldoende alleen maar te zeggen dat men het demonstratierecht moet respecteren en studenten moet faciliteren. Dit moment vraagt ook om een luid en krachtig oordeel. Waar sta je als partij?

De bezetting van het Wijnhavengebouw en de steun-demonstraties hadden niet alleen het doel om “als ventiel te dienen” zoals Groenlinks het beschrijft. Het gaat ook niet om het “willen oproepen tot een bijdragen aan een oplossing” zoals de Partij van de Dieren het noemt. De eisen van de studenten zijn helder. De Universiteit Leiden kan en mag geen zaken doen met een apartheidsstaat die internationaal recht en mensenrechten met de voeten treedt. De status quo, het doorgaan op dezelfde weg, het even wegkijken als het ongemakkelijk wordt. Juist daartegen zijn de studenten opgestaan.

Wij staan achter de studenten!

Over de academische boycot:

Israëlische universiteiten zijn belangrijke, gewillige en hardnekkige medeplichtigen aan het Israëlische regime van bezetting, nederzettingen-kolonialisme en apartheid.

Ze zijn betrokken bij het ontwikkelen van wapensystemen en militaire doctrines die zijn ingezet bij recente Israëlische oorlogsmisdaden in Libanon en Gaza, het rechtvaardigen van de voortdurende kolonisatie van Palestijns land, het rationaliseren van geleidelijke etnische zuiveringen van inheemse Palestijnen, het bieden van morele rechtvaardiging voor buitengerechtelijke executies, het systematisch discrimineren van “niet-Joodse” studenten, en andere impliciete en expliciete schendingen van mensenrechten en internationaal recht.

Om een einde te maken aan deze medeplichtigheid aan Israëlische schendingen van internationaal recht, heeft de Palestijnse civil society opgeroepen tot een academische boycot van medeplichtige Israëlische academische instellingen. Door te weigeren onderdrukking te normaliseren, ondersteunen vele academische verenigingen, studentenraden en vakbonden, evenals duizenden internationale academici, nu de academische boycot van Israël.

Wil je meer weten over de academische boycot? https://bdsmovement.net/academic-boycott

Mobiele versie afsluiten