Haagse Stadspartij: “Bouw meer betaalbare woningen in Scheveningen”

De Haagse Stadspartij heeft in de gemeenteraad van 20 mei een motie ingediend om in een bouwplan voor de Zeesluisweg vlakbij Scheveningen Haven voldoende sociale woningen op te nemen. In het plan komen 120 nieuwe woningen, waarvan slechts 15% sociale huur. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, vindt dit veel te weinig.

Peter Bos: “Op het Norfolkterrein, bij het Noordelijk Havenhoofd en bij de vuurtoren komt veel nieuwbouw, maar dat is voor de gewone Scheveninger onbetaalbaar. De afspraak is om overal in de stad minimaal 30% sociaal te bouwen, ook in Scheveningen. Met dit nieuwe plan voor de Zeesluisweg wil het college opnieuw afwijken van deze eis. Slechts 15% is betaalbare huur, de rest wordt duurder. En zelfs die 15% is niet hard, maar slechts een verwachting. Dat moeten we niet accepteren.”

De motie haalde het helaas niet.

Motie: Zeesluisweg 30% sociaal
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021, ter bespreking van “Brief wethouder van Financiën en Stadsontwikkeling met nadere informatie over aanvraag Zeesluisweg 44 t/m 76 i.h.k.v de Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS308009)”.

Constaterende, dat:

  • Het plan vanaf de 1e verdieping 105 woningen betreft, waarvan de verwachting is ongeveer:

– ca 15% sociale huur,

– ca 50% midden huur,

– ca 35% dure huur;

  • Op de begane grond 8 straatwoningen en 8 tuinwoningen in het lage middenhuursegment komen;
  • Hier geen harde afspraken over zijn gemaakt;
  • Het plan op diverse punten afwijkt van het bestemmingsplan, waardoor het college beleidsvrijheid heeft om afwijkingen wel of niet toe te staan.

Overwegende, dat:

  • Er met dit plan sprake is van een grote verdichting t.o.v. de bestaande situatie;
  • Bij de herontwikkeling van het Norfolkterrein en het Noordelijk Havenhoofd het percentage sociale woningbouw naar beneden is bijgesteld van 30% naar 20%;
  • De sociale huurwoningen die hierdoor verloren zijn gegaan gecompenseerd zouden worden binnen het masterplan Scheveningen-Kust, zodat voor geheel Scheveningen nog steeds 30% sociale huur wordt gerealiseerd (RIS151113);
  • Er in Scheveningen veel behoefte is aan betaalbare sociale woningen.

Verzoekt het college:

  • De afspraken over het woningbouwprogramma voor de Zeesluisweg 44 t/m 76 vast te leggen met de ontwikkelaar en daarbij vast te houden aan de eis van de Woonagenda en de Nota van Uitgangspunten Planontwikkeling Scheveningen-Havens om minimaal 30% sociaal te bouwen in geheel Scheveningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.