Site pictogram Haagse Stadspartij

Den Haag krijgt nieuwe energie

skyline

Op 17 april is in het Nutshuis in Den Haag het rapport ‘Den Haag Krijgt Nieuwe Energie’ (DHKNE) overhandigd aan prins Carlos de Bourbon de Parme en wethouder Baldewsingh.

Het Haags Milieu Centrum heeft het initiatief
genomen voor dit rapport. Zij hebben vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen uit de Haagse gemeentepolitiek gevraagd een bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid. Met input van de PvdA, D66, VVD, CDA, Groen Links en de Haagse Stadspartij ligt er nu een richtlijn op hoofdlijnen om in 2040 tot een klmaatneutrale stad te komen.
In het rapport worden een aantal speerpunten opgesomd, waar we als stad op in zouden moeten zetten: verduurzaming bestaande bouw, nieuwe
klimaatneutrale energiebronnen, klimaatneutrale mobiliteit, en is er aandacht voor de uitvoering van maatregelen. De aanbevelingen richten zich
met name op de korte (tot 2020) en langere (tot 2040) termijn. De kracht van dit document ligt hem niet in het feit dat het echt diepgravend of
vernieuwend is, maar vooral dat het breed gedragen wordt. Zodat dit college, en de volgende, weten waar ze op in moeten zetten, want voor deze speerpunten en aanbevelingen is in ieder geval een breed politiek draagvlak. Complimenten voor de initiatiefnemers!

Het rapport is hier te vinden:

http://www.haagsmilieucentrum.nl/z_files//Den%20Haag%20krijgt%20nieuwe%20energie_tussenrapport.pdf

Op de foto rechts wethouder Baldewsingh, daarnaast prins Carlos en een aantal studenten van de Haagse Hogeschool die een onderzoek naar
verduurzaming van het Schipperskwartier hebben gedaan. Prins Carlos de Bourbon de Parme is voorzitter van het landelijke platform ‘Nederland
Krijgt Nieuwe Energie’.

Mobiele versie afsluiten