Haagse Stadspartij: ‘Pak wateroverlast in de stad snel aan’

In een groot aantal Haagse wijken – o.a. Vogelwijk, Bomenbuurt, Benoordehout, Centrum – is er in toenemende mate sprake van wateroverlast. Vooral in periodes van hevige regenval, in onze stad geen uitzondering, lopen kelders en tunnels vol en staan straten blank. Als het aan de Haagse Stadspartij ligt wordt de waterlast serieus en structureel aangepakt.

Raadslid Gerwin van Vulpen gaat de komende begroting er voor pleiten dat er geld wordt vrijgemaakt en dat er actie wordt ondernomen om de wateroverlast in onze stad zo spoedig mogelijk aan te pakken. Mogelijke oplossingen voor de berging van het overtollige water zijn de aanplant van meer grote bomen (bomen met een grotere omtrek dan de bomen die momenteel teruggeplaatst worden na het kappen) en groen. Een andere oplossing is het aanleggen van meer waterreservoirs en waterpleinen (een verdiept plein waar regenwater vanuit de omgeving naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden) in de stad.

Raadslid Gerwin van Vulpen: ‘Wateroverlast in onze stad is geen probleem dat zichzelf oplost. Dit vraagt om een structurele aanpak en een serieus bedrag om de toenemende wateroverlast blijvend aan te pakken.’

2 Responses
 1. M Bruel

  Helemaal mee eens, meer bomen planten helpt echt hier tegen. Den Haag is gekozen als groenste stad. Laten ze dit dan ook waarmaken.
  De idiote plannen van het college waarbij ook weer bomen wegmoeten voor huizenbouw in mijn buurt ( Wings) is hier een voorbeeld van.
  Toch schrijft uw fractievoorzitter mij niet tegen deze bouw te zijn, als het in overleg gaat met bewoners. Tegenstrijdig voor uw groene partij. Woon nog maar 3 maanden hier, ben gewezen op uw partij, maar lees toch veel tegenstrijdigheden.
  M Bruel

 2. Gerwin van Vulpen

  De stad groeit daarvoor zullen woningen gebouwd moeten worden. De bouwplannen mogen niet ten koste van stedelijke groene hoofdstructuur gaan. Die moet behouden blijven en waar mogelijk verbeterd worden. Daarnaast willen wij als Haagse Stadspartij dat ook de omvang van het groenareaal meegroeit.