Den Haag blijft zich verzetten tegen de WarmtelinQ, een pijpleiding van 
Vlaardingen naar Den Haag om Haagse woningen aan te sluiten op fossiele 
warmte uit de Botlek. Met 28 stemmen vóór en 15 tegen nam de raad het 
amendement van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij aan dat het 
college geen enkele overeenkomst met de Gasunie mag tekenen voordat 
uitspraak is gedaan in de rechtszaak tegen de aanleg. 

Eerder al had het stadsbestuur op voorstel van Wijsmuller bij de Raad van 
State beroep aangetekend tegen de provinciale aanlegplannen. De uitspraak 
in deze zaak wordt op z’n vroegst in september verwacht.


Tijdens de raad kwam het opnieuw tot een stevige clash tussen wethouder 
van Tongeren, die de overeenkomst toch wilde tekenen, en raadslid 
Wijsmuller die hier voor ging liggen. Wijsmuller wist voor de vierde 
achtereenvolgende keer de steun van de gemeenteraad te te krijgen, en 
nam zo opnieuw de regie van de GroenLinks-wethouder over. “Het stoort me dat de 
wethouder niet opkomt voor de belangen van de stad, maar de positie van 
Den Haag vergelijkt met die van andere kleinere gemeenten”, aldus een 
felle Wijsmuller. “Wij hebben 2x zoveel inwoners dan die andere 
gemeenten bij elkaar, en hier worden veruit de meeste aansluitingen 
gerealiseerd. Den Haag is cruciaal voor dit plan! Dat moeten we niet 
onderschatten, maar uitspelen in de onderhandelingen.” De raad steunde 
zijn voorstel om niet al voortijdig te capituleren zodat ook na de 
verkiezingen de strijd tegen de smeerpijp, waarvoor Moerwijk en 
Transvaal op de schop dreigen te gaan en veel bomen worden 
gekapt, kan worden voortgezet.


Hieronder het betoog van Wijsmuller in de raad.


“Voorzitter, het college is na aandringen van de gemeenteraad op 23 
december jl in beroep gegaan tegen het Provinciale inpassingsplan voor 
de aanleg van WarmtelinQ, de vieze smeerpijp naar de Botlek. Met het 
besluit vanochtend over het opheffen van geheimhouding is dit beroep 
openbaar geworden en daarin stelt het college oa, en ik citeer: “Het 
project WarmtelinQ heeft een grote ondergrondse impact en het belemmert 
de gemeente bij de aanleg van lokale warmtenetten.” De Raad van State 
zal naar verwachting in september uitspraak doen, en de Gasunie heeft al 
aangegeven dat de uitvoering vanwege ons beroep zeker 9 maanden wordt 
uitgesteld.


Het is dan ook volstrekt onlogisch en ronduit schadelijk voor de 
gemeentelijke positie wanneer de samenwerkingsovereenkomst en de 
uitvoeringsovereenkomst nog voordat de Raad van State uitspraak heeft 
gedaan, worden ondertekend. Want dit zijn juridisch bindende 
overeenkomsten waarmee de aanleg van WarmtelinQ geen strobreed in de weg 
wordt gelegd, en de gemeente in de beroepsprocedure al direct op haar 
rug gaat liggen met de pootjes omhoog. Dat zou ridicuul zijn en mag niet 
gebeuren, en daarom dien ik mede namens Barker, Arp, Oudshoorn en 
Klokkenburg het amendement in: Niet tekenen voordat de Raad van State 
uitspraak heeft gedaan.


In de SOK zelf staan bovendien bepalingen die strijdig zijn met het 
gemeentelijk beleid en het Stedelijke Energieplan om lokale duurzame 
bronnen voorrang te geven en aan de WarmtelinQ voorwaarden te verbinden. 
Daarom dien ik, wederom ook namens Barker, Arp, Oudshoorn en 
Klokkenburg, het Amendement in Geen ondermijning gemeentelijke regierol, 
om deze strijdige bepalingen uit de SOK te schrappen.


Tot slot: de wethouder betoogde in de commissie dat we de overeenkomsten 
misschien toch maar beter wel nu al moeten tekenen uit angst voor het 
mislopen van de vergoeding voor ambtelijke kosten, en uit angst voor het 
mislopen van schadevergoedingen. Het spijt me voorzitter, maar dat is 
een zwakke slappe Calimero-redenering die wij niet moeten volgen, en 
waarvoor zeker niet het gemeentebeleid voor energietransitie opzij mag 
worden geschoven. Den Haag moet staan voor haar zaak, en voorlopig geen 
enkele overeenkomst voor de smeerpijp tekenen. ¡No pasarán!”