Euro's

Gemeente Den Haag hoeft 50 miljoen minder te bezuinigen

Uit een recente publicatie van de VNG blijkt dat de grootste inkomstenbron van de gemeente Den Haag, de uitkering uit het Gemeentefonds, niet langer bevroren wordt, maar zelfs gaat stijgen.

 

Onzekerheid over mega-meevaller voor gemeente
(AD/Haagsche Courant, 27 okt 2010)

Zeker 50 miljoen extra krijgt Den Haag straks jaarlijks van het rijk, zo
becijferde Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Maar wethouder
Sander Dekker (VVD, financien) vindt dat hij zich onterecht rijk rekent:
,,Er is nog veel onduidelijk over de rijksfinanciering, maar ik denk dat
we straks de minnen en plussen tegen elkaar kunnen afstrepen.” Het nieuwe
kabinet gaat geen miljarden bezuinigen op het gemeentefonds, zoals de
verwachting was, maar laat de bijdragen op termijn zelfs groeien. Het
nieuws viel bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten in goede aarde. ,,Het
valt erg mee” verklaarde een woordvoerder opgelucht. Maar tegenover die
grote meevaller staan wel forse tegenvallers, stelt wethouder Dekker. Zo
gaat er straks veel minder rijksgeld naar openbaar vervoer en wordt er
enorm gekort op sociale zekerheid en stadsvernieuwing. ,,Juist die
bezuinigingen treffen een grote stad als Den Haag hard.” Volgend jaar moet
er meer duidelijk zijn over die specifieke kortingen. Mocht er voor Den
Haag toch veel geld overschieten, dan hopen veel partijen het
welzijnswerk, de armoedebestrijding en culturele instellingen bij de
bezuinigingen alsnog te ontzien.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “De normeringsystematiek in het gemeentefonds wordt hersteld nadat deze tot 2012 was bevroren. Dit blijkt uit het nieuwe regeerakkoord. In de toelichting bij de Miljoenennota 2011 staat een overzicht van de groei van het accres in de jaren tot en met 2015.”

A.s. donderdag 28 oktober behandelt de Haagse gemeenteraad de gemeentebegroting voor de komende jaren. Daarin gaat het college van B&W uit van een bevriezing van het Gemeentefonds en wil men fors bezuinigen. De Haagse Stadspartij heeft uitgerekend dat in de periode 2012 t/m 2015 minimaal 50 miljoen meer zal worden uitgekeerd dan het college heeft vastgelegd in de begroting.
Joris Wijsmuller: “Dit is echt een grote meevaller. Met die 50 miljoen kun je bijvoorbeeld de bezuinigingen op het armoedebeleid, op het ouderenfonds, op taallessen en kinderopvang en op de subsidies van welzijn en cultuur helemaal terugdraaien”.

Wat te doen met 50 miljoen?
(AD/Haagsche Courant, 27 okt 2010)

1 Armoede

Met politiek houden ze zich niet bezig bij de Voedselbank Haaglanden, maar
het zou voorzitter Dick Vos een lief ding waard zijn als de bezuinigingen
op het Haagse armoedebeleid straks toch meevallen. „We vrezen dat er meer
mensen bij de voedselbank terechtkomen door alle kortingen op
armoedebestrijding, uitkeringen en toeslagen. Dat ligt zelfs erg voor de
hand.” En alsof dat nog niet erg genoeg, ziet de Voedselbank nauwelijks
mogelijkheden om de extra monden te voeden. „In deze crisistijd is het
steeds lastiger om elke week voedselpakketten bij elkaar te scharrelen.
Dat gaat nu al bijna niet meer.” Hoe dat op te lossen, weet Dick Vos ook
niet precies. „We moeten gewoon keihard werken om meer sponsors te vinden.

2 Cultuur

Den Haag wil zich profileren als stad van recht en vrede. Maar om de
concurrentie met New York en Genève aan te kunnen als gunstige
vestigingsplek, zijn goede culturele instellingen onontbeerlijk, zegt Jet
de Ranitz, zakelijk directeur Nederlands Dans Theater, „Maar daarnaast
zijn er natuurlijk heel veel gewone mensen die van dans en muziek houden.
En kinderen die nu in het centrum of de wijken van cultuur genieten. Het
leven wordt minder leuk als er minder dingen te doen zijn op dit gebied.
Of het wordt zo duur dat straks alleen de elite van kunst kan genieten.”

3 Buurt en wijk

„De gemeente kan niet zonder buurtorganisaties. Wij zijn de oren en ogen
in de wijk/’zegt Harry Zuidersma, voorzitter van de Haagse Koepel, de
belangenbehartiger van de 52 instellingen. „Wij zijn nodig. Daarom is de
bezuiniging van drie ton niet te doen. Ook omdat we een belangrijke rol
spelen voor de inwoners. Wij informeren hen wat er gaande is en behartigen
hun belangen. De buurtorganisaties zorgen dat de bewoners worden gehoord
en worden ook niet zo snel opzij geschoven als een individuele burger.
Natuurlijk zijn wij best lastig, een luis in de pels. Maar toch: ook dat
is belangrijk voor een gemeente om te hebben.”

4 Bibliotheken

Een bibliotheek is een plek waar mensen dingen leren en ontdekken, zegt
Francien van Bohemen van de Vereniging Openbare Bibliotheken. ” „Lezen is
van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving.” Als de
bezuinigingen doorgaan moeten er van de achttien Haagse bibliotheken vijf
of zes dicht om zo drie miljoen te besparen. Een slechte zaak, vindt de
VOB. „Het is belangrijk om te lezen. Daardoor scherp je je geest en kan je
in iemand anders hoofd stappen. Dat helpt mee om begrip te krijgen voor
elkaar.”

5 Ambtenaren

„Gebruik meevallers om ambtenaren binnenboord te houden,” zegt
FNV-onderhandelaar Bert de Haas. „Natuurlijk moeten er ook bij gemeenten
mensen uit, maar doe dat via natuurlijk verloop. Er komt een groot tekort
aan personeel aan. Mensen en kennis die je nu de deur uitdoet, kun je
straks niet meer vinden.”

6 Integratie

Het Wijkberaad Laak-Centraal kreeg in 2007 nog de Burgerschapsprijs van de
gemeente. De franje op het gebied van integratie wordt geschrapt, dus ook
deze huldiging. Leo Olffers van het wijkberaad maakt zich grote zorgen.
„Dit soort dingen is juist een stimulans voor mensen om iets te doen. Wij
organiseren twee keer per jaar een etentje voor de vrijwilligers, om de
sfeer te bevorderen. Ook dat wordt moeilijker en dan haken ze wellicht af.
Daarom moet er niet worden bezuinigd. Als dat wel gebeurt, gaan de wijken
erop achteruit.”

Terugdraaien

Als het aan de linkse oppositie ligt, draait Den Haag veel bezuinigingen
terug. Nog niet volgend jaar, maar wel daarna. Morgen praat de Haagse
gemeenteraad over de begroting van 2011 en dan willen onder meer
GroenLinks en de Haagse Stadspartij boter bij de vis. Want de door Joris
Wijsmuller van de Haagse Stadspartij berekende mega-meevaller van
jaarlijks 50 miljoen over een paar jaar, is nog aan de voorzichtige kant,
stelt David Rietveld van GroenLinks. Wijsmuller zelf ziet morgen dan ook
als een testcase: „Zitten de PvdA en D66 aan de lijn bij de VVD, of nemen
ze nu afstand van dat rechtse verhaal.” Als het aan hem ligt, gaan
bezuinigingen op armoedebeleid, welzijnswerk en cultuur niet door. Maar
daar moet D66 niets van hebben. „Veel te voorbarig,” zegt raadslid Joost
Sneller. „De effecten van het regeerakkoord zijn nog niet duidelijk. En er
is geen reden om al te jubelend te doen, want er er komen ook forse
kortingen aan”. PvdA’er Bas Sepers wil ook eerst duidelijkheid. „Maar als
er financiële ruimte komt, dan moeten we gaan kijken naar de bezuinigingen
op welzijn, armoede en cultuur.”