Gemeenteraad wil niet over TTIP tribunaal beslissen

De gemeenteraad heeft donderdagavond tegen een motie gestemd om de eventuele komst van een TTIP tribunaal tijdig ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. De motie van de Haagse Stadspartij, GroenLinks en Partij voor de Dieren kon helaas alleen op steun van de SP en de Islam Democraten rekenen.

De onderhandelingen over het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP zijn in volle gang en dit neoliberale vrijhandelsverdrag roept inmiddels veel weerstand op in de samenleving. Een van de meest omstreden onderdelen van het verdrag is het arbitragesysteem ISDS/ICS, een arbitragesysteem waarin bedrijven landen kunnen aanklagen als dat land of de stad Den Haag democratische beslissingen neemt die mogelijke verwachte winsten van bedrijven in gevaar zouden kunnen brengen. Een arbitragesysteem dat op gespannen voet staat met de democratie én de rechtsgang van landen buiten spel zet.

Ondanks dat de onderhandelingen nog gaande zijn en er nog geen duidelijkheid is over de exacte inhoud van het verdrag, loopt D66 wethouder Ingrid van Engelshoven op de zaken vooruit en heeft zij onlangs in de gemeenteraad aangegeven dat ze een eventueel arbitrage instituut voor TTIP graag in Den Haag gevestigd ziet.

De Haagse Stadspartij wil niet dat er onomkeerbare stappen genomen worden zonder dat de gemeenteraad daarover een debat heeft kunnen voeren en een democratisch besluit heeft genomen. De motie die wij daarover hebben ingediend wordt door de wethouder en door partijen als VVD, D66 en PVV echter voorbarig en prematuur genoemd. De wereld op zijn kop, aangezien het hier de wethouder is die roept om een ISDS/ICS-tribunaal terwijl er nog helemaal geen verdrag ligt.

Bijzonder is dat ook de lokale PvdA er geen enkel probleem mee heeft dat er in de Europese Unie onomkeerbare stappen worden genomen over het vestigen van een TTIP tribunaal in Den Haag zonder dat daar in de Haagse gemeenteraad democratische besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Gemeenteraadslid Joeri Oudshoorn: “Het handelsverdrag TTIP heeft grote gevolgen voor de samenleving en heeft een omstreden arbitragesysteem waarbij bedrijven buiten de normale rechtsgang om landen kunnen aanklagen als zij democratische beslissingen nemen die verwachte winsten van bedrijven in gevaar brengen. Een arbitragesysteem dat dus absoluut niet thuishoort in de stad van Vrede & Recht. De Haagse Stadspartij wil dan ook dat er geen onomkeerbare stappen ondernomen worden zonder dat er een debat en democratische besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden.”