Monopoly

Gemeente spekt speculant

De Haagse Stadspartij heeft ontdekt dat Via Fenestra twee panden in de Raamstraat met een enorme woekerwinst heeft doorverkocht. De gemeente heeft het willens en wetens laten gebeuren.

 

De panden Raamstraat 41 en 43 waren lange tijd bezit van de gemeente en zijn in 2007 verkocht aan een projectontwikkelaar die de panden zou opknappen. Nog geen twee jaar later zijn de panden doorverkocht aan een andere projectontwikkelaar voor meer dan het dubbele, terwijl de panden niet zijn opgeknapt. We zagen het in 2007 eigenlijk al van verre aankomen. Toen al hebben we vragen aan Norder gesteld, en ook Willem vd Velden (LPF) heeft dat nog gedaan. Maar Norder heeft deze stinkende zaak altijd proberen goed te praten.

Van de Haagse Stadspartij moet de onderste steen nu eindelijk boven komen.

Zakenman verdient aan gemeentelijke panden
Telegraaf, 6 januari 2010

DEN HAAG, woensdag

De Haagse ondernemer die in 2007 voor een habbekrats twee rijksmonumenten van de gemeente Den Haag mocht kopen, heeft twee jaar later een woekerwinst behaald na verkoop ervan.
In december 2007 kocht Hagenaar N. van der Schatte Olivier met zijn speciaal voor deze koop opgerichte BV Via Fenestra (Latijn voor Raamstraat) de panden aan de Raamstraat 41 en 43 in Den Haag voor de totaalsom van 185.000 euro. Een schijntje, zo bleek uit navraag door het toenmalige LPF-gemeenteraadslid Willem van der Velden. Hij vroeg verschillende Haagse makelaars naar de waarde van de bewuste panden en zij verklaarden stuk voor stuk dat de gebouwen, niet in de laatste plaats door hun centrale ligging, aanzienlijk meer waard waren. De gemeente bleef echter bij monde van bouwwethouder Marnix Norder volhouden dat de panden tegen een marktconforme prijs van de hand waren gedaan en dat de nieuwe eigenaar bovendien een opknapverplichting had.
In november 2009, nog geen twee jaar na de omstreden aankoop, heeft Via Fenestra BV de panden echter alweer van de hand gedaan voor 400.000 euro. Zonder ook maar iets aan de twee huizen verspijkerd te hebben.

Wel heeft Van der Schatte Olivier de gebruikers van het pand, krakers die sinds 1984 in de panden woonden, na 18,5 jaar via de rechtbank uit laten zetten omdat hij zou willen overgaan tot het
opknappen van de huizen. Echter, zodra de panden leeg waren, is Via Fenestra op zoek gegaan naar een koper. Die is inmiddels gevonden in MS Vastgoed en Belegging BV. Wat deze onderneming uit
Halsteren met de twee Haagse binnenstadspanden van plan is, valt niet te zeggen.
Verschillende fracties in de Haagse gemeenteraad zijn woedend. De Haagse Stadspartij heeft Norder om opheldering gevraagd. De gemeente laat weten de zaak uit te zoeken.

Hieronder de schriftelijke vragen vd Haagse Stadspartij:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 5 januari 2010
Geachte voorzitter,

De panden Raamstraat 41 en 43 zijn op 14 december 2007 door de gemeente aan Via Fenestra met opknapverplichting verkocht voor een bedrag van 185.000 euro. Op 13 december 2007 heb ik hierover mondelinge vragen gesteld, en op 18 maart 2008 heeft u schriftelijke vragen van de heer W. van der Velden hierover beantwoord. Nu blijkt dat op 16 november 2009 de panden zijn doorverkocht aan MS Vastgoed en Beleggingen voor maar liefst 400.000 euro zonder dat er ook maar iets is opgeknapt. Kennelijk heeft de gemeente meegewerkt aan ordinaire speculatie. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. In de beantwoording van de mondelinge en schriftelijke vragen heeft het college steeds
beweerd dat Via Fenestra de panden had gekocht met een renovatie- cq. opknapverplichting.
Volgens het college was Via Fenestra een serieuze en professionele partij. Inmiddels zijn de
panden met een speculatiewinst van 215.000 euro doorverkocht zonder dat de panden zijn
opgeknapt met als gevolg dat de panden momenteel zelfs leeg staan. Was het college hiervan
op de hoogte? Wat gaat het college tegen deze oplichtersbende ondernemen?

Het college noch de betrokken afdelingen waren op de hoogte van de verkoop door Via Fenestra in
november 2009. Er was geen aanleiding om het eigendom te controleren, aangezien de
opknapverplichting in een renovatiebeding in de akte was gewaarborgd.
Er is geen reden om aan te nemen dat sprake is van oplichting, aangezien verkocht is tegen
marktwaarde.

2. Waarom heeft de gemeente destijds geen anti-speculatiebeding opgenomen in de verkoopovereenkomst?

Conform de door het college op 22 november 2005 vastgestelde verkoopvoorwaarden wordt het antispeculatiebeding opgenomen voor een periode van zeven maanden. Deze termijn hangt samen met het fiscale voordeel dat een verkoper heeft indien hij binnen zes maanden na verkoop een pand
doorverkoopt. In dat geval is geen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bij panden met een renovatiebeding wordt geen
anti-speculatiebeding opgenomen, omdat renovatie
over het algemeen langer dan zeven maanden duurt. De doorverkoop van de Raamstraat 41-43 na twee
jaar was door het anti-speculatiebeding niet voorkomen.

3. In de beantwoording van de mondelinge en schriftelijke vragen heeft het college gesteld dat de verkoopprijs van 185.000 euro conform de taxatiewaarde was. Twee jaar later blijken
dezelfde panden meer dan het dubbele waard te zijn en wordt een speculatiewinst van 215.000
euro gemaakt. Hoe kan een taxateur die in opdracht van de gemeente werkzaam is een
dergelijke wanprestatie leveren? Is het college bereid om orde op zaken te stellen bij de
verantwoordelijke afdeling? Zo nee, waarom niet?

De taxatie is uitgevoerd door een externe beëdigde taxateur. Ten tijde van de taxatie waren de panden in zeer slechte staat en deels gekraakt. De mogelijkheden van het bouwplan voor meerdere appartementen, de verleende bouwvergunning en de ontruimde staat van het pand zijn waardeverhogend. Op het moment van taxatie kon deze waardestijging niet gewaardeerd worden.
DSO heeft de Gemeentelijke Accountantsdienst opdracht gegeven om de verkoop van deze panden te
onderzoeken. De Gemeentelijke Accountantsdienst stelt met haar onderzoek vast dat `afdoende
waarborgen zijn getroffen voor het realiseren van een marktconforme verkoopprijs voor de panden aan
de Raamstraat 41 en 43 tot een bedrag van 180.000 euro in 2007´. Daarnaast adviseert de GAD om de
door DSO toegepaste bouwkundige opname door een onafhankelijk bureau ook systematisch te
hanteren bij toekomstige verkopen, aangezien dergelijke opnames bijdragen aan het objectiveren van een marktconforme verkoopprijs voor vastgoed met achterstallig onderhoud.
Er is dus geen wanprestatie geleverd. Het college ziet dan ook geen noodzaak tot het nemen van
maatregelen bij de betreffende afdeling.

4. De bewoners van de panden Raamstraat 41 en 43 zijn eveneens door Via Fenestra opgelicht
met het verhaal dat de panden op korte termijn door Via Fenestra zouden worden opgeknapt
en derhalve de panden dienden te verlaten. Zelfs bij de ontruimingsprocedure werden deze
leugens door de rechter als doorslaggevend argument aanvaard en zijn de bewoners
vertrokken. Wat vindt het college van het bedrog t.o.v. de bewoners?

De gemeente is geen partij geweest in de juridische procedure tussen eigenaar en bewoners van het pand.

5. De opknapverplichting is ook opgenomen in de verkoopakte uit 2007. Hoe kan het dat er
notariskantoren bestaan die de doorverkoop hebben laten passeren zonder acht te slaan op de
opknapverplichting? Is het college bereid in deze kwestie de onderste steen boven te halen en
de raad te berichten over de aanpak van deze naar corruptie stinkende kwestie?

De notaris heeft niet de verplichting de renovatieverplichting te controleren, of door te geven aan de gemeente wanneer een pand met een renovatiebeding wordt verkocht. De notaris is slechts verplicht de renovatieverplichting in de nieuwe leveringsakte op te nemen.

Wij vertouwen erop u hiermede te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen