Haagse Stadspartij: “Decathlon niet naar Forepark”

De gemeenteraad van Den Haag heeft in meerderheid aangegeven dat sportwinkel Decathlon welkom is op het bedrijventerrein Forepark. Dit bleek uit de vaststelling van het bestemmingsplan Forepark-Rhone door de raad op 24 maart 2016. De Haagse Stadspartij stemde tegen dit plan. Een reconstructie.

Door Peter Bos, Fractievoorzitter Haagse Stadspartij

De raadscommissie Ruimte vergaderde op 9 maart 2016 over het bestemmingsplan Forepark-Rhone. Het ging om een postzegelbestemmingsplan om de vestiging van de Franse sportartikelenketen Decathlon mogelijk te maken. Het plan heeft al een lange voorgeschiedenis. In december 2012 is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de verkoop en ontwikkeling van een kavel grond die eigendom is van de gemeente Den Haag. De toenmalige wethouder Norder meldde de raad dat op 10 juni 2013 de aanbesteding was gewonnen door Nieuw Rhone v.o.f. Het concept van Nieuw Rhone ‘100% Energie’ is een integraal sportleisure-concept. Essentieel onderdeel van dit concept is de vestiging van een Decathlon conceptstore.

Het plan past echter niet in het geldende bestemmingsplan zodat een ontheffing werd aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in 2015 besloten om geen ontheffing te verlenen, omdat de vestiging van Decathlon niet past in het detailhandelsbeleid om de bestaande winkelkernen te beschermen. Daarover loopt nu een beroepsprocedure bij de Raad van State en het Europees Hof waarvan de uitkomst nog lang kan duren. Deze procedure wordt echter niet afgewacht en gekozen is om met een nieuw bestemmingsplan de ontwikkeling toch door te zetten. De provincie Zuid Holland heeft echter aangekondigd om straks ook door dit bestemmingsplan een streep te gaan zetten.

Ik heb in de discussie namens de Haagse Stadspartij het volgende naar voren gebracht:

“Het gaat om Decathlon, een Franse sportwinkelketen. Duidelijk is dat de provincie Zuid Holland het niet wil, omdat het in strijd zou zijn met hun detailhandelsbeleid. Ik snap de provincie heel goed en heb begrip voor de verantwoordelijkheid die zij hebben genomen in deze zaak. De argumenten van de provincie deel ik. De bestaande winkelcentra moeten beschermd worden en niet worden leeggezogen door dit soort ontwikkelingen. Er is al veel winkelleegstand, en die neemt alleen maar toe, we gaan op sommige plekken al richting de 30%. Kijk naar V&D, Aktiesport en Perry Sport en kijk naar de Leyweg, naar Megastores en de binnenstad, de situatie loopt echt uit de hand. (..)

Al met al wijst de Haagse Stadspartij de komst van Decathlon af. Het gaat ten koste van onze bestaande winkelcentra, die het al verschrikkelijk moeilijk hebben. Kijk ook naar de vele zienswijzen van omliggende centra die in het geweer zijn gekomen. Dit soort snelweglocaties past ook totaal niet in ons verkeersbeleid, want het zal extra autoverkeer aantrekken met alle gevolgen van dien. We zien dat Decathlon in Rotterdam kiest voor een megawinkel op de Coolsingel ipv in de periferie. Laten wij ook ons poot stijf houden in het belang van levendige stadscentra. Laten we voorkomen dat straks ook de grote supermarkten, Mediamarkt, Toys XL etc. wegtrekken uit de stadscentra. Ook economisch is het niet slim. Vestiging in winkelcentra leidt tot combinatiebezoek aan andere winkels en is goed voor de concurrentie. Zet je zo’n winkel op een solitaire locatie dan heeft de consument geen keus.”

Tijdens de commissiebehandeling bleek dat Decathlon een vestiging gaat openen in het pand van V&D in de Grote Markstraat. Toch wil men ook een vestiging in het Forepark. Peter Bos: “De vestiging in de Grote Marktstraat is winst, maar Forepark blijft voor mijn fractie de verkeerde plek voor dit soort detailhandel.” Tijdens de behandeling in de raad stemde de Haagse Stadspartij tegen het voorstel. Voor het plan stemden VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, Islam Democraten, Groep v.d. Helm en Partij van de Eenheid.