Vorige week dinsdag kwam er via de media een onrustbarend bericht naar buiten. Uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat gemeenten op grote schaal gebruik maken van nepaccounts op sociale media om burgers te volgen. Er zijn ambtenaren die zelfs in besloten Facebookgroepen zijn toegevoegd. Dit is een methode waar politieagenten, laat staan gemeentelijke ambtenaren wettelijk gezien niet zomaar gebruik van mogen maken. Toch blijkt bijna één op de zes gemeenten gebruik te maken van deze methode. Dit kan leiden tot willekeur en privacyschending.

Hoe zit dit bij de gemeente Den Haag? Maken ambtenaren van de gemeente Den Haag ook gebruik van nepprofielen op sociale media? Wordt er data opgeslagen? Zo ja, welke, van wie en waarom? Wat gaat er nu gebeuren daar het duidelijk is dat dit wettelijk gezien niet zomaar toegestaan is?

Raadslid Fatima Faïd heeft naar aanleiding van deze zorgelijke berichtgeving negentien schriftelijk vragen ingediend. Dit werd ook al gedaan door de fracties Nida en ChristenUnie-SGP, maar er miste nog wat scherpe vragen. Hopelijk komt er snel meer informatie, zeker voor de potentiële slachtoffers van privacyschending.

Schriftelijke vragen: Gemeenten maken illegaal gebruik van nepaccounts
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 18-05-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Uit onderzoek van de Volkskrant en NOS blijkt dat een aanzienlijk deel van de gemeenten op grote schaal bewoners volgen via sociale media. Hierbij maken zij gebruik van nepaccounts op sociale media om burgers in de gaten te houden. Dit is een methode waar politieagenten, laat staan ambtenaren wettelijk gezien niet zomaar gebruik van mogen maken. Toch blijkt bijna één op de zes gemeenten gebruik te maken van deze methode.

Naar aanleiding van dit zorgelijke bericht en de bijkomstige gevolgen van willekeur en privacyschending stellen wij de volgende schriftelijke vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op de fracties ChristenUnie-SGP en NIDA stelt het raadslid Fatima Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Op welke schaal vindt het monitoren van burgers via neppaccounts binnen de gemeente Den Haag plaats?
 2. Wie of welke groepen worden actief via nepaccounts gevolgd? Of zijn in het verleden gevolgd?
 3. Kan het college aangeven wat wettelijke redenen zijn om mensen te volgen?
 4. Welke instantie heeft hier toestemming voor gegeven?
 5. Op welke manier kunnen mensen hier bezwaar tegen aantekenen?
 6. Is het college ervan op de hoogte dat werken onder dekmantel tegen de wet is zonder de juiste bevoegdheden?
 7. Hebben de ambtenaren die hier gebruik van maken allemaal toestemming om te werken onder dekmantel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie is hier het bevoegd gezag?
 8. Hoeveel procent van de ambtenaren die gebruikmaken van een dekmantel heeft toestemming gehad?
 9. Wat is de bedoeling van het opslaan van gegevens verkregen via neppaccounts?
 10. Van hoeveel mensen zijn de gegevens opgeslagen? Met welke reden? Graag per geval benoemen.
 11. Is het college ervan op de hoogte dat dit de kans op privacyschending verhoogd?
 12. Kan het college aangeven hoe er in de praktijk gebruikgemaakt wordt van de vergaarde data?
 13. Is bij de gemeente Den Haag een functionaris gegevensbescherming betrokken bij online-monitoring? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan het college aangeven of het klopt dat een functionaris gegevensbescherming bij online-monitoring wel wettelijk verplicht is?
 15. Als het monitoren via nepaccounts binnen de gemeente Den Haag plaatsvindt, is de gemeente dan van plan om hiermee te stoppen? Zo nee, waarom niet?
 16. Wordt de verkregen data dan ook vernietigd?
 17. Wat zal er gebeuren met de nepaccounts?
 18. Wat zijn de gevolgen voor de ambtenaren die illegaal gebruik hebben gemaakt van nepaccounts om burgers in de gaten te houden?
 19. Als de gemeente vindt dat zij goed de regels opvolgt, kan het college die dan voor ons uitschrijven? Zo nee, waarom niet?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.