Fietsbeleid: Den Haag fietsstad in 2014?

Dat is een goeie vraag! De Haagse Stadspartij zou dat graag willen, want fietsen is verreweg de meest duurzame vorm van mobiliteit. Het Haagse Fietsbeleid toont dan wel ambitie, maar grote fietsprojecten lopen vaak vertraging op. Ook heeft de Fietsersbond nog een lange lijst met knelpunten: te krappe fietspaden, haakse bochten, vervelende hobbels bij de aansluiting van fietspad op rijweg. We zijn er dus nog lang niet.

De Fietsersbond adviseert de wethouder bij het fietsbeleid, maar veel zaken worden niet opgepakt. “Bij de aanleg van de sterfietsroutes gaan we principiële keuzes niet uit de weg!”, laat wethouder Smit aan de raad weten. Maar op de (kleine) Weimarstraat komen er tegen alle voorschriften van de handboeken voor veilige fietspaden in een soort suggestiestroken op de rijstroken voor de auto om de snelheid van het autoverkeer omlaag te brengen. Om de herkenbaarheid te vergroten wil de wethouder deze rood schilderen. Volgens de Fietsersbond wordt dan helemaal de suggestie gewekt dat de fietser hier veilig kan fietsen. Dat betekent dat er op dit deel van een belangrijke sterfietsroute plotseling auto’s met 50 km/p.u. over het ‘veilige’ fietspad mogen rijden. Waarom kan op dit kleine stukje (180 meter) Weimarstraat niet een 30 km zone ingesteld worden vragen wij ons af?
Ook wordt er in het Haagse Fietsbeleid geen aandacht besteedt aan het onderscheid tussen kort- en langparkeren bij het realiseren van fietsenstallingen. Daar ligt volgens de Fietsersbond de sleutel tot het succes. In de plannen voor de Grote Marktstraat wordt vooral aandacht besteedt aan een grote fietsenstalling achter de Bijenkorf, maar als je even snel een boodschapje wil doen maak je daar liever geen gebruik van. Net als op de Grote Markt zijn er voor het kortparkeren nog geen goede oplossingen gevonden.
De Haagse Stadspartij mist in de communicatie vooral een positieve en vriendelijke toon om Hagenaars te verleiden om de fiets te nemen. Zo is het verwijderen van fietsen en het stallingsverbod op de Grote Markt puur fietsonvriendelijk. De Haagse Stadspartij vindt dat daar een verkeerde boodschap vanuit gaat. Als we geen principiële keuzes maken zal Den Haag geen fietsstad worden in 2014!