Onlangs werd door de gemeente een vragenlijst verspreid waarin stond te lezen dat “de gemeente Den Haag denkt dat een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie meerwaarde heeft voor gebied en de stad”. 600 bewoners van de Haagse kuststrook, 90 ondernemers langs de Haagse kust en 500 strandbezoekers hebben meegedaan aan deze enquête. Op dit moment loopt het exploitatieseizoen voor strandtenthouders structureel tot 31 oktober, waarbij het strand op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd.

In schriftelijke vragen heeft Joris Wijsmuller het college om meer duidelijkheid gevraagd over de vragenlijst en de jaarrondexploitatie op het stille strand. De Haagse Stadspartij ziet niks in uitbreiding van de jaarrondexploitatie op het stille strand. In dit Natura2000 gebied moet de rust behouden blijven voor natuur en rustzoekers. In Scheveningen is genoeg plek voor reuring .

Joris Wijsmuller vraagt zich dan ook af waarom jaarrondexploitatie van strandtenten een meerwaarde zou hebben voor Natura2000-gebied. En hoe een mogelijke uitbreiding van de exploitatie zich verhoudt met de regels voor de natuurgebieden en bij het tegengaan van de stikstofuitstoot.

De Haagse Stadspartij wil ook weten onder welke doelgroep de enquête is verspreid, in welke wijken, bij welke ondernemers en bij welke belangenorganisaties. Mensen blijken in strandtenten gevraagd te zijn de enquête in te vullen hetgeen een vertekend beeld zou geven.

Joris Wijsmuller: “Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de uitkomsten van de vragenlijsten en wat de vervolgstappen zijn van het college, wat mij betreft verandert er niets op het stille strand!”

Schriftelijke vragen: Jaarrondexploitatie stille strand
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 3-2-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Strandnota 2017-2022 is opgenomen dat het exploitatieseizoen structureel loopt tot 31 oktober, waarbij het strand op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd. Onlangs werd door de gemeente een vragenlijst verspreid waarin stond te lezen dat “de gemeente Den Haag denkt dat een beperkte uitbreiding van de jaarrondexploitatie meerwaarde heeft voor gebied en de stad”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1) De enquête heeft opengestaan van 3 december 2019 tot 17 januari 2020. In deze periode hebben circa 600 bewoners van de Haagse Kuststrook, 90 ondernemers langs de Haagse kust en 500 strandbezoekers meegedaan. Onder welke doelgroep is deze vragenlijst precies verspreid; in welke wijken, welke ondernemers en bij welke belangenorganisaties?

2) Welke vragen bevat de vragenlijst en waar is deze vragenlijst terug te vinden?

3) Waarom zou jaarrondexploitatie van strandtenten een meerwaarde hebben voor natura2000 gebied?…

4) Hoe verhoudt uitbreiding van de jaarrondexploitatie zich met de regels voor natura2000 gebied en het tegengaan van de stikstofuitstoot?

5) Er ligt een omgevingsvergunningsaanvraag voor de periode maart tot november voor Strandslag 7, exploitatienummer 9 (op het stille strand). Heeft deze aanvraag aanleiding gevormd voor de vragenlijst of is het toeval? Zo ja, waarom?

6) Is bij de bewoners ook duidelijk aan gegeven hoe zij bezwaar kunnen maken tegen omgevingsvergunning aanvragen. Zo nee, waarom niet?

7) Is het college met mij van mening dat er genoeg reuring is op het strand van Scheveningen, en dat het stille strand stil moet blijven en daar geen jaarrondexploitatie mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

8) Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van de vragenlijsten en wat zijn de vervolgstappen?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.