Groot Hertoginnelaan wordt versmald

De Groot Hertoginnelaan verliest twee rijstroken. De Haagse gemeenteraad stemde vorige week in met een burgerinitiatief voor meer veiligheid en leefbaarheid in de laan.

 

Bewoners hebben met succes een voorstel ingediend om daar de 4 rijbanen terug te brengen tot 2 rijbanen, bomen meer naar het midden van de weg te verplaatsen, en vrijliggende fietspaden aan te leggen zodat de Groot Hertoginnelaan veiliger wordt en meer kwaliteit krijgt die past bij de historische allure van de laan. Voor de herinrichting van het eerste deel (carnegielaan-waldeck piermontkade) is al geld gevonden. Het enige wat er nog ontbrak was uitzicht op geld en daarmee zekerheid om ook het tweede deel (waldeck pyrmontkade-valkenboslaan) uit te voeren. Dat wordt nu dankzij een motie van de Haagse Stadspartij geregeld.

Motie uitvoering herinrichting Groot Hertoginnelaan

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen ter bespreking van het
burgerinitiatief herinrichting Groot Hertoginnelaan (rv 115);

Constaterende dat

– de mogelijkheden worden gecreëerd voor herinrichting van de Groot
Hertoginnelaan tussen Carnegielaan en Waldeck Pyrmontkade, inclusief aanleg van
vrijliggende fietspaden;

– er nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de aanleg van
vrijliggende fietspaden op het gedeelte tussen Waldeck Pyrmontkade en de Laan van
Meerdervoort;

Van mening dat het wenselijk is dat de gehele Groot Hertoginnelaan met dezelfde
kwaliteit wordt heringericht inclusief vrijliggende fietspaden;

Verzoekt het college binnen de bestaande programma’s voor onder meer fietsprojecten
de financiële middelen te zoeken die het mogelijk maken in de gehele Groot
Hertoginnelaan de aanleg van de vrijliggende fietspaden te realiseren en hiertoe met
voorstellen te komen.

Joris Wijsmuller Joost Sneller
Heleen Weening

Haagse Stadspartij D66
GroenLinks

Groot Hertoginnelaan wordt tweebaans
(Den Haag Centraal, 22 okt 2010)

De Groot Hertoginnelaan verliest twee rijstroken. De Haagse gemeenteraad
stemde vorige week in met een burgerinitiatief voor meer veiligheid en
leefbaarheid in de laan. De werkgroep Herinrichting Groot Hertoginnelaan
bedacht een plan om de straat mooier en veiliger te maken. De bomen voor
de huizen zouden naar het midden van de weg moeten, om zo het oude
karakter van de (groene) laan terug te brengen. Er moeten daarnaast
veilige stoepen komen en ruimte voor de fiets. De Haagse Stadspartij
diende met D66 en GroenLinks een motie in voor de aanleg van vrijliggende
fietspaden in de hele Groot Hertoginnelaan en kreeg steun van een
meerderheid van de raad. Wethouder Smit (verkeer) wil het voorstel
uitvoeren, maar gaat eerst kijken of dat geen problemen oplevert voor de
verkeersdoorstroming in het smalste deel.