Site pictogram Haagse Stadspartij

Donkere wolken boven gebiedsontwikkeling Zuidwest

De Haagse Stadspartij ziet in de programmarekening donkere wolken samenpakken boven de grote gebiedsontwikkeling in Zuidwest. Opbrengsten vallen tegen, de kosten lopen op. Er ontstaan daardoor grote risico’s; met gigantische afboekingen op de grex tot gevolg. 

Daarnaast blijft de woningbouwproductie ver achter bij de prognoses. In 2023 zijn slechts 138 sociale woningen in aanbouw genomen, terwijl de wethouder er 1200 per jaar beloofd. Duurdere woningen komen gek genoeg wel van de grond. Maar ook daar blijft de productie ver achter bij de beloften. Is dit nu vier jaar investeren in sociale woningbouw? 

We schrikken ook van het feit dat de dakloosheid in de stad toeneemt. Nog steeds staan er meer dan 500 zwerfjongeren geregistreerd – waarvan we allemaal weten dat het het topje van de ijsberg is – en er waren meer dan 3000 meldingen bij het daklozenloket. 

Tegelijkertijd schuiven projecten door en blijven investeringen achter. De Haagse Stadspartij zal dan ook met alternatieve voorstellen komen voor het besteden van de 30 miljoen die het college nu naar de algemene reserve wil laten vloeien. 

Lees de programmarekening hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/935285

Wil je meedenken over het besteden van het geld? Heb je goede ideëen?

Mail ons via hsp@denhaag.nl

Mobiele versie afsluiten