Haagse Stadspartij geeft transparante begroting aan de stad

De Haagse Stadspartij wil de betrokkenheid van de stad bij de gemeentelijke cijfers vergroten door inzichtelijker te maken welke bedragen de gemeente waaraan uitgeeft. Bij de behandeling van de begroting 2015 hebben alle coalitiepartijen én het college enthousiast dit voorstel van de Haagse Stadspartij omarmd.

Als de gegevens waarop begrotingen en jaarrekeningen in ruwe vorm digitaal doorklikbaar worden gemaakt en via internet te benaderen zijn, kan de betrokkenheid van mensen worden vergroot, aldus de HSP. Raadslid Joeri Oudshoorn: “Zo weten actieve bewoners beter wat de gemeente doet en hoeveel dat kost. Zo kunnen zij meer invloed uitoefenen op de politiek. De gemeente kan daarnaast van hun kennis gebruik maken om nog betere keuzes te maken.”
Het college heeft ook toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het visualiseren, digitaliseren en specificeren van de begroting en jaarrekening in een steeds meer toegankelijke vorm.

Burgerbegroting
Naast een inzichtelijke begroting, gaat het college onderzoek doen naar mogelijkheden groepen burgers meer invloed te geven op (delen van) de begroting. Bij dat onderzoek wordt betrokken welke burgers invloed uitoefenen, hoe die burgers representatief zijn voor een grotere groep en hoe zij het algemeen belang meewegen.
Fractievoorzitter Peter Bos: “Een verandering naar een open bestuurscultuur vraagt tijd, maar dit is weer een mooie stap die aantoont hoe belangrijk het is dat de Haagse Stadspartij nu bestuursverantwoordelijkheid draagt”.