Eindelijk meerderheid voor zorgvuldige regels rond bomenkap!

D66 en de Haagse Stadspartij diende vandaag met de andere coalitiegenoten een succesvolle motie in om de publicatie van vergunningen veel gebruiksvriendelijker te maken. De aanleiding voor de motie is de commotie die was ontstaan rond de kap van bomen op het Tournooiveld. ”Ik ben ontzettend blij dat mijn inzet voor meer inzichtelijke regels nu breed gesteund wordt”, zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “We zetten hiermee een flinke stap in de goede richting!”.

Veel van de onrust rondom het kappen van bomen komt door de slechte communicatie rondom de kapvergunningen. De Haagse Stadspartij vraagt al jaren om meer transparante regels rond de kapvergunningen.

De Haagse Stadspartij wil dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met beeldbepalende bomen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en het beschermde stadsgezicht. “Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat het beeldkwaliteitsplan voor beschermde bomen meteen bij de besluitvorming over plannen of bij de kapaanvraag ingediend wordt,” aldus van Vulpen.” Ook ziet de Haagse Stadspartij graag dat er geld in een Groenfonds wordt gestopt waarmee maatregelen gefinancierd kunnen worden die nodig zijn om karakteristieke bomen zoals die aan de Toussaintkade te behouden.