Site pictogram Haagse Stadspartij

Gevaarlijke honden lopen los in Den Haag Zuidwest

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Op 15-6-2024 verscheen op de site Dumpert een filmpje waarop te zien is dat iemand zijn vechthonden zonder lijn en muilkorf in de omgeving van de Melis Stokelaan / Aagje Dekenlaan uitlaat. In het filmpje is te zien dat verschillende jongeren op auto’s geklommen zijn om zichzelf te beschermen (het filmpje is inmiddels verwijderd).

Fatima Faïd: “het is schandalig dat jongeren in onze stad hun leven niet veilig zijn in hun eigen woonomgeving omdat iemand expres zijn hoogrisico honden laat loslopen”.  We willen weten wat de gemeente doet of kan doen om dit soort eigenaren aan te pakken!

Schriftelijke vragen: Gevaarlijke honden lopen los in Den Haag Zuidwest

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 24-6-2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 15-6-2024 is er een filmpje op de site Dumpert geplaatst waarop te zien is dat iemand zijn vechthonden zonder lijn en muilkorf in de omgeving van de Melis Stokelaan / Aagje Dekenlaan uitlaat. In het filmpje is te zien dat verschillende jongeren op auto’s geklommen zijn om zichzelf te beschermen (het filmpje is inmiddels verwijderd).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen:

 1. Kent het college het bovengenoemde filmpje?
 2. Kan het college aangeven wat het losloopbeleid is met betrekking tot hoogrisico honden?
 3. Is het niet aanlijnen van deze honden strafbaar? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het uitlaten van deze honden zonder muilkorf strafbaar?
 5. Kan het college aangeven of het los laten lopen van hoogrisico honden en het zo intimideren van anderen strafbaar is? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe beoordeelt het college het feit dat hier kinderen niet meer veilig in hun eigen buurt buiten kunnen spelen?
 7. Kan het college aangeven hoe de afdeling handhaving met deze manier van uitlaten omgaat?
 8. Heeft het college eerder signalen uit deze wijk ontvangen over het los laten lopen van hoogrisico honden?
 9. Kan het college aangeven hoeveel klachten er per jaar binnenkomen over hoogrisico honden?
 10. Kan het college aangeven op welke wijze de gemeente controleert en registreert wie hoogrisico honden houdt?
 11. Kan het college aangeven wat precies het beleid is in Den Haag op het gebied van hoogrisico honden en een aanlijn- of muilkorfplicht?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Mobiele versie afsluiten