Haagse Stadspartij blij met aandacht voor ‘geneuzel’

Vandaag heeft de Haagse Rekenkamer de alarmerende bevindingen van haar onderzoek naar verbonden partijen gepubliceerd. Verbonden partijen zijn een verregaande vorm van samenwerking tussen de gemeente en andere overheidsorganisaties en/of private partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Voorbeelden van verbonden partijen zijn Eneco, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, villawijk Vroondaal en het inkoopbureau voor de jeugdzorg.

De conclusies van de Rekenkamer zijn zorgwekkend: de raad en het college sturen onvoldoende op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen. Vooral de raad stuurt nauwelijks op verbonden partijen. Daardoor wordt de democratische controle op de toch al op afstand staande partijen niet waargemaakt. Een ander punt van zorg is de rolvermenging tussen het belang van de gemeente en het belang van de verbonden partij. De Haagse Stadspartij geeft al langer aan dat er onvoldoende aandacht is voor de sturing op verbonden partijen, en de consequenties hiervan op de langere termijn, maar vond tot dusver helaas nog weinig gehoor bij de rest van de raad. Raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij hoopt dat er vanaf nu in het IJspaleis meer aandacht komt voor de sturing op verbonden partijen.

De Haagse Stadspartij voelt zich door het onderzoek van de Rekenkamer gesterkt om zich in te blijven zetten op een goede en democratische sturing op de doelstellingen en de beheersbaarheid van de verbonden partijen. Oudshoorn: “Het wordt tijd dat de raad de saaie en juridische stukken over verbonden partijen de aandacht geeft die het verdient. Te vaak wordt dit afgedaan als technisch geneuzel of wordt de tijdsinspanning niet geleverd die nodig is voor het begrijpen van de structuren, belangen en risico’s. Aan de afspraken die daar gemaakt worden kunnen grote maatschappelijke gevolgen en tientallen miljoenen euro’s aan risico’s verbonden zijn. Als het eenmaal mis gaat is de raad, te laat, ineens wel geïnteresseerd. Er is dus echt een cultuurverandering nodig”.

Oudshoorn is blij dat het college een aantal fundamentele problemen met verbonden partijen gaat aanpakken. “Maar daarmee zijn we er nog niet. Democratische sturing op verbonden partijen zal continue aandacht blijven vragen van de raad”, aldus Oudshoorn.

Het rekenkamer onderzoek naar verbonden partijen is hier te vinden: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Voorstel-van-de-rekenkamer-inzake-rekenkameronderzoek-Verbonden-Partijen-Den-Haag.htm